ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport maj 2008

Här kommer månadens nyhetsbrev med konkreta tips för ditt arbete med grafiska program.

Avdelningen Rapporter erbjuder nu 500 sidor information

Som en förberedelse inför sommarens aktiviteter i hängmattan vill jag påminna alla medlemmar om att ProgramSupport nu erbjuder 23 st nerladdningsbara PDF-rapporter med totalt ca 500 sidor konkret information om effektivare arbete i grafiska program. Även du som inte är betalande medlem kan naturligtvis studera rapporternas innehållsförteckning. Tre av rapporterna går dessutom att ladda ner kostnadsfritt under en begränsad tid.

Gå till avdelningen Rapporter:

Skapa kontaktkartor i Photoshop

Photoshop har en användbar funktion som låter dig skapa kontaktkartor med förminskade kopior av bilder som du själv väljer ut. Kontaktkartor är mycket användbara för att ge överblick över en stor mängd bilder. Du kan välja att skriva ut kontaktkartor på papper eller spara dem som nya bildfiler.

Gå till avdelningen Användartips för Photoshop:

Rätta till felaktiga inställningar hos dina program

Alla datorprogram har ett antal grundinställningar som hjälper dig att komma igång snabbare med nya dokument. Ibland händer det dock att inställningarna ändrar sig (ofta via ofrivillig hjälp från oss användare) vilket kan ställa till med stora problem i arbetet. Som exempel på sådana fel kan nämnas olämpliga teckensnitt, felaktiga urval av färger, oönskade måttenheter samt olämpliga inställningar för ramar och andra grafiska objekt.

Inställningar hos Microsoft Word

När du skapar nya dokument i ordbehandlingsprogrammet Word bestäms inställningar och utformning av en mall benämnd Normal.dot, vilken lagras i ditt användarkonto hos mappen Application Data/Microsoft/Mallar. Om denna fil av någon anledning blir korrupt (t ex om någon ersätter filen med en egen variant) så kommer alla framtida nya dokument att bli lika korrupta. Bästa metoden för att åtgärda detta problem är att radera filen Normal.dot, vilket innebär att programmet själv skapar en ny med normala inställningar vid nästa igångsättning.

Ett annat irriterande problem hos Word är att någon (troligtvis du själv) råkat ställa om programmet till läget Överskrivning. Detta innebär att ny text du skriver in ersätter redan befintlig till höger om insättningspunkten. För att slå på eller av läget Överskrivning dubbelklickar du på dess knapp i underkanten av dokumentfönstret.

För att stänga av läget Överskrivning dubbelklickar du på dess knapp.

Inställningar hos Adobes program

De flesta av Adobes tillämpningsprogram som InDesign, Photoshop och Illustrator får sina grundinställningar genom att du öppnar programmen utan något dokument öppet och utför önskade inställningar i programmens menyer. Alla framtida nya dokument får då automatiskt dessa inställningar, vilket kan vara bekvämt men samtidigt också förvillande om man inte känner till detta arbetssätt.

Hos InDesign bör du ställa in lämplig måttenhet för linjaler och text, välja rätt språk, slå på dynamisk stavningskontroll samt ta bort ev oönskade styckeformat, teckenformat och färgrutor.

Var särskilt försiktig med styckeformatet Allmänt styckeformat och tabellformatet Grundläggande tabell (enbart CS3). Allmänt styckeformat bestämmer utformningen hos all ny text innan du märker upp den med något annat namngivet styckeformat. Grundläggande tabell styr utformningen hos alla nya tabeller.

Om ny text får olämpligt utseende måste du ända egenskaperna hos Allmänt styckeformat i dialogrutan Alternativ för styckeformat via flikarna Grundläggande teckenformat samt Indrag och avstånd.

På motsvarande sätt ställer du in så att nya tabeller får önskat utseende via de olika flikarna i dialogrutan Tabellformatalternativ för Grundläggande tabell. Detta är ett bekvämt sätt att undvika den inramning av alla celler som är grundinställd från början hos programmet.

Om du ändrar textens grundinställning hos styckeformatet Allmänt styckeformat
får all text hos nya dokument automatiskt detta utseende.

Nytt användbart översättningsverktyg från Google

Sökmotorföretaget Google vilar sannerligen inte på sina lagrar utan presenterar ständigt nya innovativa program. Senaste tillskottet är ett översättningsverktyg, benämnt Google Översätt, som hanterar översättningar mellan ett drygt tjugotal vanliga språk, däribland svenska.

Programmet Google Översätt är mycket lätt att använda. Skriv eller klistra in texten du vill översätta i rutan Ursprunglig text, välj från och till vilka språk du vill översätta samt klicka på knappen Översätt. Resultatet presenteras då i rutan Översättning från vilken du naturligtvis kan kopiera texten till något annat program.

Automatisk översättning, eller maskinöversättning som det ibland benämns, får naturligtvis problem om man arbetar med facktermer och långa sammansatta ord. Trots detta är jag personligen imponerad över kvaliteten hos de texter som Google Översätt producerar.

Exempel på automatisk översättning från svenska till engelska med Google Översätt.

Programmet kan faktiskt även översätta webbsidor om du först skriver in URL-adressen i fältet längst ner och därefter klickar på samhörande knapp Översätt. Efterhand som du sen navigerar på webbplatsen så fortsätter programmet att översätta sida för sida helt automatiskt. Detta gör det möjligt för alla att ta del av webbplatser som är framtagna på helt obegripliga språk.

Google Översätt finns tillgänglig på nedanstående webbadress:

http://www.google.se/translate_t

Undvik problem med minnespinnar som använder U3-teknik

Minnespinnar som ansluts till datorn via USB-porten är ett utmärkt hjälpmedel för att flytta filer mellan olika datorer. Kapaciteten hos minnespinnar har ökat dramatiskt under senare år och på marknaden finns flera prisvärda modeller som rymmer 4 – 8 GB. De flesta moderna minnespinnar använder numera en teknik benämnd U3, som gör det möjligt att köra program direkt från pinnen. Detta ökar dock risken för spridning av virus och andra skadliga program.

När man ansluter en minnespinne med U3-teknik så monteras, förutom den vanliga skivsymbolen Flyttbar disk, även en symbol för en CD-enhet. Härigenom blir det möjligt för datorn att helt automatiskt starta ett program benämnt LaunchPad från CD-enheten. Detta program ger dig tillgång till en meny från vilken du kan starta de tillämpningsprogram som ev finns installerade hos minnespinnnens mapp System. Från denna menyn kan du även välja att ladda ner ytterligare nyttoprogram till minnespinnen. På marknaden finns idag hundratals sådana program tillgängliga, gratis eller till rimliga priser.

När du ansluter en U3-minnespinne är det enbart på enheten Flyttbar disk som du kan lagra filer.

Problemet med U3-tekniken är dock att den både fördröjer monteringen av minnespinnen en stund och vad värre är att den även innebär en risk att skadliga program som virus, maskar och spionprogram kan infektera datorn.

Om du enbart vill använda minnespinnen för att flytta filer kan du undvika ovan nämnda problem genom att trycka ner tangenten Skift innan pinnen ansluts och hålla kvar ända tills de båda skivsymbolerna presenteras hos datorn. Härigenom förhindrar du att program startar automatiskt från pinnen. Det ovan nämnda programmet LaunchPad öppnas då inte heller.

För att vara helt på den säkra sidan kan du naturligtvis även avinstallera U3-funktionen helt från minnespinnen. För detta ändamål behöver du ett specialprogram som körs en gång för alla. Kjell & Company, som bl a säljer minnespinnar, erbjuder ett gratis sådant program (enbart till Windows) benämnt U3 Remover på sin webbplats KjellFakta:

http://www.kjell.com/?item=31970&path=


Det var allt för den här månaden. Nästa nyhetsbrev från ProgramSupport kommer innan semestern i mitten av juni.


© 2008 www.programsupport.se