ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport maj 2013

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Skapa panoramabilder via funktionen Photomerge i Photoshop

Bilder av motiv som är väldigt breda kan inte fångas med en vanlig kamera. Problemet kan dock lösas genom att du exponerar flera bilder med olika bildvinkel och slår samma dessa till en bred sammanhängande panoramabild via funktionen Photomerge hos Photoshop.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Återanvänd objekt via bibliotek i InDesign

InDesign erbjuder en effektiv metod för återanvändning av objekt via bibliotek där du kan lagra de objekt som du ofta behöver. Ett bibliotek hos InDesign är en fristående fil där du kan placera grafiska objekt, bilder, textavsnitt, sidor, strukturer mm. Innehållet i ett bibliotek presenteras via en panel där du kan välja att visa objekten antingen som miniatyrer eller i form av en lista med namn på objekten.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Starta Macintosh och reparera Mac OS X-systemet via nätet

Operativsystemet OS X hos Apples datorer är välkänt för sin goda stabilitet. Men även solen har som bekant fläckar och Apple har därför byggt in en elegant återställningsfunktion som kan starta en krånglande dator via nätet. När datorn väl är igång kan du reparera hårddisken och vid behov installera ett nytt system eller en befintlig Time Machine-säkerhetskopia.

För att kunna använda återställningsfunktionen måste du köra din Macintosh med Mac OS X Lion eller Mac OS X Mountain Lion. Datorn måste dessutom vara ansluten till nätet, antingen via en nätverkskabel eller via ett trådlöst WiFi-nätverk.

Du påbörjar en återställning genom att starta om datorn och under igångsättningen hålla ner tangenterna Kommando (Äpplet) och bokstaven R. Datorn startar då ett återställningsprogram benämnt OS X-verktygsprogram (eng OS X-Utilities) istället för det vanliga systemet. Om datorn skall anslutas till nätet via WiFi sker detta genom att du väljer nätverkets namn upp till höger på skärmen.

Om du misstänker att hårddisken behöver repareras är det lämpligt att först köra programmet Skivverktyg (Disk Utility) som kan korrigera de flesta vanliga felaktigheter. Om hårddisken innehåller allvarliga fel som inte kan åtgärdas så går det även att formatera om den med detta program men då försvinner naturligtvis all information från datorn.

Efter reparation av hårddisken bör du installera en ny kopia av systemet via alternativet Installera om OS X (Reinstall OS X). Det är då enbart systemet som återställs medan alla dina program och dokument finns kvar på datorn.

Om du har en total säkerhetskopia av din dator framtagen med programmet Time Machine kan du även använda denna för att återställa datorn via alternativet Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia. I de flesta fall är detta ett säkrare alternativ än att enbart installera om systemet.

Datorn har här startats om med programmet OS X Utilities som en förberedelse för reparation av hårddisken och återställning av systemet.

Framtida versioner av Creative Suite blir enbart tillgängliga via uthyrning

Efter snart ett års verksamhet med uthyrning av programlicenser via Adobe Creative Cloud uppger Adobe att man nu har 500 000 betalande prenumeranter. För att locka ännu fler kunder erbjuder man privatanvändare ett introduktionspris på 320 kr per månad för hela programsviten för första året, under förutsättning att man redan tidigare har Adobe CS3 eller nyare. Företagsanvändare erbjuds ett liknande introduktionspris på 418 kr per månad under det första året. För den som arbetar med flera av Adobes program är prenumeration en bra affär jämfört med att köpa ett vanligt programpaket.

Stärkta av sin försäljningsframgång med Adobe Creative Cloud uppger Adobe nu att man enbart kommer att erbjuda framtida versioner av sina program via uthyrning och inte som programpaket. Detta innebär att Adobe CC som lanseras i mitten av juni enbart kommer att finnas tillgängligt via uthyrning.

Adobes beslut har väckt en hel del negativa reaktioner särskilt bland privatanvändare och studerande som efter ett par år kommer att ha betalt mer vid hyra än för ett traditionellt paket.

Microsoft erbjuder en liknande distributionsform för sina program i Office 2013 men än så länge säljer man även traditionella programpaket.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av juni.

© 2013 www.programsupport.se