ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport februari 2014

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Automatisk korrigering av perspektiv hos Photoshop CC

Vid fotografering av byggnader är risken stor att du får perspektivfel i dina bilder. Orsaken till detta är att kameran är placerad snett i förhållande till motivet, t ex vid fotografering av höga hus med kameran placerad i markhöjd. Även tidigare versioner av Photoshop har verktyg för att korrigera perspektivet men hos Photoshop CC har funktionen blivit helt automatisk.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Arbeta effektivare via skript hos InDesign

Många arbetsuppgifter i InDesign är av repetitiv karaktär där man utför samma åtgärd ett stort antal gånger i följd. Du kan då spara massor med tid genom att automatisera arbetet via skript. Programmet levereras med ett antal färdiga skript som alla kan använda. Vid behov kan du även välja bland ett stort antal fria skript på nätet och ladda ner dem till din dator.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Bildbehandling med Snapseed

Utbudet av appar för bildbehandling på mobila enheter har ökat kraftigt i takt med att enheterna får bättre prestanda och kameror med allt högre bildkvalitet. Snapseed är en gratis men ändå kraftfull app som kan efterbehandla bilder som har ända upp till 20 megapixels upplösning.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Överför bokmärken mellan olika webbläsare och enheter

Webbläsare har efterhand blivit de allra mest använda programmen i en dator. Hos Windows är Internet Explorer den helt dominerande webbläsaren eftersom den normalt installeras tillsammans med operativsystemet. Hos datorer med Mac OSX är Safari det vanligaste alternativet eftersom programmet följer med systemet. Förutom dessa båda giganter så går det även att installera webbläsarna Google Chrome och Firefox som finns tillgängliga i snarlika varianter både för Windows och Mac OSX.

Efter en tids arbete med datorn har de flesta användare skapat ett stort antal bokmärken (benämns favoriter i Explorer) som gör det lättare att återvända till de webbplatser man ofta besöker. Förr eller senare uppstår då ett behov av att överföra bokmärken till en annan webbläsare, till en annan dator eller till en mobil enhet som iPhone, iPad eller någon Android-enhet.

Firefox med bokmärken

Webbläsaren ger dig tillgång till ett stort antal personliga bokmärken som kan vara ordnade i mappar.

Automatisk import av bokmärken

Alla moderna webbläsare har kommandon som låter dig hämta in och överföra bokmärken. När du installerar Firefox och Safari får du möjlighet att importera bokmärken automatiskt från andra redan installerade webbläsare. Webbläsare som saknar denna automatiska import låter dig istället importera bokmärken manuellt via särskilda kommandon.

Firefox import bokmärken

Vid installation av Firefox kan du importera bokmärken och
inställningar från andra webbläsare helt automatiskt.

Manuell import av bokmärken (favoriter)

Internet Explorer

För att hämta in bokmärken i Internet Explorer (ver 10 eller 11) börjar du med att klicka på stjärnsymbolen uppe till höger hos programmet. I fönstret som då visas klickar du sen på triangeln till höger om knappen Lägg till i favoriter. I menyn som då visas väljer du kommandot Importera och exportera.

Programmet öppnar då ett nytt fönster Import-/exportinställningar där du kan välja hur importen av bokmärken skall gå till. Välj alternativet Importera från en annan webbläsare och klicka på knappen Nästa.

Dialogrutan ändrar då utseende så att du kan bocka för vilken webbläsare (Safari eller Chrome) som du vill importera bokmärken från. Bekräfta ditt val med ett klick på knappen Importera.

När importen är klar får du en bekräftelse via en grön bock bredvid namnet på den valda webbläsaren. Stäng slutligen dialogrutan via knappen Slutför.

Explorer import Chrome

Så här importerar du bokmärken till Explorer från webbläsaren Chrome.

De importerade bokmärkena placeras i en undermapp benämnd Länkar. Om du så önskar kan du organisera om dem så att de blir tillgängliga direkt i listan med programmets ursprungliga favoriter.

Google Chrome

För att hämta in bokmärken i Google Chrome börjar du med att klicka på knappen med tre horisontella staplar uppe till höger hos programmet. I menyn som då visas väljer du kommandot Bokmärken-Importera bokmärken och inställningar.

Programmet visar då en dialogruta där du i menyn Från kan välja önskad webbläsare. Bocka dessutom för alternativet Favoriter/bokmärken och om du så önskar även andra alternativ för att hämta in annan information.

chrome välj webbläsare

Så här importerar du bokmärken till Chrome från webbläsaren Explorer.

Efter slutförd import visar programmet en ny dialogruta med en stor grön bock som bekräftar att importen genomförts. Bekräfta med knappen Klart. För att på nytt kunna använda webbläsaren för surfning måste du först stänga fliken Inställningar.

Firefox

För att importera bokmärken till Firefox börjar du med att navigera till Mozilla Firefox startsida genom att klicka på Hemknappen (huset uppe till höger). Du får då tillgång till ett antal knappar i underkanten av webbläsarfönstret.

Klicka på knappen Bokmärken (symbolen stjärna) vilket tar fram fönstret Biblioteket.

Klicka på menyn Importera och säkerhetskopiera och välj kommandot Importera data från annan webbläsare.

I dialogrutan Importera som då visas väljer du önskad webbläsare (Explorer, Chrome eller Safari) och bekräftar genom att klicka på knappen Nästa.

Dialogrutan byter då innehåll så att du kan bocka för vilka data som skall importeras från den tidigare valda webbläsaren. Bocka för alternativet Favoriter samt ev även övriga alternativ om du vill ha med dessa. Bekräfta genom att klicka på knappen Nästa.

I dialogrutan visas då en sammanfattning av de data som importerats. Avsluta med knappen Slutför.

Firefox importera bokmärken

Firefox import dialog

Så här importerar du bokmärken till webbläsaren Firefox.

De importerade bokmärkena placeras i en egen mapp benämnd Från "webbläsarens namn". Vid behov kan du organisera om bokmärkena i fönstret Biblioteket. När du är klar stänger du detta fönster.

Safari

För att överföra bokmärken till Safari från en annan webbläsare måste du först skapa en HTML-fil med bokmärken från den andra webbläsaren. Alla webbläsare har ett kommando som kan exportera bokmärken till en sådan fil. Se ovanstående skärmbilder för att leta upp nödvändiga kommandon för resp program.

HTML-filen med bokmärken är en vanlig webbsida med länkar till alla de aktuella webbplatserna. HTML-filen importeras sen till Safari via kommandot Arkiv-Importera bokmärken.

De importerade bokmärkena placeras i en mapp med dagens datum. Vid behov kan du organisera om dem till valfri plats bland dina tidigare bokmärken.

Safari import bokmärken

Safari har i likhet med de flesta webbläsare kommandon för import och export av bokmärken.

Överför bokmärken mellan datorer

Om du arbetar med flera datorer, t ex en stationär och en bärbar, så är det naturligtvis önskvärt att ha samma bokmärken tillgängliga på båda maskinerna. Överföring av bokmärken mellan datorer kan antingen ske manuellt via export/import av en HTML-fil eller genom automatisk synkronisering som Google och Apple erbjuder via sina resp molntjänster. Metoden för export/import har beskrivits ovan i avsnittet om Safari.

Automatisk synkronisering av bokmärken beskrivs i nästa avsnitt.

Automatisk synkronisering av bokmärken

Företagen Google och Apple erbjuder var sina molntjänster med möjlighet till datalagring och synkronisering av data mellan olika enheter. Dessa tjänster kan naturligtvis även användas för att få automatisk synkronisering av bokmärken.

Webbläsaren Google Chrome finns tillgänglig i snarlika varianter för Windows, Mac OSX, mobila enheter med iOS och mobila enheter med Android. Om du skapar ett kostnadsfritt konto hos Google får du e-post via GMail, möjlighet att publicera filmer på YouTube, 15 GB molnbaserat lagringsutrymme och automatisk synkronisering av webbläsarna hos alla dina enheter.

För att aktivera den automatiska synkroniseringen tar du fram Inställningar hos Google Chrome (på någon av dina datorenheter) och klickar på knappen Avancerade synkroniseringsinställningar. I dialogrutan som då visas kan du välja vilken typ av information som skall synkroniseras. Bocka för alternativet Bokmärken och ev även övriga typer av data som du vill ha gemensamt tillgängliga.

Du kan därefter logga in på ditt konto med Google Chrome på valfri dator eller mobil enhet och få tillgång till alla dina gemensamma bokmärken. Enda förutsättningen är att enheten har åtkomst till Internet, trådbundet eller trådlöst. Detta fungerar även i utlandet och med en lånad dator.

Chrome synkroniseringsinställningar

Så här ställer du in Google Chrome för automatisk synkronisering av
bokmärken mellan alla de enheter där du är inloggad med ditt Google-konto.

Apple har drivit tekniken för automatisk synkronisering ett steg längre än Google. Alla som har ett Apple ID, dvs de som äger en Macintosh, en iPhone, en iPad eller som har köpt musik alternativt appar hos Apple AppStore, har tillgång till molntjänsten iCloud hos Apple.

Detta ger tillgång till 5 GB fritt lagringsutrymme i molnet, fri åtkomst till Apples appar Keynote, Pages och Numbers i molnet samt automatisk synkronisering av bokmärken från webbläsaren Safari hos alla enheter.

iPad bokmärken via iCloud

Det är väldigt bekvämt att bokmärken hos Safari synkroniseras automatiskt mellan
alla enheter med Mac OSX och iOS.

Även användare med Windows kan använda vissa av funktionerna i molntjänsten, bl a den automatiska synkroniseringen av bokmärken. Detta innebär att de bokmärken som du lagt in på någon av dina enheter med Safari automatiskt blir tillgängliga på alla Windows-datorer med webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Chrome, under förutsättning att du loggat in på den aktuella datorn med ditt Apple-ID.

Funktionen för automatiskt synkronisering måste aktiveras hos alla de enheter som skall använda den. Hos datorer med OSX sker detta i Kontrollpanelen iCloud genom att du bockar för alternativet Safari. Hos mobila enheter med iOS tar du fram Inställningar för iCloud och aktiverar Safari. Hos datorer med Windows måste du ladda ner iCloud Kontrollpanel 3.1 för Windows (http://support.apple.com/kb/DL1455?viewlocale=sv_SE) och aktivera funktionen i panelen.

iCloud panel OSX

icloud iOS

iCloud Win panel

Nödvändiga inställningar för att få automatisk synkronisering av bokmärken via
iCloud hos Mac OSX (överst), iOS (mitten) och Windows (underst).

Hitta information i tidigare nyhetsbrev via ett ämnesindex

Nyhetsbreven har publicerats månadsvis ända sen ProgramSupport sjösattes hösten 2005. En stor del av informationen hos nyhetsbreven är tidlös. Har därför tagit fram ett ämnesindex, med dryga hundratalet ämnen, som du kan använda för att söka efter tidigare information.

Navigera till ämnesindex för nyhetsbreven:

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.


 

© 2014 www.programsupport.se