ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2022

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Redigera anteckningar under pågående bildspel i PowerPoint

En användbar funktion vid Bildspel är att visa en Föredragshållarvy med Anteckningar på din egen bildskärm. Hos moderna versioner av PowerPoint kan du redigera tidigare skapade Anteckningar under pågående visning.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Hantera flera Urklipp samtidigt i Word för Windows

Urklipp är en elegant funktion som låter dig återanvända information inom ett öppet dokument, mellan olika dokument och i vissa fall även mellan olika program. Tidigare gick det enbart att hantera ett enda objekt via Urklipp men hos moderna versioner av Windows och Office-programmen kan du nu ha tillgång till flera olika objekt samtidigt.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

 

VLC media player är ett fritt program som kan spela upp och även konvertera de allra flesta videofilmer

Videofilmer kan lagras i flera olika filformat som har vitt skilda egenskaper och filstorlek. Vissa av filformaten för video är plattformsberoende vilket innebär att de fungerar bäst med antingen Windows eller MacOS. Detta gäller för formaten AVI och WMV hos Windows och MOV (QuickTime) hos MacOS. Formatnamnen används som filtillägg i filmernas filnamn, t ex barnfilm.wmv och vuxenfilm.mov.

Om du vill öppna och spela upp en videofilm som inte kan hanteras på din datorplattform så måste den först konverteras (omvandlas till ett annat filformat). På marknaden finns flera kommersiella konverteringsprogram. Men oftast räcker det med gratisprogrammet VLC media player som kan öppna och konvertera mellan de flesta filformaten för video. Programmet finns i snarlika varianter både för Windows och för MacOS.

Du kan hämta VLC media player från nedanstående webbadress:

https://www.videolan.org/vlc/

Filformatet MP4

När du skall konvertera en videofilm så är det normalt bäst att välja filformatet MP4 som slutprodukt. MP4-filmer fungerar med både Windows och MacOS och med de tillämpningsprogram som kan hantera filmer.

Eftersom videofilmer kräver stort lagringsutrymme så använder de flesta filformat olika typer av komprimering som minskar filstorleken men som även försämrar kvaliteten vid visning. MP4-formatet erbjuder en bra kompromiss mellan rimlig filstorlek och bra kvalitet. Hos MP4-filmer används normalt en komprimeringsmetod som benämns H.264.

Konvertera filmer med VLC media player

VLC media player är ett kraftfullt program men som tyvärr även har ett relativt tekniskt användargränssnitt. Jag skall därför beskriva arbetsgången vid konvertering utförligt nedan.

Programmet skall användas för att konvertera en videofilm Fasaner i trädgården med filformatet MOV till en kopia i filformatet MP4. Börja med att öppna programmet och välj kommandot Media-Konvertera/Spara.

Så här påbörjar du en konvertering av en videofilm med VLC.

 

Programmet öppnar då en dialogruta Öppna media där du måste lägga till den film som skall konverteras. Detta sker genom att du klickar på knappen Lägg till vilket öppnar en normal fildialog där du navigerar till filmfilen och lägger till filnamnet i listan hos dialogrutan. En bra funktion hos VLC är att du kan lägga till flera filmer i listan vilka då konverteras samtidigt.

Filmen som skall konverteras har nu lagts till i listan hos dialogrutan Öppna media.


Innan du genomför konverteringen så måste du först välja vilket filformat filmen skall omvandlas till. Detta sker via ett klick på knappen Konvertera/Spara nere i dialogrutan, vilket tar fram en ny dialogruta benämnd Konvertera.

Du väljer önskat filformat genom att klicka på menyknappen Profil. Bli inte chockad över den stora mängden format med väldigt tekniska benämningar utan välj det översta alternativet, vilket ger dig en MP4-film.

I dialogrutan Konvertera väljer du filformat (MP4 i vårt exempel) via menyn Profil.


Du måste nu även ange ett filnamn och en sökväg där den konverterade kopian av filmen skall sparas. Detta sker genom att du klickar på knappen Bläddra viket öppnar en vanlig fildialog. Du kan använda det ursprungliga filnamnet men ändra filtillägget till mp4.

När nu dialogrutan Konvertera har filnamn med sökvägar både i fältet Källa och i fältet Målfil kan du starta konverteringen via knappen Starta.

Nu är det klart för konvertering som du påbörjar via knappen Starta.


Beroende på filmens längd och kvalitet så kan konverteringen ta relativt lång tid att genomföra. Under pågående konvertering så visas en förloppsindikator i underkanten hos programfönstret.

Här pågår en konvertering av den valda videofilmen.


Vår exempelfilm Fasaner i trädgården med speltiden 1 min och 20 sekunder tar 55 sekunder att konvertera på en tre år gammal Windows-dator. Originalfilmen i filformatet MOV har filstorleken 191 MB medan den konverterade kopian i MP4-format har filstorleken 88 MB. Kvaliteten hos den konverterade filmen är nästan lika bra som originalet.

Jämförelse mellan originalfilmen och den konverterade kopian i MP4-format

 

 

USB-minnen med kontakter för både USB-A och USB-C

Allt fler moderna datorer är numera utrustade med USB-C-portar. De flesta surfplattor och mobiler (med undantag för iPhone) har också USB-C. EU kommer från och med hösten 2024 att ställa krav på att alla tillverkare använder USB-C på sina enheter.

USB-C-porten har flera fördelar jämfört med den äldre USB-A-porten.

  • Kontakten har mindre fysisk storlek.
  • Vid anslutning spelar det ingen roll hur kontakten är vänd.
  • USB-C ger möjlighet till högre överföringshastighet.

Det är därför bra att allt fler tillverkare av USB-minnen nu erbjuder modeller som har kontakter för båda typerna av portar. Hos flera av dessa växlar man kontakt genom att dra ett reglage i sidled. I reglagets mittläge är båda portarna skyddade mot mekaniska skador.

Om du planerar att köpa in nya USB-minnen så rekommenderar jag därför modeller som har både USB-A och USB-C.

Exempel på USB-minne från SanDisk med båda typerna av kontakter.

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.© 2022 www.programsupport.se