ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2018

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Sätt in bilder från Illustrator hos InDesign på tre olika sätt

De allra flesta som arbetar med InDesign sätter in bilder i sina dokument via kommandot Arkiv-Montera. Men det finns faktiskt två andra sätt att få in bilder i dina dokument. De tre olika metoderna har var sina för- och nackdelar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Hantera dina PDF-filer via Document Cloud

Molntjänsten Adobe Document Cloud erbjuder fri lagring för dina PDF-filer. De filer som är lagrade i Document Cloud kan du sen öppna på andra enheter (datorer eller mobila).

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

 

Minska filstorleken hos Word-dokument med tunga bilder

Ett vanligt problem med Word-filer är att filerna blir väldigt stora när du infogar bilder i dokumenten. Moderna versioner av Word har en mycket användbar funktion som kan komprimera monterade bilder och därmed reducera filstorleken.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

 

Använd packade Zip-arkiv när du bifogar filer till mejl

När du behöver skicka flera filer som bilagor till mejl blir arbetet mycket bekvämare om du packar filerna till ett komprimerat arkiv. Zip är den dominerande tekniken för att skapa sådana arkiv. Ett Zip-arkiv är effektivt komprimerat tilll ca 50% av originalets storlek. På marknaden finns flera kommersiella program bl a WinZip för Windows och StuffIt för Mac OSX, vilka hanterar packning.

Men numera finns funktioner för ZIP-arkiv även inbyggda i operativsystemen Windows  och Mac OSX, så de allra flesta användare klarar sig bra med dessa funktioner.

Hantera packade arkiv i Windows

För att skapa ett Zip-arkiv hos Windows börjar du med att markera alla filer som skall samlas i arkivet. Den bekvämaste metoden är att placera filerna i en mapp och därefter markera mappen. Mappar som skall packas kan även innehålla undermappar med filer.

Mappen Programblad som innehåller en Word-fil och en undermapp med bilder skall packas till ett Zip-arkiv.


För att genomföra packningen markerar du mappen, högerklickar och väljer kommandot Skicka till-Komprimerad mapp.

Packningen av mappen Programblad utförs via det här kommandot.


Resultatet av packningen blir ett Zip-arkiv som innehåller alla de ursprungliga filerna i komprimerad form. Zip-filen får samma namn som originalmappen fast med filtillägget .zip. Originalmappen ligger dessutom kvar oförändrad. Symbolen för Zip-filen har ett blixtlås runt mappsymbolen för att illustrera att det är ett arkiv.

Symbolen för Zip-arkivet.Zip-arkivet är nu klart för att bifogas till ett mejl. Hos mottagaren måste arkivfilen packas upp för att det skall bli möjligt att komma åt filerna. Detta sker genom att du markerar arkivfilen, högerklickar och väljer kommandot Extrahera alla.

Så här packar du upp ett Zip-arkiv.
Datorn visar då en dialogruta med ett förslag på sökväg var de uppackade filerna kommer att lagras. Vid behov kan du naturligtvis ändra sökvägen. När du packar upp hela mappar så kan det vara lämpligt att ta bort det avslutande mappnamnet i sökvägen eftersom du annars får en mapp inne i mappen, med samma namn. Bekräfta slutligen med knappen Extrahera.

Efter uppackning har nu mottagaren en exakt likadan mapp med filer som hos avsändaren.

Uppackningen genomförs när du klickar på knappen Extrahera.

 

Hantera packade arkiv i Mac OSX

Arbetsgången vid packning med Mac OSX påminner om motsvarande hos Windows. Börja med att markera alla filer som skall samlas i arkivet. Den bekvämaste metoden är att placera filerna i en mapp och därefter markera mappen. Mappar som skall packas kan även innehålla undermappar med filer.

Mappen Programblad med undermappen Bilder skall packas till ett Zip-arkiv.


För att genomföra packningen markerar du mappen, högerklickar och väljer kommandot Komprimera "Programblad".

Packningen av mappen Programblad utförs via det här kommandot hos Mac OSX.Resultatet av packningen blir ett nytt Zip-arkiv med alla de ursprungliga filerna i komprimerad form. Zip-filen får samma namn som originalmappen fast med filtillägget .zip. Originalmappen ligger dessutom kvar oförändrad. Symbolen för Zip-filen har ett blixtlås för att illustrera att det är ett arkiv.


Symbolen för Zip-arkivet hos Mac OSX.
Zip-arkivet är nu klart för att bifogas till ett mejl. Hos mottagaren måste arkivfilen packas upp för att det skall bli möjligt att komma åt filerna. Detta sker genom att du markerar arkivfilen, högerklickar och väljer kommandot Överblicka "Programblad.zip".

Så här packar du upp ett Zip-arkiv i Mac OSX.Datorn visar då en dialogruta med information om den packade Zip-filen. För att genomföra uppackningen klickar du på knappen Packa upp. Resultatet blir en mapp med samma namn och innehåll som hos avsändaren. Mappen placeras på samma sökväg som ZIP-filen, vilken ligger kvar även efter uppackning.

Uppackningen genomförs när du klickar på knappen Packa upp.

 


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en skön och avkopplande sommarledighet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


© 2018 www.programsupport.se