ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport februari 2007

Här kommer ännu ett nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Anmälningstiden för Publishing-Dagen 2007 går snart ut

Publishing-Dagen 2007 genomförs under våren av ProgramSupport i samarbete med Populär Kommunikation på sex olika orter i Sverige. Betalande medlemmar hos ProgramSupport får 20% (990 kr) rabatt på kursavgiften!

Mer information om kurserna hittar du här

Hur du använder PDF-filer i InDesign

Avdelningen användartips till InDesign har utökats med information om hur du monterar sidor från PDF-filer i dina egna dokument.

Gå till användartips för InDesign

Bästa filformatet för dina bilder

Dina grafiska program kan hantera ett stort antal bildfilsformat med vitt skilda egenskaper och användningsområden. För att få bra kvalitet och undvika problem med bildfiler är det viktigt att du väljer det filformat som passar bäst för dina dokument. Webbsidor, presentationer, egna utskrifter och trycksaker ställer var sina och delvis motstridiga krav. Valet av filformat för bilder påverkas även av vilka tillämpningsprogram som du arbetar med.

Läs mer om egenskaper hos olika filformat för bilder

Arbetar du med stabila versioner av dina grafiska program?

Alla datorprogram innehåller ett antal mer eller mindre allvarliga fel som kan leda till problem och i värsta fall att ditt arbete går förlorat. Programleverantörerna publicerar regelbundet felrättningar som du kan ladda ner från resp webbplats. ProgramSupport har en avdelning benämnd Programbanken där du kan hämta information om aktuella programversioner och här hittar du även länkar till leverantörernas webbplatser där du kan hämta kostnadsfria felrättningar.

Gå till avdelningen Programbanken för att se aktuella programversioner

Svensk version av Microsoft Office 2007 levereras

Efter fyra års utvecklingsarbete har Microsoft nu börjat leverera kontorspaketet Office 2007, som finns tillgängligt i flera olika varianter och prislägen. Office 2007 är den hittills mest omfattande uppgraderingen av Microsofts kontorspaket och kommer säkert att påverka vårt arbete under många år framöver.

Helt nytt användargränssnitt

Den viktigaste och mest märkbara nyheten hos Office 2007 är användargränssnittet, som är mer logiskt och lättarbetat men som även kräver en tids inkörning för alla som har erfarenhet av tidigare programversioner. Menyer och verktygsfält har ersatts av åtta olika menyflikar och Office-knappen längst upp till vänster vilka innehåller alla tillgängliga funktioner i en mer logisk ordning än hos äldre programversioner. De flesta funktioner dyker upp automatiskt när du behöver dem, t ex när du klickar på en bild eller markerar ett textavsnitt.

Word 2007 med menyfliken Infoga som låter dig välja bland ett stort antal olika typer av objekt.

Användbara nya möjligheter

Den nya funktionen SmartArt som finns hos Word, Excel och PowerPoint gör det lätt att skapa olika typer av diagram och figurer. Funktionen har en långt driven mallstyrning som gör det möjligt även för sporadiska användare att skapa professionella bilder och diagram.

Word 2007 erbjuder ett stort antal färdiga Teman som styr såväl layout som textutformning och som är ett bra komplement till tidigare formatmallar, särskilt för användare som har begränsad erfarenhet av layout och typografi.

Word 2007 och PowerPoint 2007 har fått förbättrat understöd för moderna bild- och medieformat. Programmen hanterar EPS-bilder bättre än tidigare och kan nu även visa bilder som är frilagda via urklippsbanor, men banorna går tyvärr förlorade vid utskrift.

Inbyggd funktion för att skapa PDF-filer

Microsoft har nu äntligen accepterat att PDF är en viktig dokumentstandard som måste tas på allvar! Alla programmen i Office 2007 är förberedda för framtagning av PDF-filer utan hjälp av Adobes Acrobat-paket. För att PDF-skapande skall bli möjligt måste du dock hämta ett tillägg på Microsofts webbplats. Jämfört med Adobes Acrobat-paket erbjuder PDF-tillägget relativt begränsade möjligheter att påverka komprimering och bildkvalitet hos PDF-filerna. Många tycker säkert att det är märkligt att Microsoft inte levererar PDF-tillägget tillsammans med Office-paketet. Orsaken till den krångliga hanteringen kan dock vara att Adobe stämt Microsoft för att de gjort intrång i patenten kring PDF-tekniken.

Möjliga källor till problem

Alla de nya programmen kan naturligtvis öppna filer som är framtagna med äldre programversioner. Men eftersom de nya programmen sparar filer i nya XML-baserade filformat kan äldre programversioner tyvärr inte öppna de nya filerna. Att de nya filformaten tar betydligt mindre plats än de äldre ger dock lite plåster på såren. Microsoft erbjuder kostnadsfria tillägg till äldre Office som gör det möjligt att granska de nya filerna. Vid behov går det naturligtvis även att spara dokument i de äldre filformaten men då förlorar man flera av de nya möjligheterna med Office 2007. De nya filformaten är en allvarlig begränsning som säkert kommer att avskräcka många företag från att uppgradera till Office 2007.

Många äldre tillägg, makron och mallar fungerar inte direkt i Office 2007 utan måste anpassas till de nya programmen. Detta gäller t ex makrot PDFMaker från Adobe som underlättar framtagning av PDF-filer.

Sammanfattning

Office 2007 är en genomgripande förändring vad avser arbetsmiljön i världens mest använda kontorsprogram. Det kommer säkert att ta lång tid innan majoriteten av alla användare uppgraderat och vant sig vid det nya användargränssnittet. Paradoxalt nog är de nya programmen bäst lämpade för användare utan tidigare erfarenhet av äldre Office-versioner. Programmen kommer att utvärderas noggrannare i en kommande rapport hos ProgramSupport där även stabilitet, prestanda och maskinkrav behandlas.

Det var allt för den här gången. Hör gärna av dig med egna önskemål och synpunkter på innehållet. Nästa nyhetsbrev från ProgramSupport kommer i mitten av mars.

© 2007 www.programsupport.se