ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2020

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Kraftfull layout via objektformat för textramar hos InDesign

Hos nyare versioner av InDesign kan Objektformat styra utformning och egenskaper även hos textramar. Detta gör det möjligt att använda objektformat som bestämmer layouten hos dina dokument.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Skapa en personlig uppsättning av verktyg i Acrobat Pro DC

Många användare upplever Acrobat Pro DC som ett komplext program där det är svårt att hitta önskade verktyg när de behövs. Situationen kan förbättras avsevärt om du skapar en personlig uppsättning med de verktyg som du använder mest.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Namnändra flera filer i samtidigt i Windows 10

Arbetet med att namnändra ett stort antal filer är väl det tråkigaste och mest själsdödande man kan göra i en dator. Tack och lov kan man numera får hjälp med detta av programmet Utforskaren (Explorer) som ju finns förinstallerat på alla datorer med Windows.

Börja med att navigera till den aktuella mappen med filerna som skall namnändras och välj att Visa filerna som Detaljerad lista.

Vi önskar namnändra de här bilderna från en digitalkamera med hjälp av Utforskaren.Markera därefter alla filerna i mappen genom att i fliken Start välja kommandot Markera-Markera alla. Om du enbart önskar namnändra vissa filer i en mapp så kan du markera dem genom att hålla ner tangenten Ctrl och klicka på fil efter fil.

Så här markerar du alla filerna i den aktuella mappen.När du markerat alla filer som skall namnändras väljer du därefter kommandot Start-Byt namn (alternativt tangentkommandot F2).

Kommandot Start-Byt namn ger dig möjlighet att namnändra alla markerade filer samtidigt.När du valt kommandot för namnbyte så visas en redigeringsruta över den första filen i mappen så att du får möjlighet att ändra det ursprungliga namnet.

Pågående inskrivning av ett nytt namn för dina markerade filer.För att inte filerna skall få exakt samma namn så lägger Utforskaren automatiskt till ett löpnummer inom parentes efter den inskrivna texten. Namnändringen genomförs när du bekräftar med tangenten Enter.

Alla de markerade filerna har nu fått det nya namnet och skiljs åt via ett löpnummer.

 

Namnändra flera filer i samtidigt i macOS

Även Finder hos macOS har ett kommando som hjälper dig att namnändra ett stort antal filer samtidigt. Börja med att markera alla filerna i den aktuella mappen via kommandot Redigera-Markera allt. Om du enbart önskar namnändra vissa filer i en mapp så kan du markera dem genom att hålla ner tangenten cmd och klicka på fil efter fil.

Vi önskar namnändra de här bilderna från en digitalkamera med hjälp av Finder.
När du markerat alla filer som skall namnändras högerklickar du på någon av de markerade filerna vilket visar en meny. Namnändringen påbörjas genom att du väljer kommandot Byt namn på nn objekt (nn står för en siffra som anger antalet markerade filer).

Namnändringen påbörjas via högerklick och det här kommandot.När du valt kommandot för namnändring så visas dialogrutan Byt namn på Finder-objekt. Dialogrutan erbjuder ett stort antal möjligheter för namnändring. I sin enklaste form kan du använda alla förinställningar hos de olika fälten utom Anpassat format där du skriver in det nya namnet. I dialogrutans underkant visas ett exempel på hur den första filen namnges.

Med förinställningarna så lägger Finder automatiskt till ett löpnummer efter det inskrivna nya namnet. Du kan själv välja vilket tal som numreringen skall starta med. Namngivningen genomförs när du klickar på knappen Byt namn vilket även stänger dialogrutan.

I den här dialogrutan väljer du hur namnändringen skall genomföras.Alla de markerade filerna har nu fått det nya namnet och skiljs åt via ett löpnummer.


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en skön och avkopplande sommarledighet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


© 2020 www.programsupport.se