ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport December 2018

Här kommer årets sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Exportera text från InDesign till andra program

InDesign är en virtuos när det gäller att montera dokument från andra program. Men funktionen för att exportera ut text från ett InDesign-dokument har en hel del begränsningar. Vi skall därför använda en annan metod som utnyttjar Acrobat Pro för att skapa en Word-fil från InDesign.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Hantera hyperlänkar i text hos Word

Alla moderna versioner av Word har en funktion som automatiskt skapar hyperlänkar till webbplatser när du skriver texter vilka programmet identifierar som webbadresser (URL). I de flesta fall är denna funktion ett användbart hjälpmedel men i vissa dokument är det bäst att du slår av funktionen helt.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

Flera nya möjligheter med Adobe CC Bibliotek

Panelen Bibliotek finns numera tillgänglig i de flesta programmen hos Adobe CC. I denna panel kan du lagra objekt som du ofta behöver ha bekvämt tillgängliga. Du lägger enkelt till nya objekt genom att dra dem till panelen. Objekten i panelen synkroniseras automatiskt till alla de datorer som är inloggade på ett Creative Cloud-konto. När ett objekt i biblioteket ändras så uppdateras motsvarande objekt i alla enheter som är inloggade på kontot.

Panelen kan hantera Grafik, Teckenformat, FärgerFärgtemanStyckeformat, Mönster och Text, vilka blir gemensamt tillgängliga i programmen InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver och Premiere Pro samt till viss del även i apparna Photoshop Fix och Photoshop Mix.

Organisera objekt i egna grupper

Tidigare har objekten sorterats automatiskt i de sju ovan nämnda typerna men från och med version CC 2019 kan du nu själv organisera dina objekt i personliga grupper som namnges. Det blir därmed betydligt lättare att hålla ordning och få överblick i stora bibliotek.

För att skapa en grupp ändrar du först presentationsformen till Visa efter grupp och klickar därefter på mappsymbolen längst ner till vänster i panelen Bibliotek. Programmet skapar då en ny grupp som presenteras via ett rektangulärt tomt område överst i panelen.

För att lägga till objekt till en grupp drar du objekten från andra grupper eller från en mapp på datorn. Du kan namnändra en grupp genom att dubbelklicka dess text och redigera.

   

Den nya personliga visningen i grupper (höger) jämfört med visning efter typ.

 

Sortering av grupper

Du kan flytta om objekten i en grupp så att de mest använda blir tillgängliga överst. Det går även att ändra ordningen mellan grupperna genom att dra en grupp till en ny position.

Lägg till anteckningar till objekt

Du kan lägga till förklarande text till ett objekt genom att markera det och välja kommandot Redigera anteckning i menyn som då visas. Sådana anteckningar visas i en textruta när du placerar pekaren på objektet.

Så här lägger du till en anteckning till ett markerat objekt.

 

Bridge kan förhandsgranska objekt med hög kvalitet

Den senaste versionen Adobe Bridge CC 2019 låter dig förhandsgranska ett objekt med hög upplösning. När du dubbelklickar objektet i panelen Bibliotek presenteras objektet högupplöst i fönstret Förhandsvisa.

Förhandsvisning av ett objekt med programmet Adobe Bridge CC 2019.

 

 

Frigör utrymme på datorns hårddisk

Moderna datorer erbjuder ett stort lagringsutrymme på den inbyggda hårddisken (eller SSD-disken) men efter en tids användning råkar många ut för att det blir ont om utrymme. I de flesta fall kan det då vara svårt att veta vilka filer man kan ta bort utan att datorns stabilitet påverkas negativt. Operativsystemen Windows 10 och MacOS levereras med var sina verktyg som hjälper dig att frigöra utrymme på hårddisken.

Frigör utrymme i Windows 10

För att frigöra utrymme på hårddisken tar du fram Inställningar, väljer kategorin System och öppnar inställningen Lagring. Klicka därefter på knappen Frigör utrymme nu. I panelen som då visas kan bocka för vilka kategorier av filer som systemet kan ta bort för att frigöra utrymme. Bredvid de olika kategorierna visas hur mycket utrymme som kan frigöras.

Du kan välja att ta bort olika kategorier av filer som inte behövs för datorns funktion.

 

Frigör utrymme på Macintosh HD

Börja med att välja kommandot Om den här datorn överst i Apple-menyn. I dialogrutan som då visas aktiverar du fliken Lagring. Du får då en överblick över lagringsutrymmet hos de skivor som är anslutna till datorn.

Överblick över lagringsutrymmet hos de skivor som är anslutna till datorn.

 

I de flesta fall önskar man frigöra utrymme hos startskivan Macintosh HD. Klicka därför på knappen Hantera vilket öppnar en ny dialogruta för startskivan. I dialogrutans vänstra del visas en lista med olika kategorier av filer. Bredvid kategorinamnen så visas en sifferuppgift med totala utrymmet som dessa filer kräver.

När du klickar på en kategori så presenteras en lång lista till höger med filer av denna kategori. I listan kan du studera Filnamn, Typ, Senaste anslutning och, kanske det mest intressanta, filernas Storlek. Du kan sortera listan genom att klicka på rubriken hos en kolumn.

I de flesta fall är det kategorierna Bilder, Dokument och Program som kräver mest lagringsutrymme. Om du markerar kategorin Dokument så visas tre underkategorier i den högra listan. Risken för problem efter radering är allra minst om du koncentrerar ditt intresse till underkategorin Hämtade filer.

För att ta bort en stor fil som inte längre behövs markerar du den, högerklickar och väljer Radera i menyn som då visas. Lägg märke till att du inte kan ångra denna åtgärd!

 

 


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande julhelg. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari.


© 2018 www.programsupport.se