ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Februari 2020

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Tvätta bort onödiga tecken med skriptet Text Cleanup hos InDesign

När du monterar text från andra program, som t ex från Word, så händer det ofta att du får med onödiga tecken som extra mellanslag, extra stycketecken, onödiga tabbar eller andra osynliga tecken. Skriptet Text Cleanup gör det lätt att ta bort sådana onödiga tecken.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Bekväm efterbehandling via ny funktion Auto hos Photoshop

Hos moderna versioner av tillägget Camera Raw har Adobe förbättrat knappen Auto med hjälp av AI-teknik, benämnd Adobe Sensei. Knappen Auto förenklar bildbehandlingen och sparar massor med tid när du behöver efterbehandla ett stort antal bilder.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Skapa PDF-presentationer av fotografier med Adobe Bridge

Adobe Bridge är ett mycket användbart hjälpmedel för hantering av filer från övriga tillämpningsprogram från Adobe. Programmet kan även hantera bilder i de flesta vanliga filformat. Alla som prenumererar på programmen i Adobe Creative Cloud har fri tillgång till Bridge.

Eftersom Bridge har så många olika användningsområden så är det inte helt enkelt att dra nytta av programmets många möjligheter. Vi skall här undersöka hur du kan använda Bridge för att skapa en självgående PDF-presentation av alla fotografier som är lagrade i en mapp.

Börja med att navigera till den mapp där dina bilder är lagrade genom att markera mappen i panelen till vänster. Bilderna presenteras då via miniatyrer hos panelen Innehåll i mitten. Du kan ändra miniatyrernas storlek via reglaget i skärmens underkant.

Alla bilderna i den här mappen skall ingå i PDF-presentationen.Bridge erbjuder flera olika arbetsytor som ger dig tillgång till olika uppsättningar med paneler. För att få tillgång till de funktioner som behövs för att skapa en PDF-presentation så väljer du kommandot Fönster-Arbetsyta-Utdata vilket tar fram panelen Utdatainställningar till höger.

Det här kommandot tar fram panelen Utdatainställningar till höger.

 

Panelen Innehåll blir nu mindre och flyttas längst ner på skärmen samtidigt som bildminiatyrerna förminskas så att de får plats i panelen. I mitten av skärmen visas nu istället panelen Förhandsgranska utdata som från början är tom.

Som framgår av förklaringstexten i mitten av panelen Förhandsgranska utdata skall du nu Dra foton till arbetsytan. Detta sker enklast genom att du först markerar alla miniatyrerna via kommandot Redigera-Markera allt. Dra därefter alla de markerade miniatyrerna till panelen Förhandsgranska utdata. För att kontrollera att alla bilderna följde med kan du bläddra via knapparna i området Sida nere till höger.

Alla bilderna (10 st) hos den aktuella mappen finns nu tillgängliga i panelen Förhandsgranska utdata.


Nu är det dags att ställa in hur du vill att bilderna skall presenteras i den kommande PDF-filen. Panelen Utdatainställningar har fem olika alternativ med inställningar nämligen Dokument, Stödraster och marginaler, Sidhuvud och sidfot, Vattenstämpel och PDF-egenskaper. Du får tillgång till inställningarna genom att klicka på vinkelsymbolen till vänster om namnet. I vårt exempel behöver vi ändra inställningar för Dokument, Stödraster och marginaler samt PDF-egenskaper.

Börja med att ta fram inställningarna för Dokument och ställ in sidstorlek A4 och klicka på symbolen Landskap för liggande sida. För att undvika problem om någon av bilderna har avvikande proportioner så är det lämpligt att välja svart Bakgrundsfärg.

Beroende på hur hög kvalitet du vill ha hos fotografierna så väljer du lämpliga värden hos Upplösning och Bildkvalitet. I vårt exempel väljer vi Upplösning 150 ppi och Bildkvalitet 9. Övriga inställningar hos Dokument kan du lämna oförändrade.

Rekommenderade inställningar hos Dokument för vår PDF-presentation.


Ta nu fram inställningarna för Stödraster och marginaler. Eftersom vi vill visa en bild åt gången så ser du till att Stödrasterlayout är inställt med värdet 1 för både Kolumner och Rader. För att bilderna skall fylla ut skärmen så mycket som möjligt ställer du in alla Marginaler till värdet 0. Övriga inställningar hos Stödraster och marginaler kan du lämna oförändrade.

Rekommenderade inställningar hos Stödraster och marginaler.


Avslutningsvis skall vi nu ställa in några PDF-egenskaper. För att presentationen skall visas utan några synliga menyer och fönster är det lämpligt att bocka för alternativet Öppna i fullskärmsläge. Om du vill ha automatisk bildväxling så bockar du för Gå automatiskt vidare till nästa sida och skriver in önskad Längd (i sek) som varje bild skall visas.

För att få njutbara bildväxlingar så är det lämpligt att du väljer Övergångar som Tona och Hastighet som Mellan.

Rekommenderade inställningar för PDF-egenskaper.Om du räknar med att skapa fler PDF-presentationer i framtiden så är det lämpligt att du sparar alla dina Utdatainställningar som en namngiven Mall. Detta utförs genom att du klickar på plussymbolen uppe till höger i panelen och skriver in ett namn i dialogrutan som då visas. I vårt exempel har via använt en sådan mall med namnet Bildspel.

När du är klar med alla inställningar så sätter du igång omvandlingen till PDF-presentation genom att klicka på knappen Exportera till PDF. Under pågående omvandling visas en dialogruta Skapa PDF-kontaktkarta med en förloppsindikator. Kontaktkarta är en sammanfattande benämning på alla de olika typer av PDF-filer som du kan skapa med Bridge. Räkna med att omvandlingen kan ta upp till ett par minuter, särskilt om du har många bilder med hög bildkvalitet.

Pågående omvandling av dina utvalda bilder till en PDF-presentation.När omvandlingen är klar öppnas PDF-presentationen automatiskt I Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat Pro, under förutsättning att du valt alternativet Öppna i fullskärmsläge. Annars får du själv öppna PDF-filen och köra bildspelet manuellt.

Innan Acrobat går över i fullskärmsläge så visas dialogrutan Helskärm där du måste godkänna att detta sker via knappen Ja. Bildväxlingarna sker sen automatiskt om du valt detta alternativ. Du kan dessutom växla bild själv via piltangent höger eller vänster. För att avsluta bildspelet och fullskärmsläget trycker du på tangenten Esc.

Om du bekräftar med knappen Ja så startar bildspelet automatiskt i programmet Acrobat.


Överför videoprojekt från appen LumaFusion till Final Cut Pro

Appen LumaFusion erbjuder professionella funktioner för videoredigering på moderna modeller av iPhone och iPad. LumaFusion har på kort tid blivit populär för videoredigering på mobila iOS-enheter. Appen beskrivs utförligt här på ProgramSupport i avdelningen Användbara appar till mobila enheter.

Den nyligen lanserade version 2.2 av appen erbjuder nu en funktion för att överföra hela videoprojekt som redigerats på mobila enheter till programmet Final Cut Pro på Macintosh-datorer. Härigenom kan man genomföra en grov redigering med den mobila enheten ute i fält och sen avsluta projektet på en dator med Final Cut Pro.

Överför filmprojekt till XML

Med det aktuella projektet öppet i Luma Fusion pekar du på knappen Share/Export nere till höger på skärmen. Appen visar då en meny där du kan välja mellan olika metoder för att dela ett projekt. Välj alternativet XML Projekt Package som skapar ett komprimerat Zip-arkiv med ett antal länkade mediefiler och en XML-fil som beskriver redigeringen.

Du påbörjar överföringen via kommandot XML Project Package i menyn Share/Export.


Val av destination vid överföringen

Appen visar då en ny meny Select XML Destination där du kan välja mellan olika destinationer var det exporterade projektet skall sparas. Om du väljer Other App/Airdrop så kan du överföra arkivet trådlöst via WiFi till den mottagande datorns mapp Hämtade filer.

Eftersom jag arbetar med en SanDisk iXpand USB-enhet så valde jag istället att lagra på denna när den var ansluten till den mobila enhetens Lightning-port. Efter avslutad export ansluter man sen enheten till datorns USB-port och kopierar arkivet.

Det är även möjligt att överföra arkivet till olika molntjänster om du först gör dem tillgängliga via Add/Edit Desinations.

Det komprimerade arkivet kan överföras på flera olika sätt.Inställningar för överföringen och varningar för avvikelser

När du valt destinationen för överföringen visas dialogrutan XML Settings med ev varningar för tänkbara avvikelser vid överföring till Final Cut Pro. Det är nämligen inte alla inställningar och videoeffekter som kan överföras korrekt. I mitt exempelprojekt så varnar appen för att jag ställt in så att ljudspåren överlappar klippunkten hos ett par av klippen.

I dialogrutan finns även en meny Include där du kan välja hur medier i projektet skall överföras. Alternativet Full media innebär att hela de ursprungliga klippen överförs, även de delar som du trimmat vid redigeringen. Alternativet Trimmed media tar bara med de delar hos klippen som används i videon. Alternativet No Relinkable Media innebär att inga länkade klipp överförs. Du måste då länka om alla medier i programmet Final Cut Pro.

Längst ner i dialogrutan visas den förväntade filstorleken File Size för det komprimerade arkivet efter överföring. Filstorleken påverkas i hög grad av ditt val vid menyn Include.

Dialogrutan XML Settings ger viktig information om hur ditt projekt överförs.Du bekräftar dina val inför omvandlingen och överföringen genom att peka på knappen Dela uppe till höger i dialogrutan XML Settings. Appen visar då ännu en dialogruta XML Info där du kan namnge det komprimerade projektet och välja mapp som det skall sparas i.

I den här dialogrutan namnger du arkivet och väljer var det skall sparas. Jag har här valt att ta med Full Media i föregående dialogruta.
Omvandlingen och överföringen påbörjas genom att du pekar på knappen Dela uppe till höger i dialogrutan XML Info. Under pågående aktivitet visas ett par olika förloppsindikatorer. Räkna med att överföringen kan ta upp till ett par minuter men du behöver inte medverka själv.

Öppna det överförda arkivet i Final Cut Pro på datorn

När arkivet är klart och överfört till datorn så kan du packa upp det genom att dubbelklicka på ZIP-filen. Datorn packar då upp arkivet och sparar alla filerna i en mapp med samma namn som projektet.

Förutom de länkade mediefilerna så innehåller mappen även XML-filen som anger hur redigeringen är genomförd. Du öppnar XML-filen genom att dubbelklicka på den vilket leder till att projektet öppnas i redigeringsprogrammet Final Cut Pro hos Macintosh

Det komprimerade arkivet med videoprojektet har här packats upp i en mapp med samma namn.

 

När du öppnat projektet i Final Cut Pro så måste du kontrollera att alla data överförts och tolkats korrekt. Informationen som du tidigare fick i dialogrutan XML Settings fungerar då som en bra vägledning.

I mitt exempelprojekt finns ett par avvikelser nämligen uteblivet ljud hos de två klipp där jag överlappat klippunkterna. För att undvika den här typen av problem är det bäst att vänta med denna effekt tills projektet överförts till Final Cut Pro.

En annan begränsning är att det inte går att redigera den inledande titeltexten eftersom den har överförts i renderad form. Du bör därför även vänta med att lägga in texter tills projektet är överfört.

Det överförda projektet har här öppnats i Final Cut Pro på Macintosh.


Funktionen för omvandling av ett filmprojekt hos LumaFusion till XML måste en gång för alla aktiveras i appen. Kostnaden för detta är 239 kr vilket är rimligt med tanke på de möjligheter som omvandlingen erbjuder. Luma Fusion själv har ett rekommenderat pris på 209 kr. Final Cut Pro kostar 2299 kr på App Store.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.

© 2020 www.programsupport.se