ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2024

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Skapa QR-koder i InDesign

QR-koder är ett bekvämt och effektivt sätt att via kameran hos en mobil enhet komplettera information i trycksaker med mer fördjupad information på nätet. InDesign har en lättanvänd funktion som kan skapa QR-koder för webbadresser, söktexter för sökning på nätet, textmeddelanden och E-post.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Konvertera PDF-filer till PowerPoint-presentationer med Acrobat Pro

Vid arbete med framtagning av presentationer med PowerPoint behöver man ofta hämta text eller bilder från PDF-filer. Du kan då spara tid genom att först konvertera de aktuella PDF-filerna till PowerPoints filformat så att det går att kopiera önskad information. Detta kan även lösa problemet om du har en PDF-fil som är framtagen med PowerPoint men där PowerPoint-filen inte längre är tillgänglig.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Ta bort alla tomma rader i kalkylblad hos Excel

Tomma rader i kalkylblad hos Excel kan orsaka flera problem. Det blir svårare att sortera tabeller och risken finns att vissa formler ger felaktiga resultat. Att manuellt hitta och ta bort tomma kan vara väldigt tidskrävande. Bättre är då att använda programmets funktioner som kan hitta de tomma raderna och ta bort alla via ett kommando.

I det här kalkylbladet har det smugit sig in flera tomma rader.


Eftersom kalkylbladet innehåller drygt 100 rader så tar det lång tid att manuellt ta bort de tomma raderna.


Börja med att markera hela det område som du vill ta bort tomma rader från. Säkrast är att enbart ta med de kolumner som du ser innehåller data. Risken finns annars att du tar bort data från kolumner som inte syns för tillfället på skärmen.

Vi har nu markerat området A1 t o m E115 i kalkylbladet.

 

För att enbart markera de rader som är tomma trycker du ner tangenten F5 vilket tar fram dialogrutan Gå till. Nere till vänster i dialogrutan finns en knapp Special som du klickar på. Detta ändrar dialogrutan till Gå till special med flera olika alternativ. I vårt exempel skall vi bocka för alternativet Tomma celler och bekräfta med knappen OK.

Med det här alternativet markerar du tomma rader i det aktuella området.

 

Alla tomma rader i det aktuella området hos kalkylbladet är nu markerade.


Knappen Celler i menyfliken Start ger dig tillgång till knappar som kan ta bort celler eller hela rader i kalkylbladet. Säkrast är att välja alternativet Ta bort celler som enbart påverkar det område som är markerat.

Med det här kommandot tar du bort de tomma celler som finns i det markerade området.Kommandot Ta bort celler visar en dialogruta Ta bort där du kan välja hur övriga celler i tabellen skall påverkas. I vårt exempel väljer vi alternativet Flytta celler uppåt vilket eliminerar risken att ev data i andra kolumner till höger om vår aktuella tabell påverkas. Resultatet blir att de markerade tomma raderna tas bort från kalkylbladet.

Rekommenderat alternativ för säker borttagning av tomma rader.


Alla de tomma raderna hos kalkylbladet har nu tagits bort. Totalt rör det sig om 10 tomma rader, vilket framgår av numreringen hos den sista raden i kalkylbladet.

Kalkylbladet innehåller nu inga tomma rader längre vilket förbättrar överblicken och gör det möjligt att sortera tabellen.

 

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en skön och avkopplande sommarledighet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


© 2024 www.programsupport.se