ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Januari 2019

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Spela in presentationer som videofilmer i PowerPoint 2019

PowerPoint 2019 för Windows har nya användbara funktioner för inspelning av videofilmer med berättarröst. Det blir därför enkelt att skapa självgående presentationer för publicering på nätet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Exportera alla bilder hos en PDF-fil med Adobe Acrobat Pro

Om du har en PDF-fil som innehåller bilder men inte har tillgång till originalfilen som använts för att skapa PDF-filen, så är det användbart att du med Acrobat Pro kan exportera alla bilderna från PDF-filen till separata bildfiler som sen går att använda i andra projekt.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Bekväm och säker inloggning med LastPass

I takt med att allt fler tjänster och allt mer information görs tillgänglig via nätet så blir det väldigt svårt att hålla reda på en stor mängd inloggningsuppgifter. För att en inloggning skall vara säker krävs att lösenordet är starkt vilket innebär att det består av kryptiska teckenföljder med minst 10-12 tecken och dessutom att det är unikt för varje tjänst.

Med en lösenordshanterare behöver du bara ett lösenord

För att vi som användare skall slippa komma ihåg en massa kryptiska koder kan vi använda en lösenordshanterare. Detta är ett program som kan hålla reda på massor med lösenord och mata in dem automatiskt i webbläsaren eller i appar. Med en lösenordshanterare behöver du enbart komma ihåg ett enda gemensamt starkt lösenord som öppnar programmet.

På marknaden finns flera olika typer av lösenordshanterare med vitt skilda egenskaper. De olika webbläsarna erbjuder var sina inbyggda alternativ. Nackdelarna med dessa är att de har begränsad säkerhet mot obehörigt intrång och att det blir svårt att få gemensam hantering med flera olika typer av enheter (Mac, Windows och mobiler).

Apple erbjuder en teknik vilken benämns Nyckelring och som är gemensam för datorer med Mac OS och mobila enheter med iOS. Den stora begränsningen med Nyckelring är att tekniken inte kan användas på datorer med Windows eller mobila enheter med Android. Dessutom krävs att du arbetar med webbläsaren Safari.

För de allra flesta användare är det därför bäst att arbeta med plattformsoberoende lösenordshanterare som 1Password, Dashlane eller LastPass. Eftersom jag själv använder LastPass kommer enbart denna att beskrivas här.

Skapa ett konto och installera tillägg för dina webbläsare

För att kunna använda LastPass måste du börja med att skapa ett konto på webbplatsen https://www.lastpass.com. Du identifierar dig då med en e-postadress och ett Huvudlösenord, vilket måste vara ett starkt lösenord. Grundfunktionerna i LastPass är gratis för privatpersoner men företag måste betala en avgift på 48 USD per användare och år.

Huvudlösenordet sparas krypterat men finns inte tillgängligt hos leverantören så du får absolut inte glömma bort det! Lösenordet bör ha minst 12 tecken och innehålla både bokstäver, siffror och specialtecken. För att det skall bli enklare att komma ihåg kan du använda lösenord som innehåller flera ord i följd och utan mellanslag.

När du väl har ett konto kan du installera ett tillägg till alla de stora webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Internet Explorer och Microsoft Edge. Funktionen LastPass blir då tillgänglig via en symbol med tre punkter och ett streck uppe i webbläsaren.

För att undvika problem med webbläsarens egen inbyggda funktion för lösenordshantering bör du slå av denna. Hos Microsoft Edge slår du av funktionen via Inställningar för Autofyll-Spara lösenord. Hos Safari tar du fram Inställningar, väljer fliken Autofyll och tar bort bocken vid Användarnamn och lösenord.

När du skapat ett konto i Lastpass blir lösenordshanteraren tillgänglig via en knapp uppe i webbläsaren (här hos Microsoft Edge).

 

Dina inloggningsuppgifter lagras in i ett krypterat valv

När du skapat ett konto och installerat tillägget för webbläsaren kan du lägga in dina personliga inloggningsuppgifter för olika konton. Detta kan ske på flera olika sätt men enklast blir det om du loggar in på ett konto i taget. Efter bekräftad inloggning visar LastPass en liten dialogruta där du kan klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till den aktuella inloggningen.

Den här dialogrutan låter dig lägga till inloggningen i LastPass.

 

 

Alternativt kan du även öppna programmet LastPass genom att klicka på dess symbol i webbläsaren och välja Open My Vault i menyn som då visas. Välj alternativet Webbplatser till vänster för att hantera dina sparade konton. Knappen med ett stort rött plus nere till höger låter dig skriva in nya inloggningsuppgifter.

Om du har många konton är det lämpligt att skapa undermappar med olika namngivna kategorier. Du kan sen flytta om dina lagrade konton mellan dessa undermappar.

Förutom kontouppgifter för webbplatser kan LastPass även lagra Säkra anteckningar. Här kan du lägga in Bank ID, kontonummer och PIN-koder till betalkort.

Programmet LastPass har här öppnats för manuell hantering av dina inloggningar.LastPass erbjuder även en funktion som föreslår säkra lösenord när du vill skapa nya konton. Denna funktion aktiverar du genom att välja kommandot Generera starkt lösenord. I ett nytt fönster presenteras då förslag på lösenord med en längd som du själv anger. Du får fram nya förslag genom att peka på den röda rotationsknappen till höger. Bekymra dig inte om att lösenorden är väldigt kryptiska och i det närmaste omöjliga att komma ihåg. LastPass kommer att fylla i dem automatiskt när du loggar in på den aktuella tjänsten i framtiden.

 

Förslag på ett mycket säkert lösenord från LastPass.Alla inloggningsuppgifter sparas i ett krypterat valv (Vault) i molnet. Enbart den som känner till huvudlösenordet kan komma åt informationen i detta valv. Inte ens företaget bakom LastPass lagrar huvudlösenordet i sina servrar, vilket borgar för mycket hög säkerhet.

LastPass fyller i information automatiskt vid inloggning

När du väl skapat dina inloggningar i LastPass behöver du aldrig mer skriva in några lösenord i framtiden. När du navigerar till en tjänst som kräver inloggning så visar LastPass sin symbol i inloggningsrutan och fyller i normala fall i både användarnamn och lösenord så att du kan logga in bekvämt. Om du klickar på symbolen så presenteras användarnamnet i en liten dialogruta som bekräftelse.

Bekväm inloggning på tidningen Sydsvenskan via det sparade kontot hos LastPass.

 

 

Om du tidigare arbetat helt manuellt med hjälp av memorerade lösenord så är risken stor att du av bekvämlighet använt samma lösenord på flera olika tjänster. När LastPass upptäcker detta så visas en dialogruta där du varnas och uppmanas att logga in på tjänsten och skapa ett nytt säkert lösenord. Naturligtvis bör då du låta LastPass föreslå ett nytt strakt lösenord som då läggs in i ditt arkiv och ersätter det gamla lösenordet.

LastPass varnar dig om du använder samma lösenord på mer än en tjänst.

 

 

LastPass finns som mobilapp både för iOS och för Android

Du kan använda ett och samma konto hos LastPass i webbläsare både för Windows och för Mac OS. Det går att komma åt ditt krypterade valv från valfri dator, under förutsättning att den har LastPass-tillägget installerat i webbläsaren. Allt som behövs är att du loggar in i valvet med ditt huvudlösenord.

LastPass finns även tillgängligt som mobilappar, både för iOS och för Android. När apparna väl är installerade på de mobila enheterna kan du logga in i ditt säkra valv genom att identifiera dig via fingeravtrycksläsaren eller via ansiktsigenkänning om enheten är utrustad med sådan.

 

Efter inloggning med fingeravtrycksläsaren får du tillgång till ditt säkra valv med konton även på din mobila enhet (här en iPhone 8 Plus).


När du använder LastPass på en iOS-enhet så måste du en gång för alla ta fram Inställningar-Lösenord och konton och slå på Autofyll lösenord. Se också till att du har bockat för Tillåt ifyllning Från: Lastpass. Det är också lämpligt att bocka bort ifyllning från den mobila enhetens inbyggda funktion iCloud-nyckelring.

Rekommenderade inställningar för LastPass på en mobil iOS-enhet.


När du med webbläsaren navigerar till en tjänst som kräver inloggning så visar appen LastPass en dialogruta med förslag på lämpliga kontouppgifter från ditt säkra valv. När du bekräftar med att peka på den stora blå knappen Använd "kontonamn" så fyller LastPass automatiskt i användarnamn och lösenord. Du kan sen bekräfta med knappen Logga in.

 

Automatisk inloggning på en tjänst med kontouppgifter lagrade hos LastPass.


Kraftfull efterbehandling av fotografier med Aurora HDR

Många motiv har så stort tonomfång att det blir svårt för kameror att återge alla valörer från mörka till ljusa partier. Detta gäller t ex solnedgångar, vintermotiv, motljusbilder mm. Vissa kameror har därför en funktion benämnd AEB (Automatic Exposure Bracketing) som helt automatiskt tar tre eller flera bilder med varierande exponeringsinställning. Bilderna kan sen slås sen samman via en algoritm, antingen i kameran eller i ett bildbehandlingsprogram hos datorn. Tekniken benämns HDR (High Dynamic Range) och ger bilder med mycket stort tonomfång.

Aurora HDR är ett lättanvänt program som ger mycket bra kvalitet hos HDR-bilder. Företaget bakom Aurora erbjuder under en begränsad tid (fram till 31 mars 2019) en kostnadsfri licens till föregående års version, Aurora HDR 2018 (normalpris EUR 99). Programmet som finns i snarlika varianter för Windows och Mac OS kan laddas ner från adressen:

https://skylum.com/sv/l/dcw

Arbetet med Aurora börjar med att du drar de aktuella bilderna till ett fönster hos programmet. Aurora kan hantera bilder i de flesta vanliga filformat, även RAW-format från olika kameratyper. Bilderna visas då som miniatyrer med exponeringsinformation i form av EV-värden under resp bild. Om bilderna är exponerade med kameran på frihand så bör du slå på alternativet Alignment vilket innebär att programmet positionerar motivet likadant hos alla bilderna.

Du kan även öppna en enda bildfil och efterbehandla den men då genomförs ju ingen HDR-sammanslagning.

Dessa tre bilder med olika exponeringar skall slås ihop till en enda HDR-bild i Aurora.


Sammanslagningen påbörjas via ett klick på knappen Create HDR. Räkna med att detta kan ta åtskilliga sekunder men efter en stund visas resultatet i ett nytt fönster.

Aurora använder färdiga mallar för att styra sammanslagningen till en HDR-bild. Mallarna ställer in ljusstyrka, kontrast, färgbalans, mättnad, skärpa, brusreducering och flera andra egenskaper hos den sammanslagna bilden.

Du väljer önskad mall genom att klicka på menyn Categories under den sammanslagna bilden. Varje kategori erbjuder flera olika alternativ som du väljer genom att klicka på miniatyrbilderna längst ner. När du ändrar mall räknas bilden om på ett ögonblick. Aurora kommer ihåg den senast valda malltypen när du öppnar nya bilder.

Vid behov kan du själv ändra alla egenskaper hos en vald mall via panelen Filters till höger. Du kan även spara egna namngivna mallar som blir tillgängliga för andra bilder i framtiden.

Aurora har här skapat en HDR-bild med mallen Landscape-Bright.


När du är nöjd med HDR-bilden sparas en ny bildfil via kommandot File-Export. I dialogrutan Export Image som då visas kan du välja mellan de flesta vanliga filformaten som används för fotografier.

HRD-bilden sparas här som en Photoshop-fil.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.


© 2019 www.programsupport.se