ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Februari 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Skärminspelningar av aktiviteter i datorn med PowerPoint 2019

Skärminspelningar av aktiviteter i datorn är en bekväm och effektiv metod för att dokumentera och beskriva arbetsflöden. PowerPoint 2019 för Windows har en funktion som låter dig göra skärminspelningar från andra program i datorn.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Arbeta effektivare genom att anpassa panelen Länkar hos InDesign

Panelen Länkar hos InDesign är ett mycket användbart hjälpmedel som du alltid bör ha framme när dina dokument innehåller bilder. Du kan effektivisera ditt arbete genom att visa mer utförlig information om dina länkade bilder i panelen.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Bekväm beskärning av bilder i Lightroom

Programmet Adobe Lightroom är ett intressant alternativ till marknadsledaren Adobe Photoshop. Med Lightroom kan du både hålla ordning på dina bilder och genomföra de flesta efterbehandlingar som är nödvändiga. Lightroom finns tillgängligt i två olika varianter. Med Lightroom Classic hanterar du bilder på egna lokala lagringsenheter. Med Lightroom CC lagras dina bilder i Adobes molntjänst.

Prenumerationskostnaden för Lightroom CC är 120 kr per månad och då ingår 1 TB utrymme för lagring i molnet. Som alternativ kan du även välja planen Photography som även låter dig använda Lightroom Classic och Photoshop med 20 GB lagringsutrymme i molnet för samma kostnad. Om du redan har en prenumeration på programmen i Creative Cloud kan du använda både Lightroom CC och Lightroom Classic.

Den stora fördelen med Lightroom jämfört med Photoshop är att Lightroom har en betydligt lägre inlärningströskel, vilket underlättar arbetet för sporadiska användare. Som exempel skall vi studera hur du beskär bilder med bibehållna proportioner och hur de exporteras till lagom kvalitet för tryck.

Hos Lightroom hanterar du dina bilder via ett Bibliotek till vilket alla bildfiler importeras. Bilderna presenteras sen via miniatyrer i ett Bildband längst ner. Om du har många bilder kan du skapa Samlingar vilket ger bättre överblick.

När du önskar efterbehandla en bild markerar du den via miniatyren i bildbandet och tar fram fliken Framkalla. Du får då tillgång till ett stort antal verktyg i panelen till höger. Verktyget för Beskärning har en symbol i form av en rektangel med streckad kant.

När du klickar på verktyget beskärning visas ett rutnät med beskärningshandtag kring bilden. Du får också tillgång till olika alternativ för beskärning i panelen till höger.

I många fall har man önskemål om att beskära en bild till bestämda proportioner, som t ex 4x3 eller 16x9. Klicka då på menyn bredvid symbolen med ett hänglås och välj önskat alternativ. Lägg märke till att rektangeln med beskärningshandtagen ändras.

Så här väljer du att beskära en bild med proportionerna 16x9.


Efter att du valt önskade proportioner kan du nu beskära bilden genom att dra i något av beskärningshandtagen. Du kan även flytta själva bilden i rektangeln och välja önskad vy. För att genomföra beskärningen bekräftar du med tangenten Enter.

Exempel på finjustering av beskärningen via beskärningshandtagen.
 

En utmärkande egenskap hos Lightroom är att alla efterbehandlingar lämnar originalbilden opåverkad. Du kan därför alltid få tillbaka originalet via ett klick på knappen Återställ.

När du är nöjd med en bild måste den exporteras från biblioteket som en bildfil via kommandot Arkiv-Exportera. Programmet visar då en dialogruta med olika inställningar för exporten.

Du kan välja vilken mapp bilden skall lagras i, hur den skall namnges, vilket filformat som skall användas, vilken upplösning bilden skall få och flera andra egenskaper.

Till vänster i dialogrutan för export finns olika Förinställningar vilka underlättar arbetet. Förutom de färdiga alternativen kan du skapa personliga Användarförinställningar.

Exempel på personlig förinställning för export av JPEG-bilder till tryck.

 

När du är nöjd med alla inställningar stänger du dialogrutan Exportera, ser till att önskad bild (eller flera bilder) är markerad nere i bildbandet, väljer kommandot Arkiv-Exportera med förinställning samt namnet på önskad förinställning.

Lägg märke till att du enbart behöver ta fram dialogrutan exportera när du vill skapa en förinställning. Vid alla framtida exporter kan du välja ovanstående kommando direkt.

Det är mycket bekvämt att du kan exportera flera markerade bilder via ett enda kommando!

Spela in skärmaktiviteter hos mobila iOS-enheter

Skärminspelning är en ny och användbar funktion, hos systemversion iOS 11 och nyare, som låter dig spela in en videofilm av dina aktiviteter på den mobila enheten. Funktionen är inte tillgänglig från början utan du måste lägga till den via Inställningar-Kontrollcenter genom att peka på Anpassa reglage, vilket tar fram en ny skärm Anpassa. I denna flyttar du symbolen för Skärminspelning från det undre området Fler reglage till det övre området Inkludera.

  

De förvalda funktionerna hos Kontrollcenter är här kompletterade med Skärminspelning.

 

Du startar därefter en skärminspelning genom att först ta fram Kontrollcenter (på iPhone sveper du nerifrån underkanten av skärmen och uppåt, alternativt på iPad uppe från högra hörnet och inåt mitten). Peka därefter på symbolen för Skärminspelning (en fylld ring omgiven av en cirkel).

Knappen för Skärminspelning är här tillgänglig nere till höger hos Kontrollcenter.

När du startar en skärminspelning börjar en nedräkning på 3 sekunder innan inspelningen börjar. Detta ger dig möjlighet att växla till hemskärmen och öppna en valfri app som du önskar spela in aktiviteterna från.

Under pågående inspelning visas en röd bård i skärmens överkant. Om du pekar på den röda bården visas en dialogruta där du kan välja att Stoppa skärminspelning. Alternativt kan du även ta fram Kontrollcenter på nytt och stoppa inspelningen genom att peka på knappen Skärminspelning, vilken blinkar rött under pågående inspelning.

Skärminspelningar sparas som MP4-filmer i den mobila enhetens interna samling Bilder. Inspelningarna namnges som ScreenRecording följt av datum och tidpunkt för inspelningen. Du kan spela upp och granska filmerna hos den mobila enheten eller överföra dem till någon annan enhet.

Jag har publicerat ett exempel på skärminspelning från min iPhone 8 Plus hos YouTube. Du kan studera inspelningen genom att klicka på nedanstående bild.

Klicka på bilden för att spela upp skärminspelningen.

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.


© 2019 www.programsupport.se