ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Februari 2021

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Ändra bredd/höjd-förhållandet hos filmer med Premiere Pro

På senare år har det blivit allt vanligare att man publicerar filmer på sociala medier, som Facebook och Twitter, där man ofta använder en mobil enhet för visningen. Filmerna blir då enklare att ta del av om de har ett kvadratiskt eller stående filmfönster.

Premiere Pro 2020 har en mycket användbar funktion benämnd Auto Reframe Sequence som helt automatiskt kan genomföra en beskärning av filmer som är framtagna med det normala filmfönstret på 1920x1080 pixlar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Premiere Pro:

Bekväm beskärning och skalning av flera bilder med Photoshop

Vid framtagning av bilder till webbsidor och sociala medier händer det ofta att man behöver beskära och skala flera olika bilder till exakt samma storlek i antal pixlar. Detta arbete kan bli väldigt tidskrävande om du genomför det med manuell hantering.

Du kan spara massor med tid genom att använda verktyget Beskärning för att genomföra beskärning och omskalning i ett enda moment och dessutom med samma inställning för flera olika bilder.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Säker hantering av USB-lagringsenheter

När du arbetar med lagringsenheter som är anslutna till datorn via USB-porten är det mycket viktigt att du väljer kommandot Mata ut innan du drar ut anslutningskabeln från USB-porten. Detta gäller såväl USB-minnespinnar som skivenheter anslutna via USB. Om du slarvar med detta är risken stor att skivinnehållet skadas permanent. Med tanke på att kapaciteten hos moderna lagringsenheter numera kan vara flera TB (TeraByte) så är katastrofen då ett faktum! Risken för att det uppstår problem varierar mellan operativsystemen, men är allra störst för datorer som kör macOS.

En av de farligaste dialogrutorna hos macOS!
 

Säker utmatning i Windows 10

För att genomföra en säker utmatning av en ansluten skivenhet i Windows 10 klickar du på den lilla vinkelsymbolen nere till höger på skärmen, vilket tar fram en meny med flera symboler. Om du har någon extern skivenhet ansluten visas en symbol som liknar ett USB-minne. Om du klickar på denna symbol visas namnen på alla anslutna skivenheter. Innan du drar ut kontakten till en enhet så måste du först välja Mata ut följt av enhetens namn.

Den enklaste metoden för att komma åt kommandot Mata ut hos Windows 10.


En alternativ metod för att komma åt kommandot Mata ut är att öppna fönstret Den här datorn, markera aktuell symbol för skivenheten, högerklicka och välja kommandot Mata ut i menyn som då visas.

Alternativ metod för att komma åt kommandot Mata ut.När du valt kommandot Mata ut så bör du vänta någon sekund innan du drar ut anslutningskontakten. Om datorn visar en varningsdialog så är det helt nödvändigt att du åtgärdar problemet enligt beskrivningen i dialogrutan innan du drar ut kontakten!

Om ovanstående dialogruta visas så får du absolut inte dra ut kontakten till den aktuella enheten förrän du åtgärdat problemet enligt texten i dialogrutan. Välj Avbryt och åtgärda problemet.


Orsaken till att datorn visar ovanstående dialogruta är att det pågår någon form av läsning eller skrivning av data på den aktuella skivan. Bäst är då att vänta tills operationen är avslutad.

Men i vissa fall kan det bli nödvändigt att manuellt avsluta det program som hanterar skivan. Kontrollera om Utforskaren är igång och avsluta vid behov. Vissa program skapar temporärfiler som inte tas bort helt förrän programmet avslutas.

I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att starta om datorn för att det skall bli möjligt att mata ut en skiva utan problem.

Säker utmatning i macOS

För att genomföra en säker utmatning av en ansluten skivenhet i macOS markerar du skivsymbolen på det elektroniska skrivbordet, högerklickar och väljer kommandot Mata ut följt av skivans namn. Som ett alternativ kan du även dra skivsymbolen till Papperskorg (även om detta för många känns ologiskt).

Vänta därefter någon sekund innan du drar ut anslutningskontakten från USB-porten. Detta för att ev varningsdialoger (se översta skärmbilden) skall hinna visas.

Så här förbereder du borttagning av en ansluten skivenhet hos macOS.

Om du slarvar med att välja kommandot Mata ut så är risken mycket stor att skivinnehållet skadas. macOS använder nämligen en minnesbuffert för att snabbare kunna hantera skivinnehåll. Om du därför drar ut anslutningskontakten utan att först välja Mata ut så blir datorn förvirrad, vilket ofta resulterar i skador på filer eller i värsta fall att hela skivan blir oanvändbar.

Arbeta med QR-koder

QR-koder används numera flitigt i annonser, broschyrer, affischer och andra trycksaker i syfte att göra det enklare för mottagarna att ta del av mer fördjupad information om produkter och tjänster.

I sin enklaste form representerar QR-koden en webbadress och när du med appen Kamera i din mobila enhet fokuserar på QR-koden så identifieras koden och du får en bekväm möjlighet att öppna den samhörande webbadressen i enhetens webbläsare.

QR-koden i den här broschyren leder läsaren till företagets webbplats via appen Kamera hos en vanlig iOS-mobil.


Användningsområden för QR-koder

Förutom enkla webbadresser så kan QR-koder även användas för att hantera betydligt mer komplex information.

  • QR-koder på visitkort kan överföra all den tryckta kontaktinformationen till en ny kontakt i den mobila enhetens adressbok Kontakter.

  • En QR-kod kan representera en lång Informationstext, upp till 4000 tecken, som bekvämt hämtas in i den mobila enheten.

  • Du kan skicka e-post till en angiven Mottagare med såväl Ämne som Meddelandetext.

  • Det är möjligt att skicka SMS till en angiven Mottagare med Meddelandetext.

  • Det är möjligt att hämta appar hos appbutiker som Apple App Store och Google Play Store.

  • Du kan skicka Swish-betalningar med angivet Belopp till en Mottagare och med bifogad Meddelandetext.

  • Det är möjligt att skapa en QR-kod som loggar in på ett WiFi-nätverk med angiven SSID och nödvändigt Lösenord.

Framtagning av koder

På marknaden finns flera tjänster som erbjuder framtagning av QR-koder. Jag har valt ut en av de vanligaste, nämligen QR Code Generator, som erbjuder fri användning till de enklaste typerna av QR-koder. Du kommer till tjänsten via nedanstående webbadress:

https://sv.qr-code-generator.com/

För att skapa en QR-kod till en webbadress matar du in komplett URL i ett textfält och väljer önskad upplösning. Därefter är det möjligt att ladda ner kodbilden som en JPEG- eller SVG-bild. Bilden kan du montera i det program som används för framtagning av trycksaken.

Exempel på framtagning av QR-kod som navigerar till min webbplats ProgramSupport.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.

© 2021 www.programsupport.se