ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Januari 2017

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Både stående och liggande sidor i samma dokument hos Word

De allra flesta dokument som tas fram med Word har samma orientering hos alla sidor, oftast stående. Men ibland har man behov av att ha enstaka sidor med liggande orientering, t ex för tabeller eller bilder.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

Montera bilder från Illustrator i InDesign utan onödig tom omgivning

Moderna versioner av InDesign har så bra understöd för bilder lagrade i Illustrators eget filformat AI att det numera är vanligt att man monterar dem direkt. Men ibland kan det hända att monterade AI-bilder får en helt onödig tom omgivning kring motivet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Hantera skivor från olika datorplattformar

Externa skivenheter i form av USB-minnen, hårddiskar och SSD-diskar används numera ofta både för datalagring och för bekväm överföring av data mellan olika datorer. Moderna USB-minnen med kapacitet på upp till 128 GB kan köpas för under 500 kr. En extern hårddisk med 4 TB (drygt 4000 GB) kapacitet och snabb USB3-anslutning kostar ca 1500 kr.

Eftersom operativsystemen Windows och Mac OSX använder var sina filsystem för lagring av data gäller det dock att vara försiktig när du ansluter en ny skivenhet till datorn. I värsta fall finns risken att du med något felgrepp skadar data på skivan.

Tänk också på att du först måste välja ett kommando för att avmontera skivan, Mata ut, från det elektroniska skrivbordet innan du kopplar loss anslutningskabeln. Om du slarvar med detta hos Macintosh kan skivans innehåll förstöras! Windows är något mer tolerant mot detta men även här kan du få problem.

En av de farligaste dialogrutorna hos Mac OSX!

 

Windows och Mac OSX använder olika filsystem för formatering

När du formaterar en skiva så organiseras skivan med en struktur och innehållsförteckning som är specifik för det aktuella filsystemet. Lägg också märke till att all befintlig information på en skiva går förlorad vid formatering.

Hos Windows används från och med Windows 7 teknologin NTFS (New Technology File System) vid formatering av startskivan hos datorn.

På motsvarande sätt kräver en Macintosh att man formaterar startskivan med filsystemet HFS+ (Hierarchical File System).

Skivor formaterade med dessa båda filsystem kan normalt inte hanteras fullt ut med den andra datorplattformen.

Moderna versioner av Windows använder filsystemet NTFS

Från och med Windows 7 måste alla startskivor formateras med NTFS. Du kan även använda NTFS vid formatering av externa skivenheter som USB-minnen med hög kapacitet och hårddiskar. Externa skivor kan alternativt även formateras med andra filsystem vilket beskrivs i ett eget avsnitt nedan.

Du kan utföra formateringen genom att markera skivsymbolen, högerklicka och välja kommandot Formatera. Om skivan inte visas på Windows skrivbord måste du istället använda programmet Datorhantering och välja funktionen Lagring-Diskhantering.

Formatering av en skiva med filsystemet NTFS.Datorer med Mac OSX har begränsat understöd för hantering av NTFS-skivor. Skivorna kan monteras på det elektroniska skrivbordet och du kan kopiera filer från dem till andra skivor hos Macintosh. Men det går inte att förändra informationen hos en NTFS-skiva med Macintosh, dvs varken kopiera filer till den, ändra filer eller ta bort filer.

NTFS-skivor är skrivskyddade efter montering på skrivbordet hos Mac OSX.

 

Datorer med Mac OSX använder filsystemet HFS+

Alla versioner av operativsystemet Mac OSX kräver att startskivan formateras med HFS+. Detta filsystem kan även användas vid formatering av externa skivenheter som USB-minnen med hög kapacitet och hårddiskar. Externa skivor kan alternativt även formateras med andra filsystem vilket beskrivs i ett eget avsnitt nedan.

Vid formatering använder du programmet Skivverktyg som finns tillgängligt i mappen Verktygsprogram. Markera skivsymbolen till vänster och klicka på knappen Radera. I dialogrutan som då visas väljer du önskat Format, t ex Mac OS Extended (journalförd) vilket är Apples egen benämning för HFS+.

Formatering av en skiva med filsystemet HFS+.Windows-datorer (alla versioner) har tyvärr inget understöd för hantering av skivor som är formaterade med HFS+. Detta innebär att skivorna inte kan monteras på skrivbordet och du kan därför inte komma åt filerna.

Andra filsystem som fungerar både med Windows och Mac OSX

Både Windows och Mac OSX kan hantera skivor som är formaterade med filsystemet FAT32 (File Allocation Table) vilket även benämns MS-DOS(FAT) hos Mac OSX. Detta filsystem används ofta med externa skivor som USB-minnen och minneskort i digitalkameror men ibland även med externa hårddiskar som har låg kapacitet. FAT32 har hängt med länge och debuterade redan hos Windows 95.

En begränsning med FAT32 är att filstorleken får vara max 4 GB, vilket kan ge problem när man vill lagra högupplösta videofilmer. Flera digitalkameror delar automatiskt upp långa filmklipp i flera olika filer.

När du behöver lagra information som skall kunna hanteras med båda datorplattformarna är filsystemet exFAT (Extended File Allocation Table) ett bra val. exFAT kan hantera både stora filer och skivor med hög kapacitet.

Du kan formatera skivor med exFAT både i Windows, genom att högerklicka skivsymbolen och välja Filsystem exFAT, och i Mac OSX med programmet Skivverktyg.

En av mina exFAT-formaterade skivor, en extern SSD-disk med 500 GB kapacitet som ger bra prestanda både vid anslutning till Mac OSX och till Windows.

 

Systemtillägg som låter datorn hantera främmande filsystem

Flera företag har tagit fram systemtillägg som låter datorn hantera filsystem vilka operativsystemet normalt saknar understöd för. Själv har jag valt två produkter från företaget Paragon, nämligen HFS+ för Windows och NTFS for Mac OSX. Båda produkterna kostar 20 € och kan laddas ner från webbadressen:

https://www.paragon-software.com/sv/home/

När du installerat och aktiverat HFS+ arbetar programmet i bakgrunden och monterar automatiskt skivor som är formaterade med HFS+. Skivorna kan hanteras precis som andra skivor formaterade med NTFS.

Med HFS+ installerat kan Windows hantera skivor formaterade med HFS+.


Även systemtillägget NTFS for Mac OSX arbetar i bakgrunden och ger dig full åtkomst till NTFS-skivor på Macintosh. När du ansluter en sådan skiva monteras den automatiskt på det elektroniska skrivbordet och dessutom visas ett meddelande som bekräftelse.

Skivan Filmer som är formaterad med NTFS är nu fullt
åtkomlig för Mac OSX.


Förbättrad kamerafunktion hos appen Adobe Lightroom

Adobe arbetar flitigt med att förbättra sina många appar för mobila enheter. Appen Lightroom har fått kraftigt förbättrade funktioner för hantering av kameran i den mobila enheten. Kameran har nu två olika arbetslägen benämnda Automatic resp Professional.

I läget Professional kan du själv utföra flera manuella inställningar av kameran vid exponering. Du kan ställa in exponeringstid, ISO, vitbalans och exponeringskompensation. Det går dessutom att ställa skärpan helt manuellt. Med knappen Reset återställer du snabbt kameran till sina grundinställningar.

Andra användbara hjälpmedel vid fotografering är olika rutnät på skärmen och faktiskt även ett vattenpass som hjälper dig att hålla kameran horisontellt.

Eftersom Lightroom numera även har understöd för RAW-format med moderna modeller av mobila enheter så blir det möjligt att exponera bilder med riktigt bra kvalitet, även under svåra ljusförhållanden.

Du kan läsa mer om Lightroom i avdelningen Användbara appar till mobila enheter.

Appen Lightroom erbjuder numera flera manuella inställningar vid fotografering.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.


© 2017 www.programsupport.se