ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Februari 2015

Dags för månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Arbeta med fria teckensnitt från Adobe Typekit

Alla som prenumererar på programmen i Adobe Creative Cloud har också fri tillgång till ett stort antal professionella teckensnitt via molntjänsten Adobe Typekit. Du kan använda teckensnitten i alla dina tillämpningsprogram på datorn, ja faktiskt även med andra datorer som är anslutna till samma Adobe ID.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Adobe Creative Suite - nyheter feb 2015

Programmen i Creative Suite uppdateras numera betydligt oftare och alla som prenumererar får tillgång till nyheterna omedelbart via nätet. I den senaste uppdateringen från februari 2015 är det InDesign CC som fått flest nya möjligheter.

InDesign CC-bibliotek

Funktionen Bibliotek hos InDesign CC har nu integrerats med den molnbaserade biblioteksfunktionen som även fungerar med Photoshop CC och Illustrator CC. Grafik, textformat och färger blir därmed gemensamt tillgängliga hos de tre programmen. Informationen synkroniseras automatiskt via Creative Cloud-molnet till alla datorer som är anslutna till samma Adobe ID.

Biblioteken hos InDesign CC finns numera tillgängliga via en ny panel benämnd CC-bibliotek. Panelen har en användbar funktion Samarbeta som låter dig bjuda in andra användare så att de via webben kan ta del av eller dela mig sig till dina bibliotek.

Den nya panelen CC-bibliotek hos InDesign CC.

Förbättrad hantering av objekt i flera lager

Det går nu att gruppera objekt från olika lager samt flytta eller ändra storlek på dem gemensamt. Om du sen delar upp objekten så behåller de sin lagerstruktur istället för att som tidigare hamna i samma lager.

Enklare att skriva ut aktuell sida

Dialogrutan för utskrift har fått ett nytt alternativ som låter dig skriva ut aktuell sida utan att du behöver ange sidnumret.

Möjligt att skapa tabeller utan textram

Tidigare krävdes en textram när man skapade en ny tabell men nu är det möjligt att skapa tabeller direkt på en sida utan textram. Programmet skapar då själv en textram med lämplig storlek för tabellen.

Trimma videofilmer med QuickTime Player eller VLC Media Player

Videofilmer har på senare år blivit allt vanligare hos presentationer och webbsidor. I många fall har man då behov av att korta ner en lång film genom att trimma bort vissa delar. Trimning av videofilmer kan utföras med ett videoredigeringsprogram men arbetet blir då relativt omständligt och tidsödande. Trimning utförs enklast med något av programmen QuickTime Player eller VLC Media Player.

Trimning i Mac OSX

QuickTime Player finns förinstallerad på alla moderna Macintosh. För att trimma en film öppnar du den i programmet och väljer kommandot Redigera-Putsa. I underkanten av filmfönstret visas då en panel med reglage och knappar som låter dig utföra trimningen noggrant.

Uppspelningen av filmen startas och stoppas via Play-knappen till vänster. Aktuell position under uppspelningen visas via en smal röd vertikal linje hos panelen. Du kan finjustera positionen genom att flytta linjen med musen. Positionen presenteras då även via en tidsangivelse ovanför panelen.

För att trimma klippet drar du de gula ramarna in mot mitten till de positioner som är önskvärda. Det är enbart området inom de gula ramarna som blir kvar efter trimning. Trimningen bekräftas via ett klipp på knappen Putsa till höger i panelen. Panelen stängs då och istället visas de normala reglagen för uppspelning.

Resultatet av trimningen sparas som en ny filmfil via kommandot Arkiv-Spara där du i en fildialog anger önskat nytt filnamn.

Så här trimmar du en filmfil med programmet QuickTime Player i Mac OSX.

Trimning i Windows

Trimning av filmer kan utföras både med QuickTime Player som kostar 289 kr och med det fria programmet VLC Media Player. VLC Media Player är betydligt krångligare att använda än QuickTime Player så om du behöver trimma filmer ofta rekommenderas det senare programmet.

Trimning med QuickTime Player Pro

Programmet QuickTime Player är inte förinstallerat hos Windows utan måste hämtas hos Apple från nedanstående webbadress:

https://www.apple.com/se/quicktime/download/

Du får då ett program som kan användas för att spela upp videofilmer men flera av de mer kraftfulla funktionerna, bl a trimning, blir först tillgängliga sedan programmet uppdaterats till Pro-version. Uppdateringen sker genom att du köper en aktiveringsnyckel för 289 kr. Nyckeln matas in en gång för alla i en dialogruta hos programmet. Inköp av aktiveringsnyckel sker på nedanstående webbadress:

https://www.apple.com/se/quicktime/extending/

När du aktiverat QuickTime Player till Pro-version via kommandot Redigera-Inställningar-Registrera så är det klart för trimning.

Börja med att öppna videofilmen i programmet. Under filmfönstret visas en grå list med en svart triangel som indikerar tidpunkten vid uppspelning av filmen. Du kan starta och stoppa uppspelningen av filmen via knapparna under listen. Vid behov kan du även ändra tidpunkten manuellt genom att flytta den svart triangeln med musen. I båda fallen presenteras aktuell tid via siffervärden till vänster om listen.

När du klickar på den grå listen så visas även två vinkelsymboler som från början är placerade längst till vänster. Genom att flytta dessa båda symboler kan du markera en del av filmen. När du sen väljer kommandot Redigera-Putsa efter markering så trimmas övriga delar av filmen bort.

Du sparar slutligen en kopia av det trimmade klippet via kommandot Arkiv-Spara som och namnger kopian i fildialogen som då visas.

Så här trimmar du en filmfil med programmet QuickTime Player (Pro-versionen) i Windows.
Trimning med VLC Media Player

Programmet VLC Media Player kan laddas ner kostnadsfritt från nedanstående webbadress:

http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html

VLC Media Player kan öppna och spela upp de allra flesta filformat för video som förekommer idag. Programmet kan även användas, med viss möda, för att trimma videofilmer.

För att det skall bli möjligt att trimma videofilmer med VLC Media Player måste du först aktivera extra funktioner via kommandot Visa-Avancerade kontroller. Ovanför knappraden med uppspelningsknappar längst ner visas då en ny rad med fyra ytterligare knappar. Vi skall använda den vänstra knappen Inspelning för att trimma filmer.

Trimning med VLC sker genom att programmet spelar in ett nytt kortare klipp under pågående uppspelning av hela filmen. Börja med att starta uppspelningen av filmen och stoppa där du vill börja trimningen. Start och stopp sker enklast via den undre vänstra knappen Spela upp. Du kan även klicka och dra ringen som visar tiden vid uppspelning till önskad position. Det går att finjustera en bildruta framåt via knappen längst till höger i den övre raden.

När du hittat önskad startpunkt i filmen klickar du först på den röda knappen Inspelning i den över knappraden och startar därefter uppspelningen via knappen Spela upp längst till vänster i undre knappraden.

Pågående inspelning av en del hos klippet med VLC Media Player.

Du stoppar inspelningen via ett nytt klick på den röda knappen Inspelning. Det kan även vara lämpligt att stoppa uppspelningen av filmen. Resultatet av detta blir en ny trimmad film i filformatet MP4 som automatiskt namnges och sparas i mappen Filmer hos datorns konto. Kopiera denna film till någon annan mapp och ge den ett eget beskrivande namn.

Som du själv märker är det relativt krångligt att trimma videofilmer med VLC Media Player. Det är också svårt att ställa in slutpunkten för trimningen exakt.

Den trimmade kopian av filmen sparas i datorns konto.

 

Visa och spela in skärmen från iPhone eller iPad på Macintosh

Ibland händer det att man behöver visa skärmbilden hos en mobil enhet för flera personer samtidigt, t ex för att beskriva hur en app fungerar. Moderna iOS-enheter med Lightning-kontakt kan då anslutas till datorns USB-port. För visning eller inspelning används sen programmet QuickTime Player. Kraven för att detta skall fungera är att iOS-enheten körs med iOS8 samt att datorn har systemversion 10.10 (Yosemite). QuickTime Player är förinstallerat på alla moderna modeller av Macintosh.

Börja med att ansluta den mobila enheten till datorns USB-port. Om programmet iTunes öppnas automatiskt så är det lämpligt att du avslutar det. Det går att ställa in programmet så att detta inte upprepas i framtiden.

Öppna QuickTime Player och stäng fildialogen som visas genom att klicka på knappen Klar (du skall ju inte öppna någon filmfil). Välj kommandot Arkiv-Ny filminspelning. Om din dator har en ansluten webbkamera så visas då fönstret Filminspelning med en aktuell vy från kameran. Om datorn inte har någon webbkamera så visas en överkryssad kamerasymbol i fönstret Filminspelning. I båda fallen så visas även en panel med reglage för inställning av ljudnivå och en röd inspelningsknapp.

Omedelbart till höger om inspelningsknappen finns en triangelsymbol som låter dig ta fram en meny för val av källa vid inspelning. I denna meny kan du välja iPhone både för Kamera och för Mikrofon. Det går att spela in både bild och ljud från den mobila enheten.

När du valt din mobila enhet i menyn bredvid inspelningsknappen så visas en förstorad vy av enhetens skärmbild i fönstret Filminspelning. Alla åtgärder du utför på den mobila enheten visas nu även på datorns bildskärm.

Skärmbilden hos en ansluten iPhone visas i fönstret Filminspelning hos QuickTime Player.

För att påbörja en inspelning av ett förlopp på den mobila enheten så klickar du på den röda inspelningsknappen hos QuickTime Player. Pågående inspelning avslutas via ett nytt klick på inspelningsknappen (som inte är röd under inspelning). Undvik att rotera enheten under pågående inspelning eftersom inspelningen då avbryts.

För att spara inspelningen som en film väljer du kommandot Arkiv-Spara. Filmerna sparas i QuickTime-format (MOV).

Unsplash – sajt med fria högupplösta bilder

När du behöver bilder men har begränsad budget så är sajten unsplash.com ett bra alternativ. Här publiceras 10 nya högupplösta fotografier var tionde dag. Alla bilder kan användas helt fritt och om du vill så får du gärna ange fotografens namn vid en ev publicering.

Sajten har varit igång i ett drygt år så det finns redan hundratals bra bilder tillgängliga. Du hittar önskad bild via en textbaserad sökfunktion. Det går bra att zooma in bilder för att kontrollera kvaliteten. När du hittat en bild laddas den ner till din dator genom att du högerklickar och väljer kommandot Spara bild som.

Exempel på några av de fria bilder som finns på unsplash.com.

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.


© 2015 www.programsupport.se