ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport januari 2014

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Hitta information i tidigare nyhetsbrev via ett nytt ämnesindex

Nyhetsbreven har publicerats månadsvis ända sen ProgramSupport sjösattes hösten 2005. En stor del av informationen hos nyhetsbreven är tidlös. Har därför tagit fram ett ämnesindex, med dryga hundratalet ämnen, som du kan använda för att söka efter tidigare information.

Navigera till ämnesindex för nyhetsbreven:

Förbättra prestanda hos Photoshop

Många som arbetar med Photoshop besväras av långa väntetider vid efterbehandling av tunga bildfiler. Alla kan dock förbättra programmets prestanda via några enkla åtgärder och inställningar.

Läs mer i Användartipsen till Photoshop:

Redigera monterade bilder i InDesign

InDesign har inga inbyggda verktyg för redigering av monterade bilder men du kan låta andra program genomföra redigeringen och spara resultatet direkt i InDesign.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till InDesign:

Dashlane håller reda på alla dina lösenord

I dagens allt mer digitaliserade värld förväntas vi användare hålla reda på allt fler användarnamn, lösenord och andra koder. Dessa används till banktjänster, vid hantering av mejl, vid uppkoppling till molntjänster, vid inköp på webbaserade handelsplatser, för att komma åt elektroniska prenumerationer mm.

För att få bra säkerhet mot obehöriga intrång rekommenderas vi att använda långa och krångliga lösenord som dessutom bör uppdateras fortlöpande. Men frågan är hur man skall kunna komma ihåg alla dessa lösenord? Två vanliga lösningar är att skriva upp lösenorden på papperslappar som göms i skrivbordslådan eller att ha lösenorden imatade i någon textapp hos sin mobiltelefon. Vid närmare eftertanke så inser man att ingen av dessa lösningar är bra ur säkerhetssynpunkt.

Ett betydligt bättre alternativ är då att använda något program eller en app som via ett enda krångligt huvudlösenord låser in alla andra inloggningsuppgifter så att de blir bekvämt tillgängliga för ägaren men helt oåtkomliga för alla andra. Du behöver då bara komma ihåg ett enda lösenord. Detta lösenord skall innehålla minst 8 tecken med omväxlande siffror och bokstäver i både versaler och gemener.

Dashlane är ett sådant system som finns tillgängligt gratis både för datorer med Windows och Mac OSX samt för mobila enheter med iOS och Android. Mot en årlig avgift kan du även få automatisk säkerhetskopiering och synkronisering mellan olika enheter.

Dashlane fungerar som ett elektroniskt kassaskåp där du kan låsa in alla dina inloggningsuppgifter. Appen kan logga in automatiskt på webbplatser och fylla i blanketter med kreditkortsnummer och andra användaruppgifter.

Bekväm inmatning av koder

Du kan mata in dina inloggningsuppgifter manuellt i ett fönster hos Dashlane men inmatningen går betydligt lättare via en Plug-in till webbläsaren som automatiskt lagrar uppgifter en gång för alla i samband med en normal manuell inloggning. Det går även att hämta tidigare inloggningsuppgifter för flera tjänster från webbläsarens cache-minne.

Dashline kan automatiskt lagra användaruppgifter när du loggar in
på någon tjänst i din webbläsare.

Automatisk inloggning på webbplatser

Dashlane installerar en knapp i din webbläsare (Chrome, Explorer, Firefox och Safari i Mac), så att du får bekväm tillgång till alla dina inloggningar. Om du ställer in appen för att tillåta detta så räcker det då med att välja tjänstens namn via menyn som visas när du klickar på knappen. Dashline loggar då in automatiskt på den valda tjänsten. Har provat detta med tjänster som Dropbox, Google GMail, Adobe Creative Cloud, Microsoft Office.com och Apple iCloud vilka har fungerat bra. Däremot fungerar den automatiska inloggningen inte mot svenska bankers banktjänster.

Du kan logga in på webbtjänster automatiskt via Dashlane-knappen som är tillgänglig i webbläsaren.

Vid inköp på webbplatser kan du låta Dashlane fylla i blanketter automatiskt med dina adressuppgifter och kreditkortsinformation. Appen lagrar då även elektroniska kvitton av dina inköp. Om du inte vågar lämna ifrån dig dina kreditkortsuppgifter till Dashlane så kan du naturligtvis även låta bli att använda denna funktion.

Dina personliga information kan matas in automatiskt i blanketter vid inköp på webben.

Synkronisering mellan olika enheter

Dashline kan installeras gratis på såväl datorer som mobila enheter. Du måste då skriva in alla koder på samtliga enheter. Om du abonnerar på tjänsten Dashlane Premium för 29,99 USD per år så får du även automatisk synkronisering mellan alla dina enheter och dessutom säkerhetskopiering hos företaget bakom tjänsten. Dashlane utlovar mycket hög datasäkerhet via krypteringstekniken AES-256. Användare som är extra försiktiga kan ställa in tjänsten så att huvudlösenordet aldrig skickas från de personliga enheterna. Detta innebär naturligtvis att du inte själv får glömma bort detta lösenord!

Synkronisering utförs automatiskt var 5 min om enheterna har tillgång till webben. Du kan även starta synkronisering manuellt via ett kommando hos appen eller programmet.

Dashline-appar kan hämtas hos Apple App Store eller Android Market. Programmen till Windows och Mac OSX kan laddas ner från adressen:

https://www.dashlane.com/

CamRanger låter dig manövrera digitala systemkameror trådlöst

Vid fotografering är det ofta önskvärt att ta närbilder utan att störa motivet. Detta gäller t ex vid fotografering av barndop, bröllop, vilda djur och sportaktiviteter.

Med den trådlösa enheten CamRanger och tillhörande appar kan du placera kameran på stativ och därefter på bekvämt avstånd studera motivet och manövrera kameran via den mobila enhetens skärm. CamRanger har en egen inbyggd trådlös router vilket innebär att den kan användas överallt, även på platser som saknar åtkomst till nätet.

CamRanger låter dig manövrera systemkameror trådlöst med din mobila enhet.

Anslutning till kameran

CamRanger ansluts via en medlevererad USB-kabel till USB-porten (mini USB) hos systemkameran. Enheten har understöd för de flesta moderna modeller av systemkameror från Canon och Nikon. En aktuell lista över kameror som understöds finns på nedanstående länk.

http://camranger.com/supported-cameras/

Enheten spänningsmatas via ett utbytbart uppladdningsbart batteri som ger 4-5 timmars drifttid. Uppladdning av batteriet sker med en medlevererad kabel som ansluts till USB-porten hos en dator.

Starta den trådlösa routern hos CamRanger

Första gången du sätter igång CamRanger så måste du aktivera enheten genom att skriva in dess serienummer i en dialogruta hos den tillhörande appen. Efter igångsättning tar det ca 30 sek för enheten att starta ett trådlöst nätverk som du kan ansluta din mobila enhet till. Normal funktion indikeras via gröna lysdioder på enheten.

CamRanger har ungefär samma räckvidd som andra trådlösa routers. Med fri sikt mellan enheterna så innebär detta att du kan röra dig inom ett avstånd på max 30-40 meter. Räckvidden förkortas om det finns föremål som begränsar sikten.

Anslut din mobila enheten till routern

CamRanger skapar ett eget namngivet trådlöst nätverk som du måste ansluta din mobila enhet eller dator till. Detta innebär att du inte kan surfa eller mejla samtidigt som du manövrerar kameran.

Anslutning till CamRanger sker på samma
sätt som till ett vanligt trådlöst nätverk.

Appar och program för manövrering

Företaget bakom CamRanger erbjuder appar för mobila enheter med iOS och Android. Du kan även manövrera enheten med tillämpningsprogram för Mac OSX Lion eller nyare och Windows 7/8. Samtliga dessa appar och program kan laddas ner kostnadsfritt från:

http://camranger.com/downloads/

En och samma CamRanger kan aktiveras med flera olika enheter men manövrering kan enbart ske via en enhet i taget.

När du startar appen eller tillämpningsprogrammet tar de själv kontakt med din anslutna kamera via routern hos CamRanger. Apparna och programmen har rikligt med inställningar och indikeringar som låter dig manövrera kameran och studera motivet innan du exponerar bilder eller film.

Det är möjligt att använda en smartphone för manövering men du får naturligtvis tydligare bild och bättre överblick med en surfplatta eller dator som har större bildskärm.

CamRanger-appen körs här på iPad som kommunicerar trådlöst med en väl gömd Canon EOS 5D-kamera.

Ändra kamerans inställningar

Apparna och programmen för manövrering av CamRanger låter dig ändra de flesta av kamerans inställningar via var sin knapp. Möjligheterna till inställning varierar mellan olika kameramodeller men för de allra flesta kan du ändra exponeringstid, bländare, ISO, vitbalans, bildkvalitet och exponeringskompensation samt naturligtvis skärpeinställning som beskrivs i nästa avsnitt.

Beroende på vilket motivprogram (Mode) som kameran är inställd på så begränsas naturligtvis dina inställningar på olika sätt. Om du t ex använder tidsförval så ställer kameran själv in bländare automatiskt. Hos de flesta av Canons kameror går det inte heller att ändra motivprogram från CamRanger utan detta får du själv ställa in på kameran vid fotograferingens början. De knappar hos appen som är nertonade (mörka) medger inte manuell inställning.

Exempel på inställning av ISO, exponeringstid och exponeringskompensation hos appen CamRanger.

Ställ in skärpan genom att peka på skärmen

Den viktigaste funktionen hos kameran som du kan manövrera med CamRanger är naturligtvis skärpeinställningen hos objektivet. Utvecklarna av CamRanger har därför lagt stor vikt vid att detta fungerar smidigt och bra. Du kan antingen välja att låta kameran ställa in skärpan helt automatiskt eller ställa in manuellt genom att peka på önskad del hos motivet.

För att kunna studera motivet i fönstret hos appen börjar du med att peka på knappen Live View (symbolen med ett öga). CamRanger ställer då om kameran så att sökarbilden visas i appens fönster. Lägg märke till att du inte behöver välja Live View läge hos själva kameran. Detta innebär att kameran inte visar någon bild varken i den optiska sökaren eller på den inbyggda displayen.

När du pekar på någon del av motivet så ställer kameran in skärpan på denna. Detta är mycket användbart och ger möjlighet till mycket noggrann skärpeinställning. Även exponeringen anpassas till belysningen i motivet där du pekar.

För att kontrollera exponeringen kan du ställa in CamRanger så att appen visar ett histogram bredvid bilden av motivet (se den stora skärmbilden hos iPad ovan).

CamRanger har flera hjälpmedel som gör det lättare att genomföra noggrann skärpeinställning, bl a Focus Peaking som innebär att skarpa områden ramas in via röda konturer.

Pågående fotografering där appen CamRanger hos
en iPhone manövrerar kameran EOS 5D.

Som alternativ till att peka i motivet kan du också ta fram en panel Focus Adjust där du ställer om skärpan i små eller större steg via olika knappar. Detta kan vara användbart bl a när CamRanger används för makrofotografering där som bekant skärpedjupet är mycket kort. Det finns även ett alternativ som benämns Focus Stacking där kameran exponerar flera bilder med olika inställningar hos skärpan. Dessa bilder måste du sen manuellt slå samman i Photoshop till en enda bild med mycket stort skärpedjup.

När du är nöjd med alla inställningar så exponeras en eller flera bilder (beroende på inställningen hos CamRanger och kameran) genom att du pekar på knappen Capture.

Studera exponerade bilder via den mobila enheten

Alla bilder som du exponerar med CamRanger lagras normalt i kamerans minneskort. Vid behov kan du ställa in appen så att varje ny bild automatiskt överförs till den mobila enheten. Du kan då detaljgranska resultatet och vid behov även zooma in i bilden.

Tiden för överföring varierar med bildfilens storlek men räkna med att bilder från moderna systemkameror kan ta åtskilliga sekunder.

Vid behov kan du även spara en överförd bild permanent i den mobila enhetens minne.

Som ett alternativ till automatiskt bildöverföring kan du använda appen CamRanger för att bläddra i kamerans minneskort. Du börjar då med att peka på knappen som liknar ett minneskort varvid appen laddar ner miniatyrer av samtliga bilder hos minneskortet. För att studera en bild i detalj pekar du därefter två gånger på bildens miniatyr. Appen kan hantera bilder både i JPEG och i olika RAW-format.

Videofilmning

Om din kamera har understöd för inspelning av video så kan CamRanger manövrera kameran även för detta. Du behöver då inte ställa om själva kameran till läge Live View utan det räcker med att peka på knappen Live View och därefter på knappen Movie Mode (kamerasymbolen). Även här ställer du in skärpan genom att peka på önskad del i motivet.

Eftersom rörlig video skapar stora datafiler så får du räkna med att skärmbilden på den mobila enheten har en viss eftersläpning (0,2-1 sek beroende på avståndet mellan enheterna).

När alla inställningar är klara så startar du inspelningen genom att peka på knappen Record. Under pågående inspelning är det sen möjligt att vid behov efterjustera skärpan genom att peka på en ny plats i motivet.

Alla videoinspelningar lagras i kamerans minneskort. Det är inte möjligt att överföra dessa till den mobila enheten eftersom detta skulle ta väldigt lång tid.

HDR och intervallfotografering

Förutom de ovan beskrivna funktionerna för fjärrstyrning av systemkameror så kan CamRanger även användas för exponering av HDR-bilder och för intervallfotografering (time lapse). Appen har två knappar benämnda HDR resp Timer som används för dessa funktioner.

När du pekar på knappen HDR så visas en panel Advanced Bracketing där du kan ställa in hur tagningen skall gå till. Du kan välja ett valfritt udda antal exponeringar (Number of Shots), ange hur mycket exponeringen skall ändras mellan varje bild (Step size), välja om kameran skall ändra exponeringstid, bländare eller ISO (Property), samt ange ett startvärde (Start Value) för den första exponeringen.

När du pekar på knappen Start så börjar kameran exponera det antal bilder du valt. Extra bekvämt blir det då om du ställer in appen så att miniatyrer av bilderna automatiskt visas i appens fönster. För att skapa en sammanslagen HDR-bild med utökat exponeringsomfång måste du slutligen överföra bilderna till datorn och kombinera dem med Photoshop.

CamRanger har här exponerat 5 bilder med olika exponering som förberedelse för en HDR-bild.

Med funktionen för intervallfotografering (time lapse) ställer du in appen så att kameran exponerar ett stort antal bilder med samma tidsintervall. Dessa bilder kan sen slås samman till en rörlig film i program som Photoshop, Lightroom eller Premiere. Tekniken används ofta för att skapa dramatiska filmsekvenser av landskap, soluppgångar, växters utveckling mm.

För att starta en intervallfotografering pekar du först på knappen Timer. Appen visar då panelen Time Lapse där du kan göra inställningar för intervallfotografering. Du anger hur många bilder som skall exponeras via Number of Shots. Det går att ställa in vären mellan 1 och 1000. Tidsintervallet mellan olika exponeringar Shot Delay kan ställas in på värden mellan 1 sek och 1 tim. Som du säkert förstår krävs minneskort med hög kapacitet för intervallfotografering.

Fotograferingen inleds genom att du pekar på knappen Start. I en dialogruta måste du först bekräfta dina inställningar och sen klicka på Start igen. Efter att du börjat en sådan sekvens behöver CamRanger inte längre ha kontakt med den mobila enheten. Detta innebär att du kan lämna kameran och CamRanger obemannade under tiden fotograferingen pågår. Håll tummarna för att inte någon obehörig "lånar" din utrustning under tiden!

Appen är klar för att starta en intervallfotografering.

Egna erfarenheter av CamRanger

Som läsaren säkert förstår är jag väldigt nöjd med min CamRanger. Enheten är lätt att använda och har fungerat bra utan några allvarliga problem. Har provat den med tre olika systemkameror från Canon (EOS 7D, EOS 70D och EOS 5D Mark III) och alla har fungerat som utlovat. Har manövrerat CamRanger från iPhone, iPad och en bärbar dator med Mac OSX. Alla enheterna fungerar men arbetet underlättas naturligtvis av en stor bildskärm. Ute i fält så kan det dock vara bekvämt även med en smartphone.

Av naturliga skäl passar enheten bäst för fotografering där kameran är monterad på stativ. Det är då mycket användbart att kunna kontrollera och ställa in kameran via den stora bildskärmen på en medhavd surfplatta (iPad i mitt fall). Vid videofilmning så minskar detta risken för skakningsoskärpa och missljud eftersom man inte behöver fingra på kameran. Det är också bra att man kan ställa om skärpan under pågående inspelning.

Drifttiden med det uppladdningsbara batteriet har varit tillräcklig. I de flesta fall har jag tvingats byta batteri i kameran innan CamRanger varit urladdad.

Den enda allvarliga begränsningen hos CamRanger är att bildvisningen hos den mobila enheten har en märkbar eftersläpning. I snabba lägen kan detta leda till att man missar bildtillfällen. Eftersläpningen beror på att prestanda hos den trådlösa nätverkstekniken inte riktigt räcker till för tunga bildfiler.

En annan begränsning som inte beror på CamRanger är att man saknar möjlighet att fjärrstyra zoomen hos kameran. Orsaken till detta är att kameror från Canon och Nikon än så länge saknar funktioner för elektronisk manövrering av zoomning hos objektiv.

Pris och tillgänglighet

CamRanger har ett ca pris på 2800 kr inkl moms och kan beställas från CyberPhoto eller Scandinavian Photo. Trots ett förhållandevis högt pris kan jag varmt rekommendera enheten eftersom den ger möjlighet till helt nya typer av bilder.

Företaget bakom CamRanger har aviserat en ny produkt benämnd CamRanger PT Hub som tillsammans med ett motoriserat stativhuvud, benämnt MP-360, kan fjärrstyra både panorering och tiltning av kameran.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.

© 2014 www.programsupport.se