ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport maj 2006

Dags för ännu ett nyhetsbrev med tips som hjälper dig i ditt eget arbete med Photoshop, InDesign, Acrobat, Word m fl grafiska program.

Ny rapport om hur man fångar och hanterar skärmbilder

I många handböcker till utrustningar och datorprogram har man behov av att illustrera texten med skärmbilder (skärmdumpar) som fångas från datorns bildskärmsbild. En ny rapport (8 sid) hos ProgramSupport ger utförlig information om metoder och programverktyg för att fånga skärmbilder hos datorn, lagra bilderna i lämpliga filformat och efterbehandla dem så att de ger bästa möjliga kvalitet vid användning i webbsidor, presentationer och trycksaker.

Bekväm namnändring av bilder från digitalkameror

Alla digitalkameror namnger bilder via en kombination av bokstavskod och ett löpnummer som räknas upp för varje ny bild. Namngivningen ger tyvärr ingen som helst information om utseendet hos bilderna.

Situationen förbättras avsevärt om du använder Filläsaren hos Photoshop för att ändra namnen hos en hel grupp av bilder. Börja med att markera alla bilder som skall namnändras i Filläsaren, t ex via Filläsarens kommando Redigera-Markera alla. Välj därefter kommandot Automatisera-Döp om i grupp. Filläsaren visar då dialogrutan Döp om i grupp där du kan välja om namnändringen skall ske för originalbilderna (Döp om i samma mapp) eller om Filläsaren skall flytta de namnändrade bilderna till en ny mapp (Flytta till en ny mapp) som du själv väljer. Dialogrutan har sex fält där du kan välja hur namnändringen skall gå till. En vanlig metod för namnändring är att byta ut de befintliga dokumentnamnen mot en egen text och/eller ett datum samt avslutningsvis ett löpnummer och filextension.

Hos Photoshop CS2 har Filläsaren ersatts av det fristående programmet Bridge som erbjuder liknande möjligheter.

Tvätta bort extra stycketecken och mellanslag hos InDesign

Vid redigering av text händer det relativt ofta att onödiga stycketecken och mellanslag smyger sig in i texten vilket leder till inkonsekvent utformning med olika mycket luft mellan stycken och onödiga gluggar i texten. Utgå alltid från att texter du får från andra innehåller extra mellanslag och stycketecken. Det är naturligtvis bara de texter du producerar själv som är fria från sådana problem!

Den snabbaste metoden att utföra sådan "tvättning av texten" är med funktionen Redigera-Sök/ersätt hos InDesign. I dialogrutan finns två trianglar till höger om de båda fälten Sök efter och Ersätt med. Om du klickar på en triangel visas en meny med ett stort antal specialtecken, t ex Styckeslut som anger nytt stycke.

Vid sökning efter specialtecken är det lämpligt att Visa dolda tecken på skärmen (kommando i menyn Text) så att du lättare kan följa med och se vad som händer.

Skriv ut flera sidor per ark med Acrobat 7

Acrobat 7 har en ny användbar funktion som ger dig möjlighet att skriva ut flera förminskade sidor från en PDF-fil på ett och samma papper. Funktionen som finns tillgänglig både i Adobe Reader och i Adobe Acrobat aktiveras i i dialogrutan för utskrift genom att du väljer Sidskala-Flera sidor per ark. I dialogrutan visas då fler alternativ där du bl a kan ange Sidor per ark och Sidordning. Jag skriver ofta ut kompendier av kursmaterial med 4 sidor per A4-papper vilka är mycket bekvämare att ha med sig än normala utskrifter.

Text hos Word-dokument ändrar ofta utseende när de flyttas mellan datorer

Eftersom olika datorer kan ha var sina uppsättningar av teckensnitt tillgängliga så uppstår ofta problem när dokument flyttas mellan datorer. Layoutprogram som InDesign, FrameMaker, PageMaker och Quark XPress visar en dialogruta som varning när dokument öppnas på en dator som saknar något av de använda teckensnitten. Office-programmen Word och PowerPoint ger däremot ingen varning utan byter automatiskt till något liknande teckensnitt som finns tillgängligt på datorn.

För att ta reda på vad som hänt i Word markerar du den text som förändrats och väljer kommandot Format-Tecken. I dialogrutan Tecken visas överst namnet på det teckensnitt som valts från början men som inte längre finns tillgängligt om du rullar i listan. Längst ner i dialogrutan visas dessutom varningstexten Detta teckenformat imiteras på skärmen. Närmsta matchande format används vid utskrift.

Allra bäst är naturligtvis om du installerar det saknade teckensnittet i datorn men i nödfall går det även att välja något annat liknande teckensnitt som finns tillgängligt i listan.

Problem med utskrift av komplexa dokument på PCL-skrivare

På marknaden finns ett stort antal olika skrivartyper med vitt skilda egenskaper. De allra flesta skrivare kan efter sin funktion delas in i två olika typer, nämligen PCL-skrivare och PostScript-skrivare.

PCL-skrivare lämpar sig väl för utskrift av kontorsdokument som innehåller mest text och relativt enkla bilder. Dokument som tas fram med layoutprogrammen FrameMaker, InDesign, PageMaker och Quark XPress bör helst skrivas ut med PostScript-skrivare som ger bättre precision och klarar komplexa bilder betydligt bättre än PCL-skrivare.

Dokument med monterade EPS-bilder går normalt inte att skriva ut med hög kvalitet på PCL-skrivare. Orsaken till detta är att EPS-bilder innehåller två olika bildbeskrivningar, en förenklad punktuppbyggd skärmbild och en omfattande kodlista i sidbeskrivningsspråket PostScript. PCL-skrivarens drivrutin kan inte tolka sidbeskrivningen i PostScript utan använder istället den förenklade skärmbilden med dålig utskriftskvalitet som följd. I allra värsta fall kan det faktiskt hända att bilderna utelämnas helt hos utskriften och istället presenteras via tomma rutor.

Om du har tillgång till Acrobat går det att kringgå problemet genom att skapa en PDF-fil av dokumentet med Acrobat Distiller och skriva ut denna med PCL-skrivaren. Kvaliteten hos EPS-bilderna blir då betydligt bättre.

Prisvärda bilder hos bildbyrån iStockphoto

IStockPhoto är en internationell bildbyrå som erbjuder över 600 000 royaltyfria bilder från ett stort antal fristående fotografer till mycket låga priser. Priserna för webbilder börjar vid 1 dollar medan priserna för helsidesbilder till tryck börjar vid 5 dollar. Länk till iStockPhoto och flera andra bildbyråer hittar du hos ProgramSupport under avdelningen Länkar-Bildbyråer.

Acrobat 3D låter dig ändra vy hos bilder i PDF-filer

Med det nya programmet Acrobat 3D blir det möjligt att infoga ritningar från de flesta 3D-program i vanliga PDF-filer. Adobe Reader 7.07 kan därefter användas för att välja önskad vy genom att rotera 3D-bilderna. Acrobat 3D finns enbart tillgängligt för Windows och i engelsk språkvariant. Kostnaden för uppgradering från befintlig Acrobat Professional börjar vid 5740 kr medan en helt ny licens kostar 10500 kr.

Det var allt för den här gången. Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål om innehållet på webbplatsen. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av juni.

© 2006 www.programsupport.se