ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport December 2019

Här kommer årets sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Optimera infogade bilder för visning i PowerPoint

För att få bra kvalitet vid bildvisning är det viktigt att du enbart infogar bilder med de filformat som fungerar bäst ihop med PowerPoint. Innan du infogar fotografier är det också viktigt att du optimerar bilderna så att de har lagom hög upplösning.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:


Installera Adobe Fonts på iOS-enheter med appen Creative Cloud

Den stora teckensnittssamlingen Adobe Fonts är nu tillgänglig för mobila enheter som körs med iOS 13.1 eller iPad OS 13.1. Om du prenumererar på Creative Cloud så har du tillgång till hela samlingen med 17000 professionella teckensnitt.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Kortkommandon för snabb positionering av fönster i Windows 10

Windows-tangenten i kombination med piltangenterna erbjuder en bekväm metod för att positionera och storleksförändra öppna fönster på skärmen. Du genomför detta genom att hålla ner tangenten Windows och därefter trycka på någon av piltangenterna enligt beskrivningen nedan.

Tangenterna som låter dig positionera och storleksförändra öppna fönster.
Vi skall demonstrera möjligheterna via nedanstående uppsättning med tre öppna fönster för webbläsaren Edge, appen Kartor och filhanteraren Utforskaren. Fönstren kan från början ha valfri storlek och placering på skärmen.

Exempel med tre öppna fönster på bildskärmen.Fyll ut ena halvan av skärmen med aktivt fönster

Börja med att aktivera ett av fönstren genom att klicka i det. Håll ner tangenten Windows och tryck samtidigt ner Piltangent vänster. Det valda fönstret förstoras då samtidigt som det flyttas och fyller ut vänster halva av skärmytan i sidled. Om du istället trycker ner Piltangent höger så fyller fönstret istället ut höger halva av skärmen.

Genom att upprepa tangentkommandot flera gånger kan du återställa fönstret till sin ursprungliga position och även flytta det till höger halva av skärmen.

När du släpper tangenten Windows så presenteras miniatyrer av övriga öppna fönster på den lediga ytan till höger på skärmen. En av miniatyrerna är inramad vilket innebär att du kan påverka detta fönster via klickning.

Det aktiva fönstret fyller nu ut vänster halva av skärmen. Övriga öppna fönster visas som miniatyrer.

 

Fyll ut andra halvan av skärmen med ett av de andra fönstren

Om du klickar på någon av miniatyrerna så förstoras dess fönster och fyller ut den högra halvan av skärmen.

När du klickar på någon av miniatyrerna så förstoras dess fönster och visas på den högra halvan hos skärmen.

 

Dela den ena halvan av skärmen så att den visar två fönster

Om du nu aktiverar det högra fönstret, håller ner tangenten Windows och trycker på Piltangent upp så förminskas fönstret till halv höjd. När du släpper tangenten Windows så visas en inramad miniatyr av det tredje fönstret på det lediga området i skärmens underkant.

Tangentkommandot Windows plus Piltangent upp ger detta resultat.


Genom att klicka på den kvarvarande sidminiatyren kan du förstora dess fönster och få det att visas i halv höjd på den högra delen av skärmen. Du har nu tre fönster öppna vilka är arrangerade symmetriskt så att de fyller ut hela skärmytan.

När du klickar på det tredje fönstrets miniatyr så förstoras fönstret så att det fyller ut den undre högra delen hos skärmen.

 

Maximera eller minimera ett av fönstren

Om du håller ned tangenten Windows och trycker två gånger i följd på Piltangent upp så maximeras det aktiva fönstret så att det fyller ut skärmen helt. Genom att därefter trycka två gånger på Piltangent ner så kan du istället minimera det aktiva fönstret. Om du enbart trycker en gång så återställs fönstret till sin ursprungliga storlek och position.

Det aktiva fönstret har här maximerats via två tryck på Piltangent upp.

 


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande julhelg. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari.

© 2019 www.programsupport.se