ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Januari 2015

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Samma korrigering på flera bilder via Bridge och Camera Raw

När du exponerar flera bilder vid samma tillfälle och under liknande ljusförhållanden så kan bilderna ofta efterbehandlas med snarlika åtgärder. Du kan då spara massor med tid genom att utföra korrigeringar på en av bilderna med Camera Raw och sen upprepa samma åtgärder på övriga bilder via programmet Bridge.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Arbeta effektivare via mallar i Word 2013

Moderna versioner av Word levereras med ett stort urval av välgjorda malldokument som du bör använda så ofta som möjligt i ditt eget arbete. Även om en mall inte passar precis för dina behov så kan du lätt modifiera den och skapa en personlig kopia för framtida bruk.

Läs mer i avdelningen Användartips till Word:

Skriv text snabbare hos mobila enheter med SwiftKey tangentbord

Mobila enheter används ofta för att skriva in korta texter i anteckningar, mejl och SMS. Det är då önskvärt att inmatningen går så snabbt och smärtfritt som möjligt. Förutom det inbyggda virtuella tangentbordet hos den mobila enheten finns nu andra mer lättarbetade tangentbord som SwiftKey.

Läs mer i avdelningen appar till mobila enheter:

Använd Illustrator för att ta fram CSS-kod till webbsidor

Hos moderna webbplatser styr man både layout och textutformning via en eller flera CSS-filer. CSS-tekniken har utvecklats snabbt på senare år och det är därför relativt svårt att konstruera väl fungerande CSS-regler.

Arbetet med CSS underlättas avsevärt med Illustrator CC 2014 som har en ny CSS-panel där du kan studera och kopiera CSS-koder för objekt.

Om du vill studera kodningen för en box med färgad bakgrund så kan du skapa en rektangel i programmet och färglägga den på vanligt sätt från panelen Färgrutor. För att programmet skall skapa CSS-kod måste du dessutom ge objektet ett namn i panelen Lager. Ta sen fram panelen CSS-Egenskaper och studera CSS-koden. Du kan markera önskad del av koden i panelen och kopiera den till ditt program (Dreamweaver eller liknande) för framtagning av CSS-filer.

Exempel på CSS-kodning hos Illustrator för en grönfärgad box med synlig kant.

Allra mest nytta av programmet får du säkert när du vill använda tonade boxar och boxar med skuggning i dina webbsidor. Det behövs ganska många instruktioner för att skapa toningar och skuggor som fungerar med olika webbläsare.

Exempel på CSS-kodning för en tonad och skuggad box. Har utelämnat den undre hälften av koden i panelen CSS-egenskaper för att spara plats. Ett så omfattande kodpaket är mycket jobbigt att skriva manuellt!

 

Byt namn på flera filer samtidigt i Mac OSX Yosemite

Den nya systemversionen har en mycket användbar funktion som låter dig byta namn på flera markerade filer samtidigt via ett enda bekvämt kommando.

Börja med att markera alla de filer som skall namnändras. Filerna kan ha olika typ och men ett absolut krav är att de finns i samma mappnivå.

För att få tillgång till funktionen för namnändring så kan du antingen högerklicka, eller Ctrl-klicka om din mus saknar högerknapp. Överst i fönstret som innehåller de markerade filerna visas då en liten dialogruta där du ställer in hur namnändringen skall gå till. Namnen kan ändras via tre olika metoder som är tillgängliga i menyn till vänster.

Ersätt text

Metoden Ersätt text kräver att alla filerna har en del av namnet gemensam för alla. Se till att den gemensamma texten visas i fältet Sök: (vid behov får du skriva den själv). I fältet Ersätt med: skriver du in den text som skall ersätta den gemensamma.

Kontrollera att texten vid Exempel: motsvarar dina önskemål. Namnändringen genomförs sen genom att klickar på knappen Byt namn.

Exempel på namnändring där en gemensam del hos filnamnen ersätts med en annan text.

Lägg till text

Metoden Lägg till Text innebär att de befintliga filnamnen utökas med en angiven text antingen före namnet eller efter namnet. Om du väljer efter namnet så kvarstår dock alltid filtillägget sist i filnamnet.

Exempel på namnändring där befintliga filnamn utökas med en angiven text före namnet.

Format

Metoden Format innebär att du helt ersätter de befintliga filnamnen med en annan angiven text och ett löpnummer alternativt ett datum. Du kan välja om löpnumret och datumet skall placeras före eller efter texten.

Exempel på namnändring med ett helt nytt gemensamt namn följt av ett löpnummer.

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.


© 2015 www.programsupport.se