ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport maj 2007

Här kommer maj månads nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program

Rapport om nya möjligheter med Windows Vista

Avdelningen Rapporter har utökats med en PDF-fil som presenterar nya möjligheter (och begränsningar) med Windows Vista. Denna rapport är fritt tillgänglig för alla under en begränsad tid!

Du kommer åt rapporten här

Nya användartips till Photoshop, Acrobat och InDesign

Vid arbete med att beskära bilder i Photoshop behöver man ofta zooma närmare ett visst område i bilden för att finputsa markeringen.

Läs mer om hur du gör noggranna beskärningar i Photoshop


När du skapar PDF-filer bör du i de flesta fall inkludera teckensnitt i filerna så att de kan visas korrekt även på andra datorer.

Läs mer om hur du inkluderar teckensnitt i PDF-filer


InDesign har en användbar funktion som låter dig använda en ritad form för att skapa hål i underliggande objekt så att ev bakomliggande information syns genom det utstansade hålet.

Läs mer om hur du skapar hål i objekt med InDesign

Visa miniatyrer av bilder i dialogrutor

När du skall montera, importera eller infoga bilder i dokument är det mycket användbart om du kan studera miniatyrer av bilderna redan i de dialogrutor som visar innehållet i aktuell mapp med bilder. Denna funktion finns inbyggd i vissa tillämpningar som InDesign, Quark XPress och Photoshop men kan även fås i andra program om du väljer lämplig inställning i fildialogen hos Windows.

Läs mer om hur du slår på visningen av bildminiatyrer

Webbplats som erbjuder fri översättning mellan svenska och engelska

Flera olika företag erbjuder elektroniska ordböcker som man kommer åt via en vanlig webbläsare. Nationalencyklopedin och Norstedts Akademiska är två sådana tjänster som till kostnader mellan 500 och 1000 kr per år ger tillgång till både svenska ordlistor och översättningshjälpmedel mellan svenska och engelska. Nu finns även en gratistjänst benämnd Tyda som ger dig tillgång till nätets största lexikon för översättning mellan svenska och engelska.

Gå till webbplatsen Tyda

Hämta kostnadsfria testversioner av Adobe CS3

Adobe har nu börjat leverera den engelska språkvarianten av det nya CS3-paketet som presenterades i förra nyhetsbrevet. Den svenska varianten förväntas komma under juni månad. Alla som är otåliga kan under tiden ladda ner 30-dagars, fullt fungerande, engelska testversioner av de nya programmen från Adobes amerikanska webbplats.

Hämta kostnadsfri testversion av CS3

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev från ProgramSupport kommer i mitten av juni.

© 2007 www.programsupport.se