ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport juni 2013

Här kommer vårens sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Använd Autokorrigering hos Word för att mata in vanliga fraser

Funktionen Autokorrigering som automatiskt korrigerar felstavningar när du skriver text kan även hjälpa dig att mata in vanliga fraser snabbare.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

Ta bättre bilder med din iPhone

En stor del av alla de bilder som publiceras på webben exponeras numera med den inbyggda kameran hos iPhone eller andra sk smartphones. Även om inte kameran hos en mobiltelefon ger perfekta bilder så är dess viktigaste fördel att den alltid finns tillgänglig när den behövs.

Moderna mobilkameror ger numera bilder med 8-12 megapixels upplösning vilket under gynnsamma omständigheter räcker för publicering i trycksaker. Men då måste du hålla kameran stadigt och vara noggrann med både skärpeinställning och exponering.

Ha alltid kameran skjutklar

Den bästa kameran är som bekant en som alltid finns tillgänglig direkt när den behövs. Från och med iOS 5 är appen Kamera tillgänglig redan hos låsskärmen. Peka på kamerasymbolen och svep uppåt så öppnar sig appen Kamera.

Du kan även installera appen Kamera i dockningslisten längst ner på skärmen så att den alltid finns tillgänglig, oberoende av vilka uppsättningar med appar du har framme.

Appen Kamera är bekvämt tillgänglig på låsskärmen och du kan även installera dess symbol längst ner i dockningslisten.

Se också till att appen är inställd för den vanligaste typen av fotografering med alternativet stillbild valt nere till höger (reglaget i vänsterläge), belysningen avstängd (Av valt vid blixten uppe till vänster) och den framåtriktade kameran med hög upplösning aktiverad (symbolen uppe till höger.) Orsaken till att belysningen bör vara avstängd är att den ofta ger otillräckligt ljus på lite längre avstånd.

Själv tycker jag också det är bra med Rutnät påslaget vilket du ställer in via knappen Alternativ.

Min personliga grundinställning av kameran hos iPhone.

Håll telefonen stadigt

En av de allvarligaste begränsningarna med en mobilkamera är att det är svårt att hålla kameran stadigt under exponering. Vid fotografering inomhus använder kameran relativt långa exponeringstider vilket ofta ger oskarpa bilder.

Försök alltid ta stöd med kameran på något stabilt föremål som en vägg, en stol eller ett bord. Om du tvingas hålla den utan stöd så är det bäst att greppa den med båda händerna och med armarna tätt intill kroppen.

Själv brukar jag andas in och hålla andan någon sekund under exponeringen. Tänk också på att bilden inte exponeras förrän du släpper avtryckarknappen på skärmen. Du kan då finjustera inriktningen av kameran med knappen intryckt.

Alternativt går det även att exponera med den fysiska knappen för att öka ljudvolymen på sidan av telefonen. Denna knapp orsakar betydligt mindre skakningar än när du pekar på skärmen.

Om du planerar att spela in rörlig film med kameran så är det helt nödvändigt att montera telefonen på någon form av stativ. På marknaden finns flera modeller av ministativ där du fäster telefonen med sugkopp eller klämanordning.

Bestäm var i motivet skärpa och exponering skall ställas in

Kameran hos iPhone har automatik både för skärpeinställning och för exponering. När du riktar kameran mot motivet så visas normalt en ljusblå kvadrat i mitten av sökarbilden på displayen. Det är motivet inom denna kvadrat som bestämmer var skärpa och exponering ställs in.

Om kameran hittar ett ansikte i motivet så visas istället en ljusgrön rektangel kring detta. Ansiktet kan vara placerat var som helst i sökaren. Området inom rektangeln används då för att ställa in skärpa och exponering.

Som ett tredje alternativ kan du själv via pekning bestämma var i motivet kameran skall ställa in skärpa och exponering. På displayen visas då en liten ljusblå kvadrat kring den position där du pekat. Om du håller kvar fingret ett par sekunder så låses inställningen kring den valda positionen och du kan därefter rikta om kameran utan att fokus ändras. Som en bekräftelse visas texten Exponering/fokus låst i underkanten av displayen. För att ta bort låset pekar du ännu en gång.

iPhone har automatisk fokusering på ansikten.

Om du kompletterar din telefon med appen Camera+ (laddas ner från Apple App Store för 7 kr) kan du manuellt välja olika positioner för skärpa och exponering. Denna app ger dig även möjlighet att zooma in (digitalt) och stabiliserar bilden för att eliminera ev skakningar.

Ta panoramabilder

Mobilerna iPhone 4S och iPhone 5 ger tillsammans med iOS 6 en möjlighet att skapa panoramabilder. Börja då med att peka på knappen Alternativ och därefter på knappen Panorama som då visas. På displayen visas då en förklarande text och en pil som pekar från vänster till höger.

Peka på kameraknappen längst ner och för därefter telefonen i en jämn kontinuerlig rörelse från vänster till höger över motivet. När du är klar pekar du ännu en gång på kameraknappen och sen på knappen Klar. Efter ett par sekunder skapar telefonen då en panoramabild som lagras bland övriga bilder.

Räkna inte med att resultatet blir perfekt. Motiv som befinner sig nära kameran får ofta krökta linjer. Men det är ändå imponerande att en så liten enhet kan skapa panoramabilder så lätt. Du kan maximalt arbeta med 240 graders bildvinkel.

Exempel på panoramabild exponerad med iPhone 4S på mitt kontor.

Exponera HDR-bilder

Hos många utomhusmotiv är det stor skillnad i belysning mellan mörka och ljusa partier. En normal kamera kan då inte skapa en bild som är korrekt exponerad överallt. Mobilerna iPhone 4, iPhone 4S och iPhone 5 har en funktion benämnd HDR (High Dynamic Range) som kan rätta till detta fel.

Med HDR-funktionen tar kameran tre bilder med alternativa exponeringar, en ljus, en mörk och en normal bild. Dessa tre bilder sätts sen ihop av datorn i kameran till en bild som har ett större omfång och som därmed kan återge fler ljusa och mörka partier.

HDR-funktionen kan enbart användas på stillastående motiv. Rörliga motiv ger störande siluetter. Funktionen lämpar sig särskilt väl för landskap med hög kontrast mellan ljusa och mörka områden.

För att aktivera HDR-funktionen pekar du på knappen Alternativ och slår därefter på HDR via reglaget som då visas. Nederst på skärmen visas då texten HDR på som en bekräftelse. Alla följande bilder du exponerar använder HDR tills du slår av funktionen. Resultatet av varje exponering blir två bilder, en utan HDR och en med.

Jämförelse mellan normal bild (vänster och HDR-bild (höger).

Adobe Lightroom 5 erbjuder flera nya användbara funktioner

Adobe har nyligen börjat leverera version 5 av fotohanteringsprogrammet Lightroom. Bland flera nya användbara funktioner kan nämnas:

  • Förbättrat verktyg för automatisk borttagning av defekter i bilder

  • Ny funktion för upprätning av horisont och perspektiv

  • Nytt Radiellt filter som utför selektiv efterbehandling i bilder

  • Funktion för offline redigering av bilder

  • Möjligt att skapa bildspel från stillbilder och rörlig video

Förbättrat verktyg för automatisk borttagning av defekter i bilder

Verktyget Fläckborttagning som finns tillgängligt i modulen Framkalla används för att ta bort fläckar, dammkorn, blänk och andra defekter hos bilder. Verktyget är helt automatiskt och du behöver bara klicka (och ev även dra) över defekten för att ta bort den. Programmet hämtar då automatiskt pixlar från närliggande områden och fyller i defekten så att den försvinner. Vid behov kan du ändra Storlek och Opacitet så att lagom stort område påverkas. Du kan även hålla ner tangenten Ctrl (Kommando i Mac) för att bestämma var programmet skall hämta pixlar ifrån.

Ny funktion för upprätning av horisont och perspektiv

Hos många bilder är det nödvändigt att räta upp horisonten eftersom kameran hållits snett vid exponering. Vid fotografering av byggnader händer det dessutom lätt att perspektivet blir snett eftersom man är placerad över, under, eller vid sidan av motivets mitt. Funktionen Upright som finns tillgänglig i modulen Framkalla under fliken Objektivkorrigeringar rättar till sådana fel helt automatiskt. Prova med de olika alternativen Automatisk, Nivå, Lodrätt eller Fullständig tills du får bästa resultat. Om du dessutom slår på funktionen Begränsa beskärning så beskärs bilden automatiskt så att du slipper tomma områden i kanterna.

Trolleriet är ett faktum! Originalbilden överst har korrigerats helt automatiskt så att den motsvarar en bild tagen med kameran rakt framför motivet.

Nytt Radiellt filter som utför selektiv efterbehandling i bilder

Modulen Efterbehandla har ett nytt verktyg benämnt Radiellt Filter som du kan använda för att efterbehandla valda områden i bilder. Du väljer verktyget och ritar en eller flera ovaler på önskade platser i bilden. Därefter ställer du in önskad effekt som skall läggas på bilden i områdena med ovaler. Det går att ändra Exponering, Färg, Mättnad m fl egenskaper. Vid behov kan du även finjustera storlek och position hos ovalerna.

Exempel på inställningar för ett radiellt filter hos Lightroom.

Funktion för offline redigering av bilder

Lightroom samlar information om alla bilder och filmer i en eller flera katalogfiler som normalt lagras lokalt på hårddisken hos den aktuella datorn. Originalfilerna lagras däremot oftast på externa skivenheter vilket ger möjlighet till betydligt högre kapacitet. Hos äldre versioner av Lightroom krävs att datorn har tillgång till de externa skivorna för att det skall vara möjligt att utföra efterbehandling och katalogisering av filer.

Lightroom 5 ger dig möjlighet utföra sk offline redigering vilket innebär att du kan efterbehandla och märka upp filer med metadata utan att originalfilerna är tillgängliga. Enda kravet för detta är att du först skapat Smarta förhandsvisningar för de aktuella filerna. Detta kan antingen utföras i samband med katalogisering eller i efterhand via kommandot Bibliotek-Förhandsvisningar-Skapa smarta förhandsvisningar. Originalfilerna uppdateras då automatiskt när aktuell skiva monteras på datorn.

Möjligt att skapa bildspel från stillbilder och rörlig video

Lightroom 5 gör det möjligt att blanda stillbilder och videofilmer i bildspel. Du kan dessutom spela upp ljudfiler med musik eller effekter under pågående bildspel. Resultatet kan exporteras till en videofilm i MP4-format som du kan spela upp på de flesta moderna datorer, såväl Windows som Mac.

Lightroom 5 ingår i Creative Cloud-abonnemanget men kan även köpas som ett traditionellt programpaket för 964 kr. En uppgradering från tidigare versioner kostar 664 kr.

Microsoft har lanserat Office Mobile för iPhone

Appen Office Mobile för iPhone finns nu tillgänglig för kostnadsfri nerladdning från den amerikanska avdelningen av Apple App Store. Europeiska språkvarianter förväntas komma inom de närmaste veckorna.

Office Mobile för iPhone låter dig öppna och redigera befintliga dokument från Word, Excel och PowerPoint, under förutsättning att de är lagrade på Microsofts molntjänst Office 365. Alla kunder som abonnerar på Office 2013 har tillgång till denna personliga molntjänst. Appen kan även användas för att skapa nya Word- och Excel-dokument men inte nya PowerPoint-dokument.

Office Mobile låter dig redigera Office-dokument som är lagrade på Office 365.

Dokument som öppnas med Office Mobile får samma utseende som hos motsvarande tillämpningsprogram i en persondator. Redigering av långa dokument underlättas av de nya navigeringsfunktionerna hos programmen i Office 2013.

Exempel på framtagning av diagram med Office Mobile.

Nya versioner av programmen i Adobe Creative Cloud

Alla som prenumererar på Adobe Creative Cloud kan nu ladda ner uppdaterade versioner av programmen Photoshop, InDesign, Illustrator m fl. Bland flera intressanta nyheter kan nämnas:

  • Photoshop CC erbjuder flera nya möjligheter att förbättra skärpan hos bilder bl a genom ett nytt filter som kan reducera skakningsoskärpa.

  • InDesign CC ger förbättrad stabilitet och prestanda på 64-bitars operativsystem.

  • Illustrator CC erbjuder utökade möjligheter att manipulera text.

Mer information om de uppdaterade programmen hittar du på webbplatsen:

http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tools-and-services.html

De nya möjligheterna med Photoshop CC, InDesign CC och Illustrator CC kommer att beskrivas utförligt i en rapport hos ProgramSupport under hösten.


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får ett skönt och avkopplande sommaruppehåll. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.

© 2013 www.programsupport.se