ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Januari 2020

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Redigera bilder i PDF-filer med Acrobat Pro DC och Photoshop

Acrobat Pro DC har en mycket användbar funktion som låter dig redigera fotografier hos PDF-filer med hjälp av funktionerna hos programmet Photoshop. Resultatet av redigeringen sparas tillbaka i PDF-filen och ersätter den ursprungliga bildinformationen.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Rita komplexa objekt genom att kombinera enkla former i PowerPoint

PowerPoint erbjuder gott om verktyg för att rita enkla geometriska former men det är betydligt svårare att skapa mer komplexa objekt eftersom programmet saknar verktyg för frihandsritning.

I många fall kan du eliminera denna begränsning genom att kombinera enkla former och därigenom skapa mer komplexa objekt med frihandskaraktär.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Hämta och transformera tabeller hos webbsidor med Excel

Ibland behöver man kopiera tabelldata från webbsidor. Metoden med att markera önskat område och kopiera ger inte alltid önskat resultat vid inklistring i andra program. Bättre är då att använda funktionen Power Query Editor hos programmet Excel. Funktionen låter dig välja önskad tabell och spara denna i en Excel-fil som sen kan överföras till andra program.

Börja med att navigera till önskad sida med din webbläsare. Som exempel skall jag här använda en sida från avdelningen Problemlösning-Bildfilsformat hos ProgramSupport. Denna sida innehåller flera olika tabeller där en ger överblick över egenskaper hos olika filformat för objektbilder.

Den här tabellen skall vi hämta in som en fil i programmet Excel.
Innan du använder programmet Excel måste du kopiera den aktuella sidans webbadress. Markera adressen i webbläsarens adressfält, högerklicka och välj Kopiera.

Så här kopierar du den aktuella webbsidans adress.


Öppna därefter programmet Excel med ett nytt tomt dokument. Ta fram fliken Data och klicka på knappen Från webb i området Hämta och transformera data längst till vänster.

Det här kommandot används för att hämta tabeller från webbsidor.


När du klickat på knappen Från webb så visas en liten dialogruta benämnd Från webben där du i fältet URL kan klistra in den aktuella webbadressen som du tidigare kopierat från webbläsaren. Efter inklistring bekräftar du med knappen OK.

Här klistrar du in den aktuella webbadressen som du kopierat från webbläsaren.
Programmet visar då en ny dialogruta benämnd Navigatör med en lista över de tabeller som finns tillgängliga på den aktuella webbsidan. Om du markerar en tabell i listan så presenteras en förhandsvisning i området Tabellvy till höger. När valt ut önskad tabell så bekräftar du med knappen Transformera data.

När du valt önskad tabell i listan till vänster så hämtar du tabelldata via knappen Transformera Data.


Tabellen presenteras då i fönstret Power Query Editor hos Excel. Här få du möjlighet att vid behov utföra små korrigeringar av data. I vårt exempel är det lämpligt att ta bort de tre tomma kolumner som finns mellan tabellens fyra kolumner med text. Tomma kolumner används ibland för att få önskade mellanrum mellan kolumner med text. Du tar bort en tom kolumn genom att markera den, högerklicka och välja Ta bort.

I fönstret Power Query Editor kan du ta bort ev tomma kolumner hos tabellen.


När tabellen innehåller kolumnrubriker är det lämpligt att du väljer att dessa skall användas istället för de generella rubriknamn som Power Query Editor föreslår. Du anger detta genom att markera den översta raden, högerklicka och välja kommandot Använd första raden som rubriker.

Så här anger du att tabellens första rad skall vara rubriker.


När du är nöjd med tabellen avslutar du Power Query Editor via ett klick på knappen Stäng och läs in längst till vänster. Tabellen överförs då till det öppna dokumentet hos Excel

Så här avslutar du funktionen Power Query Editor och överför tabellen till Excel.


Den hämtade tabellen presenteras med olika fyllningar hos varannan rad och med rubrikraden i en mörkare fyllning. Vid behov kan du ta bort dessa inställningar.

För att använda tabellens text i något annat program markerar du slutligen önskat område, kopierar tabelldata och klistrar in dem i det andra programmet.

Med denna lite omständligare metod undviker du de skräpdata som ofta uppstår vid direkt kopiering från en webbsida.

Tabellen finns nu tillgänglig i dokumentet hos Excel.

 

Externa lagringsenheter med höga prestanda

Vid arbete med stora bildfiler och videofilmer så lagras informationen normalt på externa lagringsenheter som har hög kapacitet med bra prestanda och som ansluts till datorn via USB 3, USB-C eller Thunderbolt 3-portar. Tidigare har mekaniska hårddiskar varit helt dominerande men på senare år har det kommit allt fler lagringsenheter med SSD-diskar som erbjuder bra prestanda till rimliga priser. Än så länge har dock SSD-enheter begränsad kapacitet jämfört med mekaniska hårddiskar.

Prestanda hos gränssnitten USB 3, USB-C och Thunderbolt 3

Äldre USB 2 har en begränsad hastighet på maximalt ca 50 MB per sekund vilket innebär att det tar relativt lång tid att kopiera filer till eller från sådana lagringsenheter. Påpekas bör också att läsning går aningen snabbare än skrivning till enheterna. I praktiken innebär den låga hastigheten att det kan ta flera minuter att kopiera videofilmer till eller från USB 2-enheter.

Hos USB 3 har man förbättrat den maximala hastigheten till ca 500 MB per sekund. Under förutsättning att lagringsenheten är tillräckligt snabb så tar det då "bara" 10 - 15 sek att kopiera en videofilm på 1 GB till eller från en USB 3-enhet.

  

De vanligaste kontakterna för enheter med USB 3 (kontakten hos datorn till vänster).


Den nyaste generationen av USB, som benämns USB 3.1 (Gen 2), erbjuder en fördubblad hastighet på upp till 1000 MB per sekund. Men så höga hastigheter uppnår man sällan i praktiken eftersom mekaniska hårddiskar normalt har lägre hastighet vid dataöverföring. För att utnyttja prestanda hos USB 3.1 krävs moderna lagringsenheter med SSD-teknik.

De allra flesta USB 3.1-enheter använder en modern USB-C-kontakt som är symmetrisk och likadan i båda ändar.

Exempel på USB-C kabel som är symmetrisk och därmed vändbar.Thunderbolt 3 är den mest avancerade tekniken som erbjuder hastigheter på upp 4000 MB per sekund. Men denna teknik är än så länge relativt ovanlig hos PC-datorer medan Apple använder den i alla sina moderna modeller av Macintosh. Thunderbolt 3 använder en kontakt som är snarlik USB-C men som kräver särskilda anslutningskablar. Såväl kablar som datorer och lagringsenheterna måste vara märkta med en blixtsymbol för att fungera med Thunderbolt 3.

Thunderbolt 3-kabel med blixtsymboler.


Egenskaperna för de olika gränssnitten sammanfattas i nedanstående tabell:

Gränssnitt
Max hastighet (MB/s)
 
Egenskaper

USB 2

50

 

Används enbart i äldre utrustning

USB 3

500

 

Kontakter har blå märkning

USB 3.1

1000

USB-C kontakter vanligast

Thunderbolt 3

4000

Kräver särskild kabelEgenskaper hos olika typer av lagringsenheter

Data kan lagras på mekaniska hårddiskar, på SSD-diskar med SATA-anslutning och på små SSD-kretskort som använder den nya M.2 NVMe-tekniken. De tre olika teknikerna har var sina fördelar och begränsningar.

Mekaniska hårddiskar

Hårddiskar har använts i datorer under mer än fyra decennier. Utmärkande för hårddiskar är att de kan tillverkas med hög lagringskapacitet, för närvarande ända upp till 20 TB per disk. Hårddiskar erbjuder den mest prisvärda formen av lagring med en kostnad på mindre än 1 kr per MB. Mekaniska hårddiskar är normalt det bästa valet för arkivering av data och för lagring av stora bildsamlingar och videofilmer.

På marknaden finns hårddiskar med både 3,5 tums och 2,5 tums storlek. De mindre modellerna används mest i bärbara datorer och i kompakta externa lagringsenheter. 2,5 tums hårddiskar tillverkas med en maximal kapacitet på ca 5 TB.

Alla moderna hårddiskar har en anslutningskontakt av typen SATA som spänningsmatar disken och överför data. (kontakten finns i två olika varianter för 3,5- resp 2,5-tums diskar) Maximal överföringshastighet hos SATA är ca 600 MB per sekund.

Exempel på 3,5 tums hårddisk med stor SATA-kontakt och separat spänningsmatning.


Begränsningarna hos mekaniska hårddiskar är att de är känsliga för mekanisk påverkan och att de har begränsad överföringshastighet. En modern hårddisk kan överföra data med maximalt ca 200 MB per sekund. Många hårddiskar har ännu sämre prestanda. Detta innebär att hårddiskar normalt inte kan utnyttja prestanda hos gränssnitten USB 3.1 och Thunderbolt 3.

SSD-diskar med SATA-anslutning

SSD-diskar är betydligt snabbare än mekaniska hårddiskar. Enheterna kan utnyttja prestanda hos SATA-tekniken fullt ut vilket ger 600 MB dataöverföring per sekund. De allra flesta SSD-diskar är inneslutna i ett 2,5 tums hölje med samma format och anslutningar som hos en mekanisk 2,5 tums hårddisk. Detta gör det lätt att byta ut traditionella hårddiskar i bärbara datorer mot SSD-diskar. SSD-diskar finns tillgängliga med kapaciteter från 500 MB och ända upp till ca 5 GB per disk.

SSD-diskar är inte lämpade för arkivering av data eftersom de har begränsad livslängd. En SSD-disk slits varje gång data skriv in på enheten. Den vanligaste användningen för SSD-diskar är som startskiva hos moderna datorer. På senare har det även kommit externa skivenheter med SSD-disk som lagringsmedium.

Lagringskostnaden för SSD-diskar var tidigare betydligt högre än för mekaniska hårddiskar men med ökade volymer har kostnaden nu sjunkit till ca 2 kr per MB.

2,5 tums SSD-disk med liten SATA-kontakt.


Snabba M.2 NVMe-diskar

För att eliminera begränsningarna med SATA som har en maximal överföringshastighet på 600 MB per sekund har man utvecklat den nya M.2 NVMe-tekniken. Benämningen M.2 anger att dessa SSD-enheter har ett nytt fysiskt format i form av ett litet kretskort med minneschip. Benämningen NVMe innebär att anslutningskontakten erbjuder överföringshastigheter på upp till 4000 MB per sekund.

M.2 NVMe-tekniken har på kort tid blivit vanlig både i stationära och i bärbara datorer. De flesta moderna PC-datorer har numera en eller två kortplatser för anslutning av sådana SSD-diskar. Även Apple använder tekniken men företaget har på senare år förhindrat uppgradering genom att diskarna är fastlödda på datorkortet.

Flera tillverkare som Corsair, Intel, Kingston, Samsung, Seagate och Western Digital erbjuder prisvärda M.2 NVMe-kort med kapacitet på upp till 2 GB.

M.2 NVMe-diskar är särskilt lämpliga som startskiva hos datorn eftersom de ger en ordentlig prestandaförbättring. Hos en modern dator blir det då möjligt att starta Windows 10 på mindre än 5 sek.

På senare år har några tillverkare även börjat använda tekniken i kompakta externa lagringsenheter.

Lagringskostnaden för M.2 NVMe-diskar är ca 2 kr per MB.

Exempel på en modern SSD-disk med M.2 NVMe-teknik.


Några vanliga externa lagringsenheter på marknaden

Som en sammanfattning av den tidigare beskrivningen kommer nu ett antal vanliga externa lagringsenheter att presenteras. Jag har valt ut fabrikat och modeller som är vanliga på marknaden och typiska för de olika teknikerna.

Mekaniska hårddiskar med RAID-teknik

För att eliminera begränsningarna med den låga överföringshastigheten hos mekaniska hårddiskar erbjuder några tillverkare, bl a Promise och LaCie, hårddiskpaket med flera diskar i samma enhet. Genom att dela upp datafiler i två eller flera delar och skriva eller läsa samtidigt till två eller flera diskar kan man fördubbla eller mångdubbla överföringshastigheten. Denna teknik som benämns RAID (Redundant Array of Independent Disks) kräver naturligtvis en mer komplicerad styrelektronik vilket fördyrar enheterna.

På marknaden finns RAID-system med 2, 3, 4, 5, 6, 8 och ända upp till 12 hårddiskar i samma enhet. Detta kan ge överföringshastigheter från 400 MB/s och ända upp till 2600 MB/s. Naturligtvis kräver sådana enheter att de ansluts till datorn via USB 3.1 eller för de allra snabbaste Thunderbolt 3.

LaCie 2 Big är en RAID-enhet med två hårddiskar. Enheten har både USB 3.1-portar (USB-C och stor USB) och Thunderbolt 3-portar. Som extra bonus har enheten även kortläsare för Compact Flash- och SD-minneskort. Enheten levereras med Thunderbolt 3-kabel. Som extra tillbehör finns en adapter vilken gör det möjligt att ansluta den till äldre modeller av Macintosh som har Thunderbolt 2-port. Överföringshastigheten är ca 400 MB/s med Thunderbolt 2. Jag arbetar själv sen ett par år med en enhet som har kapaciteten 16 TB.


Hårddiskar med RAID-teknik är populära bland användare som arbetar med professionell videoredigering. I takt med att allt fler börjar spela in och redigera med 4K-kvalitet så kommer säkert även användningen av RAID-enheter att bli vanligare.

LaCie Rugged RAID Pro har 4 GB kapacitet och ansluts till datorn via USB-C. Enheten har även en SD-kortplats och är relativt robust genom sitt gummihölje och skyddet för portarna.


SSD-enheter med USB-C anslutning

Flera företag, som LaCie, Samsung, Sandisk m fl, erbjuder externa SSD-enheter i en robust och minimal förpackning med USB-C-port. Enheterna finns med 250 GB, 500 GB, 1 TB eller 2 TB kapacitet. Priserna varierar från ca 1000 kr för 500 GB och upp till drygt 3500 kr för 2 TB kapacitet. Enheterna som spänningsmatas via USB-C porten erbjuder en överföringshastighet på ca 500 MB/s.

Enheternas höga prestanda gör det möjligt att lagra och redigera kortare videofilmer med en bärbar dator vid arbete ute i fält.

Samsung SSD T5 är mindre än ett visitkort och väger inte mer än 51 gram vilket innebär att du kan ha den med dig överallt i en vanlig bröstficka.


M.2 NVMe-enheter med USB-C anslutning

För att utnyttja prestanda hos USB 3.1 fullt ut erbjuder ett par tillverkare nu enheter som har en inbyggd M.2 NVMe-disk. Enheterna finns med kapaciteter på 500 GB, 1 TB och 2 TB. Priserna börjar vid ca 1500 kr för 500 GB , ca 2500 kr för 1 TB och ca 5200 kr för 2 TB kapacitet.

 

Sandisk Extreme Pro Portable SSD är stöttålig, dammtät och vattentät. Enheten som innehåller en M.2 NVMe-disk är kompakt och väger inte mer än 79 g.
Om du tycker att ovanstående enheter har för högt pris finns en alternativ metod för att få tillgång till tekniken på ett billigare sätt. Du kan köpa ett litet kabinett, ett prisvärt M2. NVMe-SSD-kort och själv montera kortet i kabinettet. Allt som behövs är en liten stjärnskruvmejsel och allmän händighet vid hanteringen. När SSD-enheter blir billigare i framtiden kan du enkelt byta mot en med högre kapacitet.

Efter monteringen av M.2 NVMe-kortet måste du skapa en ny partition och formatera denna med programmet Diskhantering i Windows 10 eller Skivverktyg i MacOS.

Raidsonic kabinett med en Intel Solid-State Drive 660p 1 TB M.2 NVMe-disk. Total kostnad för hela kalaset är knappt 2000 kr. För ytterligare ca en tusenlapp kan du få en enhet med 2 TB kapacitet.


Jag har själv provat att bygga en sådan enhet med god framgång. Hela jobbet var avklarat på mindre än 15 min. Överföringshastigheten uppmättes till 1040 MB/sek vilket är klart godkänt. Jag formaterade enheten med exFAT vilket innebär att den kan användas både med Windows och med MacOS.

M.2 NVMe-enheter med Thunderbolt 3 anslutning

Om du har en dator med Thunderbolt 3-port så kan du investera i en extern enhet som har detta gränssnitt. Om enheten är utrustad med snabba M.2 NVMe-kort kan du få överföringshastigheter på upp till ca 2000 MB/sek. Samsung erbjuder en sådan enhet benämnd Samsung Portable SSD X5. Enheten finns med 500 GB kapacitet för ca 2200 kr, 1 TB kapacitet för ca 4700 kr och 2 TB kapacitet för ca 7900 kr. Enheterna levereras med en Thunderbolt 3-kabel, Samsung krypteringsprogramvara och har 3 års begränsad garanti.

Det höga priset hos dessa enheter måste naturligtvis vägas mot möjligheten till direkt redigering och uppspelning av 4K-filmer som är lagrade på enheterna. Kopiering av en videofilm med storleken 1 GB tar mindre än 1 sekund på en sådan enhet!

Samsung Portable SSD X5 är ungefär lika stor som en liten mobiltelefon och väger 150 g.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.

© 2020 www.programsupport.se