ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Förbättra dina presentationer med Designer i PowerPoint

Alla som prenumererar på programmen i Office 365 har tillgång till ett mycket användbart hjälpmedel benämnt PowerPoint Designer som hjälper dig att ta fram presentationer med ett professionellt utseende.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Skapa perfekta trianglar med InDesign

InDesign har inget verktyg som direkt kan skapa en triangel. Men du kan omvandla en rektangel via ett kommando så att den blir en triangel. Om triangeln skall ha lika långa sidor kan du dessutom åstadkomma detta via en enkel multiplikation.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:


iLovePDF - gratis tjänst för bearbetning av PDF-filer

PDF-filer är den bästa metoden för att överföra dokument mellan olika datorer med bibehållen utformning. Men en begränsning med PDF är ju att det inte går att modifiera filerna med fria programverktyg som Adobe Reader eller Förhandsvisning i Mac OS. Redigering av PDF-filer kräver tillgång till det relativt dyra programpaketet Acrobat Pro DC.

Tjänsten iLovePDF är ett intressant alternativ, särskilt om du bara behöver bearbeta PDF-filer vid enstaka tillfällen och därför inte kan motivera kostnaden för Acrobat Pro DC. Du anropar tjänsten via nedanstående webbadress:

http://www.ilovepdf.com/sv

Extra trevligt är att tjänsten erbjuder gränssnitt på flera olika språk, bl a svenska, vilket underlättar användningen.

Tjänsten iLovePDF erbjuder ett tjugotal olika funktioner för bearbetning av PDF-filer.Bland flera användbara funktioner hos tjänsten kan nämnas: Slå samman PDF-filer, Komprimera PDF, PDF till Word, Rotera PDF, lägga till Vattenstämpel och Sidnummer, Reparera PDF (något som saknas i Acrobat Pro) och Skydda PDF.

Samtliga funktioner genomförs genom att du skickar den aktuella filen till tjänsten där bearbetningen genomförs automatiskt. Resultatet skickas slutligen tillbaka till din dator och lagras i mappen Hämtade filer.

Gränssnittet när du väljer att sammanfoga två olika PDF-filer.Du kan använda tjänsten iLovePDF helt gratis om du enbart genomför enstaka bearbetningar av relativt små filer. För mer omfattande användning krävs att du registrerar ett konto hos företaget.

iLovePDf finns även tillgänglig som en app för mobila iOS-enheter.

Exponera svåra motiv med HDR hos mobila iOS-enheter

Ett vanligt problem vid fotografering är att vissa motiv har så stor skillnad mellan mörka och ljusa partier att kameran får det svårt att återge alla områden korrekt. I praktiken innebär detta att ljusa partier hos bilderna blir urfrätta medan mörka partier gror igen.

Många kameror har därför en HDR-funktion (High Dynamic Range) som automatiskt exponerar flera bilder med varierande exponering på ett och samma motiv. De olika bilderna slås därefter samman till en bild som då får ett utökat dynamiskt omfång. Hos mobila enheter används normalt tre olika exponeringar medan HDR hos mer avancerade kameror kan kombinera fler exponeringar.

HDR hos mobila iOS-enheter

För att aktivera HDR-funktionen hos appen Kamera pekar du på knappen HDR som visas till vänster eller i överkant hos skärmen, beroende på den mobila enhetens orientering. Texten HDR visas då inramad med gult i bildfönstrets överkant och du får även tillgång till tre olika alternativ Auto, eller Av. Om du pekar på alternativet markeras det med gul färg vilket innebär att nästa bild du exponerar blir en HDR-bild. Alternativet Auto innebär att kameran själv bestämmer om HDR skall användas beroende på motivets kontrastomfång.

HDR-funktionen är här påslagen hos appen Kamera. Den mobila enheten kan därmed exponera bilder med större dynamiskt omfång.I nedanstående två bilder jämförs resultatet för en normalt exponerad bild och samma bild exponerad med HDR. Lägg märke till att HDR-bilden kan återge detaljer både i motivets ljusa och mörka områden.

 

Jämförelse mellan normalbild (vänster) och bild exponerad med HDR (höger).


HDR-bilder lagras på samma sätt som övriga bilder i den mobila enhetens bildsamling. Du kan studera och efterbehandla dina bilder med appen Bilder. När du bläddrar bland bilderna och kommer till en HDR-bild så visas texten HDR uppe till vänster om bilden.

I appen Bilder indikeras HDR-bilder via texten HDR uppe till vänster om bilden.

 

Begränsningar med HDR

Eftersom en HDR-bild alltid är resultatet av flera olika exponeringar så är det viktigt att du håller den mobila enheten stilla under exponeringen. I annat fall riskerar du att få rörelseoskärpa hos HDR-bilden.

Det är därför inte lämpligt att använda HDR vid fotografering av snabbt rörliga motiv.

HDR-funktionen fungerar bra för de flesta motiv men i sällsynta fall kan resultatet bli en felexponerad bild. Du kan då gardera dig genom att låta den mobila enheten spara även en bild som är normalexponerad utan HDR. Detta ställer du in med Inställningar-Kamera genom att slå på alternativet Behåll normalbild. Nackdelen med denna inställning är dock att dina bilder då förbrukar dubbelt så mycket lagringsutrymme.

Med den här inställningen hos Kamera så sparas både en HDR-bild och en normalbild.

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en skön och avkopplande sommarledighet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.

© 2019 www.programsupport.se