ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport januari 2013

Här kommer årets första nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Överför InDesign-projekt mellan olika datorer utan problem

Den bästa metoden för att flytta InDesign-projekt mellan datorer är via kommandot Packa. Från och med version CS5 går det nu också att få med teckensnitten vid packning, även vid byte av datorplattform.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till InDesign:

Förbättrade beskärningsverktyg i Photoshop CS6

Många fotografier lider av att horisonten är sned eller att perspektivet är felaktigt. Photoshop CS6 har kraftigt förbättrade beskärningsverktyg som lätt kan åtgärda problemen.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till Photoshop:

Dropbox ger dig tillgång till dina filer överallt

De tre giganterna i datorbranschen, Apple, Google och Microsoft, erbjuder var sina molnbaserade lösningar för datalagring. Dessa är dock begränsade till användare som arbetar med resp företags produkter. Dropbox är därför ett intressant alternativ som låter dig komma åt dina filer oberoende av vilken datorplattform eller tillämpningsprogram du arbetar med.

Dropbox fungerar med Mac OSX, Windows, Linux samt med mobila enheter som kör iOS eller Android operativsystem. Tjänsten är helt kostnadsfri om du nöjer dig med 2 GB lagringsutrymme men du kan bygga ut utrymmet till 100 GB, 200 GB eller 500 GB mot en extra månadskostnad. För att använda Dropbox skapar du ett konto bestående av din mejladress och ett personligt lösenord.

När du installerar Dropbox på en dator eller mobil enhet så skapas en Dropbox-mapp på enheten. Mappen har en förberedd struktur av undermappar men denna kan du ändra helt efter eget behov. Vid installationen kopplas mappen till ditt konto hos Dropbox.

Den gemensamma personliga mappen Dropbox blir tillgänglig i molnet och på alla dina enheter.

Alla filer som du sparar eller kopierar till mappen Dropbox hos någon av dina enheter synkroniseras automatiskt med molnet och med motsvarande mappar i dina andra enheter. Du kan ansluta valfritt antal enheter till ditt konto. Under pågående synkronisering visas blå rotationssymboler i mapparnas nedre vänstra hörn.

Synkroniseringen mellan ditt Dropbox-konto och motsvarande mappar hos
dina enheter utförs automatiskt med jämna mellanrum.

Hanteringen av filer hos Dropbox underlättas av en knapp som installeras överst på skärmen hos Mac OSX och nere till höger hos Windows. Prestanda vid arbete med filer i molnet är bra, under förutsättning att din enhet är ansluten till nätet via en snabb förbindelse.

Dropbox-knappen nere till höger hos Windows låter dig hantera din Dropbox-mapp.

För användning med mobila enheter erbjuder Dropbox även appar för iOS och för Android. Flera andra vanliga appar kan då komma åt filerna i ditt Dropbox-konto.

Den valda PDF-filen hos Dropbox-kontot kan öppnas med flera olika appar hos iPad.

Du kan dessutom logga in på ditt Dropbox-konto med en webbläsare från valfri dator och komma åt filerna hos mappen i molnet. En stor fördel med molnbaserad lagring är att du alltid har tillgång till en automatisk funktion för säkerhetskopiering av dina delade filer.

Trådlös visning från datorer och mobila enheter på projektor och TV

När man håller presentationer eller kurser behöver datorbilden ofta visas på en datorprojektor eller en storbilds TV. Alla som försökt ansluta sin dator i sådana sammanhang vet att det finns många fallgropar som kan ställa till problem. Flera olika typer av anslutningskontakter förekommer, t ex VGA, DVI, HDMI, DisplayPort och Thunderbolt. Det gäller att ha med sig en hel arsenal med adaptrar som kan anpassa kontakten hos datorn till motsvarande kontakt hos projektor eller TV. Och sen är det bara att hoppas att den tillgängliga anslutningskabeln är lång nog.

Under senare år har situationen förbättrats via utrustning som medger trådlös överföring. En av de enklaste och mest prisvärda lösningarna är att använda en Apple TV mediespelare som tar emot bild och ljud från datorer och mobila enheter via ett vanligt trådlöst WiFi-nätverk i visningslokalen.

Har själv använt tekniken under presentationer och kurser och är som helhet mycket nöjd med resultatet. Det är väldigt bekvämt att kunna överföra bild och ljud trådlöst till en datorprojektor eller storbilds TV. Prestanda räcker väl till för visning även av korta videofilmer. Nätverket får dock inte vara för hårt belastat och du måste vara i närheten av den trådlösa routern.

Dessa enheter kan överföra bild och ljud trådlöst via AirPlay till en Apple TV (den svarta boxen till vänster) som är ansluten till en storbilds TV via en vanlig HDMI-kabel.

Kräver trådlöst nätverk och Apple TV

Du behöver en Apple TV av andra (720p) eller tredje generationen (1080p). Kostnaden för en sådan är ca 1000 kr. Apple TV-enheten ansluts till projektor eller storbilds TV via en HDMI-kabel. HDMI har på senare år blivit en etablerad standard i modern AV-utrustning. Mobila iOS-enheter och datorer kan därefter strömma både bild och ljud trådlöst till visningsenheten via tekniken AirPlay, som Apple utvecklat. Moderna modeller av Macintosh har direkt understöd för AirPlay men äldre Mac och Windows-datorer måste utrustas med programvaran AirParrot.

Mobila enheter med iOS har inbyggt understöd

Alla moderna modeller av iPhone och iPad har inbyggt understöd för trådlös överföring via AirPlay. För att aktivera strömningen startar du först uppspelningen hos den app du vill använda för visning. I appens kontrollpanel för uppspelning visas en rektangulär knapp med en fylld triangel som representerar AirPlay. Klicka på denna knapp och välj enheten Apple TV. Bilden från appen visas då på en ansluten projektor eller storbilds TV.

Så här väljer du att visa bilder hos iPhone via en tillgänglig Apple TV. Under tiden enheten är uppkopplad byter AirPlay-symbolen färg till blått.

Tyvärr är det inte alla appar som har understöd för AirPlay men tekniken fungerar med Apples egna appar Bilder, Videor, YouTube och Musik. Du kan dessutom strömma information med apparna TV4 Play, SVT Play, Kanal 5 Play, ViaPlay, GoodPlayer.

När du spelar upp videofilmer via AirPlay släcks bilden på den mobila enhetens skärm men vid visning av stillbilder har du kvar visningen på båda.

Den mobila enhetens skärm är släckt vid uppspelning av video via AirPlay.

Macintosh med OSX Mountain Lion har inbyggt understöd

Om du har en modern iMac, Mac Mini, MacBook Air eller MacBook Pro från mitten av 2011 och framåt så kan dessa skärmdela både bild och ljud trådlöst till en Apple TV, under förutsättning att de körs med OSX Mountain Lion.

Du slår på funktionen för skärmdelning via systeminställningen Bildskärmar. Välj din Apple TV i menyn AirPlay-dubblering. Bocka även för alternativet Visa skärmdubbleringsalternativ i menyraden när de är tillgängliga. Du kan då i fortsättningen slå på och av visningen via en symbol uppe till höger i menyraden.

Bildkvaliteten på TV:n eller projektorn blir bäst om du väljer alternativet Upplösning: Bäst för AirPlay. Detta innebär att bildytan på skärmen får bredd/höjd-förhållandet 16:9 vilket motsvarar 1080p. Nackdelen med detta är dock att skärmen får smala svarta kanter i överkanten och underkanten men detta är tyvärr oundvikligt.

Bocka också för alternativet Överskanningskorrigering för att undvika att en del av bildytan hos datorn hamnar utanför visningsytan på projektorn eller TV:n.

Med korrekta inställningar får du mycket god bildkvalitet vid skärmdelning via AirPlay. Men räkna med att det blir en viss fördröjning (någon tiondels sekund) hos bilden som visas trådlöst.

Tänk på att du måste Avaktivera brandväggen i datorn innan du skärmdelar via AirPlay. Detta utförs via systeminställningen Säkerhet och integritet under fliken Brandvägg. Om brandväggen för skärmdelning är påslagen får du en varning och bilden går inte att skärmdela till Apple TV.

Lämpliga inställningar för att skicka ut datorbilden trådlöst via AirPlay till en Apple TV.

Äldre Macintosh och Windows behöver hjälp av programmet AirParrot

Äldre Mac-datorer och Windows-datorer har inget inbyggt understöd för AirPlay-tekniken. Med hjälp av programmet AirParrot så kan dock även dessa överföra bild och ljud trådlöst.

AirParrot manövreras via en knapp som blir tillgänglig uppe till höger i menyraden hos Macintosh och nere till höger i aktivitetsfältet hos Windows. Versionen för Macintosh kan förutom skärmdelning även utöka datorns arbetsyta med hjälp av den externa visningsenheten. Du kan också välja att enbart visa ett visst fönster från ett angivet program på den externa enheten.

AirParrot varnar dig om du har brandväggen påslagen i datorn när du försöker skärmdela.

Har själv provkört programmet med flera olika datorer. Bildkvaliteten blir bra med moderna maskiner men om datorn har långsam processor och äldre grafikkort så får du räkna med att bilden blir sämre.

AirParrot är här påslaget så att bilden från
Windows skickas trådlöst till Apple TV.

Licenskostnaden för AirParrot är ca 10 dollar per maskin. Det krävs var sin licens för Macintosh och för Windows. AirParrot kan laddas ner från: http://airparrot.com


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari.

© 2013 www.programsupport.se