ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport December 2014

Här kommer årets sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Spela ljud under flera bilder i presentationer med PowerPoint

Datorbaserade presentationer blir mer intressanta om du spelar upp miljöljud eller musik under visningen. Hos PowerPoint 2013 är det möjligt att ställa in programmet så att uppspelningen sker under vissa utvalda bilder.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Office kan nu köras kostnadsfritt på iPhone och iPad

De nyaste versionerna av apparna Word, PowerPoint och Excel kan laddas ner kostnadsfritt från Apple iTunes Store. Tidigare gick apparna enbart att köra på iPad men nu är det även möjligt att arbeta med iPhone.

Läs mer i avdelningen appar till mobila enheter:

Var försiktig med 3,5 mm ljudkontakter

Många datorer, mobiltelefoner, digitalkameror och bandspelare är utrustade med ett litet runt 3,5 mm uttag för anslutning av yttre ljudenheter. Problemet med detta uttag är att det idag används för flera olika typer av signaler. Kontakten som ansluter yttre enheter kan ha tre olika elektriska utformningar. Men eftersom alla tre varianterna av kontakter går att sätta in i alla uttag så är risken stor att man råkar ut för problem. I värsta fall finns även risk för att man skadar utrustningen.

Samma kontakt för flera olika ändamål

Den äldsta varianten av kontakt är den tvåpoliga monokontakten (ibland benämnd TS) som mest används till mikrofoner. Som du säkert förstår är det inte lämpligt att ansluta en sådan kontakt till en ljudutgång. Den vanligaste kontakttypen är den trepoliga stereokontakten (ibland benämnd TRS) som används både till hörlurar och till mikrofoner. Även här måste du se upp så att inte en stereomikrofon ansluts till en ljudutgång. Risken är då stor att mikrofonen blir skadad.

Den nyaste kontakttypen är den fyrpoliga TRRS-kontakten som är vanlig i mobiltelefoner och i moderna datorer. En sådan kontakt kan ansluta både stereohörlurar och en monomikrofon samtidigt. Tyvärr har inte alla tillverkare lyckats enas om en gemensam användning av de fyra polerna hos kontakten, så ibland uppstår problem.

De tre olika varianterna av 3,5 mm ljudkontakter har samma mått och kan därför anslutas till alla apparater med ljuduttag.

Ljudanslutningar hos äldre datorer

De flesta äldre datorer har var sin 3,5 mm kontakt för ljud in resp ljud ut. Ingången för ljud har normalt en symbol för sk linjeingång medan utgången för ljud har en högtalarsymbol.

Anslutningar för ljud in (vänster) och ljud ut hos äldre dator (MacPro 2008).

De flesta hörlurar och förstärkare kan anslutas till en ljudutgång med högtalarsymbol via trepolig TRS-kontakt. Tänk dock på att de flesta mikrofoner ger för svag signal för att anslutas direkt till linjeingången hos en dator. Här behövs en förstärkare som lyfter upp signalen. Många digitala bandspelare kan användas som förstärkare.

Ljudanslutningar hos moderna datorer

Hos moderna datorer från Apple, Dell, HP mm samt hos mobila enheter som iPhone och iPad har man kombinerat anslutningarna för ljud in och ljud ut till en enda fyrpolig TRRS-kontakt. Denna port har en headset-symbol som indikerar den dubbla funktionen. Headset avsedda för mobila enheter fungerar bra med denna kombinationsport.

På senare år har det kommit flera modeller av headset och hörlurar som ansluts via en fyrpolig TRRS-kontakt. Sådana lurar fungerar då bra både på äldre datorer med högtalarutgång och på moderna datorer med den nya kombinationsporten.

På marknaden finns också mikrofoner, tex Røde smartLav, som har fyrpolig TRRS-kontakt och som därför kan anslutas både till mobila enheter och till moderna datorer med den nya kombinationsporten.

Mikrofoningången hos den nya kombinationsporten har högre känslighet än linjeingången hos äldre datorer. Detta innebär att de flesta mikrofoner i headset fungerar bra utan en mellanliggande förstärkare.

Kombinerad ljudport med headset-symbol.


Det bör påpekas att även äldre modeller av stereohörlurar med trepolig TRS-kontakt fungerar bra med den nya fyrpoliga kombinationsporten. Den fjärde anslutningen hos porten får då ingen signal eftersom de flesta äldre hörlurar saknar mikrofon.

Ljudingångar hos kameror och bandspelare

De flesta digitala bandspelare och välutrustade digitalkameror med videofunktion har en ljudingång för stereomikrofon. Anslutningen sker då via en trepolig TRS-kontakt. Som exempel på en lämplig mikrofon för detta ändamål kan nämnas Røde videomikrofon stereo. Anslut aldrig en mikrofon till en ljudutgång hos någon enhet!

Mikrofoningång med TRS-kontakt hos digitalkamera.


Adaptrar för omvandling mellan de olika kontakterna

Som så ofta när det uppstår problem så skapas en marknad för adaptrar så att man kan kombinera olika varianter av kontakter.

Till datorer med den nya kombinationsporten för TRRS finns flera modeller av adaptrar som delar upp den fyrpoliga signalen till två olika kontakter, en kontakt för stereohörlurar och en annan kontakt för monomikrofon. Med en sådan adapter kan du samtidigt ansluta både hörlurar och mikrofon till datorns kombinationsport.

Startech adapter för samtidig anslutning av både hörlurar och mikrofon.

 

Mikrofoner med fyrpolig TRRS-kontakt, som Røde smartLav, kan inte anslutas direkt till ljudingången hos bandspelare och kameror. På marknaden finns dock en adapter, benämnd Røde SC3, som kopplas mellan mikrofonen och kameran eller bandspelaren.

Røde SC3 adapter för anslutning av mikrofon med TRRS-kontakt till digitalkameror och bandspelare.

Överför bildsamlingar från iPhoto och Aperture till Lightroom

Många fotografer arbetar med fotohanteringsprogram som iPhoto eller Aperture för Mac OSX alternativt Lightroom som finns både för Mac OSX och Windows. Apple har aviserat att man nästa år kommer att sluta med utvecklingen av iPhoto och Aperture och ersätta dem med ett nytt förenklat program benämnt Bilder. Detta är naturligtvis dåliga nyheter för alla som har byggt upp bildsamlingar med tusentals bilder där bilderna mödosamt kvalitetsmärkts, kategoriserats och försetts med nyckelord för att underlätta sökning.

Kostnadsfri Plug-in till Lightroom 5.6

Adobe har sett sin möjlighet att fånga upp nya kunder och erbjuder därför en kostnadsfri Plug-in till Lightroom som kan importera bildsamlingar både från iPhoto och från Aperture. Denna levereras tillsammans med Lightroom 5.6 och nyare till Macintosh.

Eftersom jag sen flera år arbetar med Aperture för att hålla ordning på mina bilder så har jag provat att konvertera en av mina bildsamlingar med naturbilder.

Bildsamlingen ovan hos Aperture innehåller drygt 18000 bilder som är kategoriserade i ett projekt med ett tjugotal album. Skärmbilden presenterar miniatyrer av bilderna i ett av albumen. Lägg märke till att jag valt att visa enbart bilder som är kvalitetsmärkta med 5 stjärnor.

Starta en konvertering

En konvertering börjar normalt med att du i Lightroom skapar ett ny tom katalog (för att inte blanda importerade bilder med befintliga) och därefter väljer kommandot Arkiv-Plugin-tillbehör-Importera från Aperture-bibliotek (alternativt iPhoto).

Så startar du en konvertering av ett Aperture-bibliotek till en ny tom katalog i Lightroom.

Om Lightroom hittar något Aperture-bibliotek på din dator så startar en grundlig kontroll av biblioteket, vilken kan ta flera minuter. När kontrollen är klar visas en dialogruta där du via den understa knappen Välj måste ange destination dit dina originalbilder skall kopieras och även ställa in olika Alternativ för konverteringen. Om du behöver konvertera något annat bibliotek så kan du i dialogrutan navigera till detta via den översta knappen Välj.

I den här dialogrutan ställer du in vilket bibliotek som skall konverteras, destinationen för kopiorna och alternativ för konverteringen.

Under konverteringen kopierar Lightroom alla originalbilder, som det finns referenser till i biblioteket hos Aperture, till en ny mapp som sen den nya katalogen hos Lightroom kan referera till. För att detta skall fungera är det helt nödvändigt att biblioteket från Aperture är komplett med fungerade referenser (länkar) till alla bilder. Eftersom alla originalbilder kopieras krävs också gott om ledigt diskutrymme!

Dialogrutan Importera från Aperture visar information om antalet bilder som skall konverteras, hur stort diskutrymme som behövs för kopiorna och hur stor ledig plats du har tillgängligt på den valda skivan. Det är inte nödvändigt att lagra den nya katalogen hos Lightroom på samma skiva som de kopierade bilderna. Förinställningen hos programmet är att kataloger sparas i datorns konto.

Under förutsättning att det finns tillräckligt med ledigt utrymme så kan du starta konverteringen via knappen Importera.


Resultatet av konverteringen

Räkna med att en konvertering tar lång tid att genomföra, även för en modern dator. I mitt fall med ett Aperture-bibliotek innehållande drygt 18000 bilder pågick körningen i mer än 5 timmar på en snabb MacPro 13 med SSD-disk. Det är dock möjligt att arbeta med andra program under pågående konvertering.

När konverteringen är klar visas resultatet som en ny katalog i Lightroom. Bildkatalogen över de 18000 högupplösta bilderna kräver 1,5 GB skivutrymme vilket skall jämföras med originalbilderna som kräver hela 418 GB! Katalogen kan därför utan problem lagras på datorns startskiva.

Strukturen hos den nya katalogen i Lightroom påminner mycket om biblioteket hos Aperture. Projekt och Album hos Aperture konverteras till motsvarande Samlingar hos Lightroom. Även Nyckelord och Poängsättning (antal stjärnor) bibehålls vid konvertering.

Den enda allvarliga bristen hos den konverterade bildkatalogen är att alla Bildkorrigeringar som utförts i Aperture går förlorade och därför måste göras om i Lightroom. Som en hjälp till detta arbete skapas en samling med lågupplösta kopior av alla korrigerade bilder (Justerade foton i Aperture) där du kan jämföra de korrigerade resultaten med originalen.

Bildsamlingen efter konvertering till Lightroom. Lägg märke till att strukturen är snarlik biblioteket hos Aperture. Alla bildkorrigeringar hos Aperture går dock förlorade!

 

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande julhelg. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari.


© 2014 www.programsupport.se