ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport december 2013

Här kommer årets sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Retuschera bort defekter i porträtt med Photoshop

Retusch av porträttbilder kan vara ett kontroversiellt område. En ansvarsfull fotograf bör därför vara försiktig och enbart ta bort sådana defekter som är tillfälliga och som saknar betydelse för identifiering. Photoshop har flera verktyg som kan användas för retusch av defekter i porträtt.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Förbättra prestanda hos InDesign

InDesign har en imponerande mängd funktioner som ger dig möjlighet att skapa dokument med mycket hög kvalitet. Medaljens baksida med detta är dock att programmet belastar datorn relativt hårt, vilket kan ge dålig prestanda hos vissa datorer. Oberoende av datormodell kan alla förbättra programmets prestanda via ett antal enkla åtgärder och inställningar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Prezi – molnbaserat program för slagkraftiga presentationer

De allra flesta presentationer tas fram med programmet PowerPoint. Vid visning presenteras då en bild i taget i en linjär följd. Denna visningsform passar för presentation av fakta som kan sammanfattas i punktform. Visning med en bild i taget ger dock relativt dålig överblick över ämnet och passar inte heller när man behöver förklara komplicerade processer.

Det molnbaserade programmet Prezi erbjuder en helt annan metod för visning av bilder i en presentation. Man utgår från en stor överblicksbild och använder därefter zoomning och panorering för att förtydliga olika delar av innehållet. Strukturen hos en presentation påminner en hel del om mindmapping där man skapar en grafisk översikt över samhörigheten mellan olika delar av innehållet.

Tre varianter av Prezi

Prezi finns tillgängligt gratis som en molntjänst via en vanlig webbläsare. Presentationerna lagras då i molnet både under redigering och vid visning. Gratistjänsten ger dig tillgång till 100 MB lagringsutrymme i molnet. Presentationer som lagras i molnet med gratistjänsten blir tillgängliga även för andra användare. Sådana presentationer kan naturligtvis användas som marknadsföring men är mindre lämpliga med känslig information.

Om du betalar en månadsavgift på 5 USD så får du utökad lagring till 500 MB samt möjlighet att använda din egen logotyp och göra dina presentationer privata så att inga andra användare kommer åt dem.

Med en månadskostnad på drygt 13 USD får du utökat lagringsutrymme till 2 GB och möjlighet till egen logga samt privata presentationer. Du kan med detta abonnemang även ladda ner Prezi till datorn och köra programmet lokalt.

Oberoende av vilken variant av Prezi du använder så är det alltid möjligt att ladda ner färdiga presentationer som en självgående tillämpning och köra denna lokalt på datorn under visning. Härigenom blir du oberoende av ev begränsningar i uppkopplingen till nätet.

De allra flesta datorer kan köra Prezi i valfri webbläsare, under förutsättning att de har Adobe Flash Player 10 installerade. Arbetet underlättas om datorn är utrustad med mus som har rullhjul eller tryckkänslig platta. För att teckna ett konto hos Prezi går du till webbplatsen: http://www.prezi.com

Prezi erbjuder tre olika abonnemangsformer där den första är gratis.

Skapa en ny presentation från ett stort urval av mallar

När du skall ta fram en ny presentation finns ett stort antal olika mallar tillgängliga som underlättar arbetet. Du får fram mallarna via knappen New Prezi. För att hitta lämplig mall kan du antingen rulla i listan eller söka via en text som beskriver mallen. De flesta mallar har exempeltexter och hjälptexter som du själv kan redigera helt fritt.

Alternativt kan du även kopiera någon av de miljontals presentationer som andra användare skapat via den fria abonnemangsformen hos Prezi. Här finns massor med guldkorn som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur man utnyttjar de många möjligheterna hos Prezi. För att komma åt andras presentationer klickar du på knappen Explore. Även här går det att söka via text.

Exempel på färdiga mallar som har naturmotiv. Totalt finns mer än 50 olika mallar att välja mellan.

När du valt en mall via knappen Use template öppnas en tom kopia av denna i ett nytt redigeringsfönster. Programmet börjar alltid med att presentera en översiktsvy över hela presentationen. I denna visas ett antal ramar (Frames) med platshållare för text och ev även grafik. Varje ram representerar en vy som också visas i form av miniatyrer till vänster om översiktsbilden. För att växla vyer kan du antingen klicka på någon av miniatyrerna eller dubbelklicka på önskad ram i översikten. Du kan också navigera i en presentation med hjälp av musen. För att zooma används rullhjulet och du panorerar genom att klicka och dra med musen.

Ovanför översiktsbilden finns ett antal knappar med olika verktyg hos programmet. När du klickar på någon av knapparna visas en meny med olika alternativ. Om du placerar muspekaren i högerkanten av bilden visas tre knappar för bekväm ändring av vy i dokumentet.

En kopia av den valda mallen öppnad i redigeringsfönstret hos Prezi.

Redigera och utforma text i ramar

De flesta mallar innehåller platshållare med tydliga anvisningar för att du kan skriva in olika texter och rubriker. Klicka i en platshållare och mata in önskad text. Texten utformas med en i mallen förinställd typografi. När du redigerar text via knappen Edit text visas en rektangulär markering runt texten med en knapprad i ovankanten. I knappraden finns knappar för tre olika format benämnda Title, Subtitle och Body. Dessutom finns knappar för att ändra storlek färg, stil, bakgrund, punktlista, justering och indrag hos texten. Egenskaperna i mallen påverkas inte när du genomför lokala ändringar hos ett textobjekt.

Vid behov kan du ändra bredden hos ett textobjekt genom att markera det samt därefter klicka och dra i något av markeringshandtagen hos objektet. För att flytta ett objekt markerar du det och drar någonstans inne i objektet. Det går dessutom att rotera textobjekt genom att placera muspekaren en bit utanför ett hörn och dra i ringsymbolen som då visas.

Vid redigering av text visas en knapprad med olika funktioner för utformning av texten.

Infoga bilder, filmer och PDF-filer

En slagkraftig presentation måste naturligtvis innehålla grafiska objekt och Prezi har därför bra funktioner för hantering av olika typer av mediafiler. Via knappen Insert får du tillgång till flera kommandon för att infoga dina egna bilder, symboler och former som tillhandahålls av programmet, olika strukturer med ramar (Diagram), videofilmer, musik, PDF-filer mm.

Programmet har understöd för RGB-bilder i filformaten PNG, JPEG och GIF.

Det finns flera hundra färdiga symboler och former som du kan infoga från Prezis eget bildbibliotek.

Diagram är benämningen på färdiga strukturer med ramar som innehåller förinställda vyer och i många fall animeringar.

Det går att infoga filmer både från YouTube och egna videofiler i de flesta vanliga filformat som AVI, MOV, WMV, MP4, FLV mm. Filmer från YouTube kräver att du har anslutning till webben under visningen.

När det gäller ljud kan du både infoga egna musikfiler som bakgrund till din presentation och inspelade berättarröster som spelas upp vid en viss händelse i visningen.

Prezi har dessutom bra understöd för att infoga PDF-filer. När du infogar flersidiga filer så hanteras varje sida som ett separat objekt så att du lätt kan välja vilka som kan användas. Det går också att beskära PDF-sidor så att enbart en vis del används. När du skalar om infogade PDF-sidor så bibehålls kvaliteten hos text och objektbilder.

Tänk dock på att hålla nere filstorleken hos alla mediafiler särskilt om du arbetar med Prezi via molntjänsten. Vid visning av presentationer med tunga mediafiler rekommenderas att du kör visningen via en nerladdad självgående tillämpning.

Prezi har bra understöd för användning av de flesta typer av mediafiler.

Lägga till och justera ramar

Alla färdiga mallar innehåller ett begränsat antal ramar med tillhörande vyer vid presentationen. Vid behov kan du naturligtvis lägga till flera ramar som positioneras och storleksförändras efter behov. För att lägga till en ny ram klickar du på knappen Frames & Arrows vilket visar en meny med flera menyalternativ. Med kommandona Draw Bracket Frame, Draw Circle Frame, Draw Rectangle Frame och Draw Invisible Frame så skapar du ramar med olika utseende. När du valt resp verktyg ritar du en ram med önskad storlek och position i presentationen. För att lägga till ramen som en ny vy markerar du den högerklickar och väljer kommandot Add to path. Ramen visas då som en ny miniatyr längst ner i den grafiska listan till vänster.

Du kan markera ramar och ändra deras position med musen. För att storleksförändra en ram markerar du den så att markeringshandtagen visas. Klicka därefter på symbolerna plus eller minus eller dra i ramens hörnhandtag.

För att skriva in text i en ny ram dubbelklickar du den så att den zoomas in. Dubbelklicka därefter i önskad position och börja inskrivningen. Ramar som du skapar själv har inga automatiska platshållare för text.

Nya ramar placeras automatiskt i slutet av presentationen. Vid behov kan du ändra ordningen genom att klicka på knappen Edit Path ovanför listan med miniatyrer. Ute i presentationen visas då linjer som förbinder de olika ramarna i en tidsföljd som anger ordningen vid visningen. Bredvid varje ram visas dessutom ett ordningstal.

För att ändra ordningen vid visning drar du en eller flera miniatyrer till en annan position i listan med miniatyrer. Linjerna uppdateras då automatiskt ute i presentationen. Du kan ta bort en bild från visningen genom att radera miniatyren. Detta sker genom att du placerar muspekaren i miniatyrens övre högra hörn och klickar på den röda cirkeln med ett kryss som då visas. Lägg dock märke till att miniatyrens ram finns kvar ute i presentationen. För att på nytt lägga till en ram till presentationen klickar du på den varvid den läggs till sist i listan.

Glöm inte att gå ur läget för att ändra ordning genom att på nytt klicka på knappen Edit Path när du är klar med att ändra ordning mellan vyerna.

Via knappen Edit Path kan du ändra ordningen mellan de olika vyerna i presentationen.

För att starta en presentation navigerar du till den första vyn via ett klick på motsvarande miniatyr. Klicka därefter på knappen Present och bekräfta i den följande dialogrutan att du vill tillåta helskärm. För att växla vy använder du piltangenterna. Höger pil går framåt och vänster bakåt. Pil upp resp ned zoomar in resp ut ur den aktuella vyn. Presentationen avbryts med tangenten Esc.

Eftersom iOS-enheter saknar understöd för Flash har företaget bakom Prezi även tagit fram appar för både iPhone och för iPad. Dina presentationer i molnet synkroniseras då automatiskt med de mobila enheterna.

Apparna kan användas för visning av presentationer genom att den mobila enheten ansluts till storbilds-TV eller datorprojektor. Växling mellan vyer sker genom att du pekar i skärmens högerkant för att gå till nästa eller vänsterkant för att gå till föregående.

Appen för iPad har även grundläggande funktioner för redigering av presentationer.

Det finns gratis Prezi-appar för iPhone och iPad som kan användas vid mobil presentation.

Drobo – snabb och säker lagringsenhet som växer med dina behov

Alla som arbetar professionellt med digitala bilder och film brottas med ständiga problem vid lagring av informationen. Stora projekt kräver att man har tillgång till rejält med lagringsutrymme, snabb åtkomst och möjlighet till bekväm säkerhetskopiering. I praktiken är det svårt att uppfylla alla dessa krav samtidigt med de lagringssystem som finns tillgängliga på marknaden.

Än så länge är traditionella hårddiskar den helt dominerande lagringsformen även om SSD-enheter har blivit allt vanligare på senare år. På marknaden finns flera modeller av externa skivenheter, ofta benämnda kabinett (boxar med tillhörande nätdel), där man kan montera en eller flera hårddiskar. Anslutningen till datorn sker via USB2, FireWire, USB3 eller Thunderbolt där de två sista ger bäst prestanda. Thunderbolt-portar finns enbart på moderna modeller av Macintosh.

RAID-teknik för snabb och säker lagring

För att förbättra datasäkerheten och få bättre prestanda använder många externa skivenheter RAID-teknik (Redundant Array of Inexpensive Disks). Detta innebär att flera hårddiskar samverkar för att ge högre kapacitet, bättre datasäkerhet, bättre prestanda eller en kombination av dessa. En allvarlig begränsning med de flesta RAID-enheter är dock att de är svåra att konfigurera och att det normalt inte går att utöka kapaciteten med större hårddiskar utan omformatering av hela enheten.

Företaget Drobo erbjuder med sina enheter en intressant lösning som faktiskt uppfyller alla krav på ett lagringssystem. Med tekniken Drobo BeyondRAID får man hög kapacitet, bra datasäkerhet och bra prestanda i en och samma enhet. Det är dessutom lätt att vid behov utöka kapaciteten med större hårddiskar.

Flera modeller av Drobo

Det finns flera modeller av Drobo lagringsenheter. Drobo 5D och Drobo 5N har plats för upp till 5 st 3,5 tums hårddiskar med standard Serial ATA-anslutning. Drobo 5D är en lokal enhet som ansluts till en dator via USB3- eller Thunderbolt-portar. Drobo 5N är en NAS-enhet som kan betjäna flera datorer samtidigt via nätverksanslutning.

Drobo Mini är en lokal enhet som har plats för upp till 4 st 2,5-tums hårddiskar eller SSD-enheter med standard Serial ATA-anslutning.

Jämförelse mellan Drobo 5D (vänster) som har plats för upp till 5 st 3,5 tums hårddiskar och Drobo Mini (höger) som har plats för upp till 4 st 2,5 tums hårddiskar eller SSD-enheter.

Alla modeller av Drobo har ett löstagbart lock med magneter som gör det lätt att komma åt enhetens hårddiskar. Man behöver inga verktyg för att ta ut eller sätta in hårddiskar. Det räcker med att trycka på låsknappen till vänster och därefter sätta in eller dra ut en hårddisk. Allra mest uppseendeväckande är att du kan utföra detta medan enheten är i drift!

Du kan själv byta hårddiskar med ett enkelt handgrepp.

Datasäkerhet och kapacitet

Enheterna från Drobo är mycket användarvänliga. Du förbereder dem en gång för alla med programmet Drobo Dashboard. Här går det att välja om du vill ha en eller flera volymer för dina data. Med flera volymer så får du tillgång till flera enhetsbenämningar (skivsymboler). Dashboard används även för att formatera enheten med filsystemen HFS+ för Mac OSX eller NTFS för Windows.

Vid den ursprungliga formateringen bör du utrusta Drobo med minst två hårddiskar. Enheten konfigureras då så att en del av det tillgängliga utrymmet används för att säkra datainnehållet (Protection) via en automatisk säkerhetskopiering. Detta innebär att du förlorar en del av det totala utrymmet hos hårddiskarna men i gengäld kan enheten hantera en hårddiskkrash utan att dina data försvinner. Hur mycket utrymme som går förlorat beror på kapaciteten hos dina hårddiskar. Enkelt uttryckt förlorar du något mer än kapaciteten hos den största hårddisken. Har själv utrustat min Drobo 5D med fem hårddiskar på 4 TB, 3 TB, 4 TB, 3 TB och 1 TB, vilket har resulterat i ca 10 TB användbart lagringsutrymme. Maximala kapaciteten med fem st 4 TB hårddiskar blir ca 14,5 TB, vilket borde räcka för de flesta behov! Drobo-enheterna är förberedda för ännu större hårddiskar när dessa blir tillgängliga i framtiden.

Som en ytterligare gardering mot dataförlust är Drobo utrustad med ett uppladdningsbart batteri vilket håller igång enheten och avslutar kritiska aktiviteter vid spänningsbortfall.

Programmet Drobo Dashboard används för att formatera enheten och övervaka dess funktion.

Eftersom mekaniska hårddiskar har sämre prestanda än SSD-diskar går det att utrusta Drobo-enheterna med ett mSATA-kort. Detta är en SSD-enhet förpackad i ett miniatyrkort som monteras i Drobo via en lucka i botten. Ett sådant kort fungerar som buffert (cache) vilket förbättrar hela enhetens prestanda vid överföring av stora filer. Drobo rekommenderar mSATA-kort med minst 40 GB kapacitet men själv har jag utrustat min enhet med ett 120 GB kort eftersom det var svårt att få tag i kort med mindre kapacitet.

mSATA-kortet som monteras i botten av Drobo förbättrar prestanda hos enheten.

Indikeringar på enheten

När Drobo-enheten väl är formaterad så är den fortsatta hanteringen mycket enkel. Till höger om varje hårddisk finns en lampa som indikerar status. Grön indikering betyder att allting fungerar bra. Gul indikering betyder att du snart måste utöka kapaciteten, antingen genom att ersätta den aktuella hårddisken med en annan som har högre kapacitet eller montera en ny hårddisk i en ledig plats. Blinkande Gul och Grön indikering betyder att du inte får stänga av enheten eller ta bort de aktuella hårddiskarna. Drobo-enheten håller då på och konfigurerar om utrymmet efter ett tidigare hårddiskbyte. Trots detta kan du fortfarande använda enheten fast med något försämrade prestanda. Röd indikering betyder att du omedelbart måste utöka kapaciteten genom att ta ut den aktuella hårddisken och sätta in en ny med högre kapacitet. Blinkande Röd indikering betyder att den aktuella hårddisken har havererat och att du omedelbart bör byta ut den. Inga data går dock förlorade i sådana fall. Nere till vänster finns en grön indikering som är tänd medan Drobo är i drift. Nere till höger finns en annan grön indikering som blinkar medan enheten är aktiv (skrivning eller läsning pågår). I underkanten finns även 10 blå indikeringar som anger hur mycket data som lagrats på enheten i procent av full kapacitet.

Förklaringar till dessa anvisningar finns på insidan av det avtagbara locket. Noteras bör att du normalt inte behöver någon ytterligare handledning till Drobo!

Den enda handledning du behöver till Drobo
finns på insidan av det löstagbara locket.

Bra prestanda

Eftersom jag själv arbetar mycket med tunga bilder och videofilmer så är hög prestanda ett viktigt krav för mig. Har redan en stor samling av externa skivenheter med olika typer av teknologier och anslutningar till datorn. Det kan därför vara på sin plats att jämföra prestanda hos Drobo 5D med mina övriga enheter. Som testobjekt använde jag en tung videofilm med storleken 31 GB vilken både kopierades till och lästes från olika enheter (bl a Drobo). Kopieringen utfördes med en modern MacBook Pro Retina som har SSD-disk samt både USB3- och Thunderbolt-portar. Resultaten är sammanfattade i nedanstående tabell:

Kopiering från

Kopiering till

Anslutning

Hastighet i MB per sek

MacBook Pro SSD

Drobo 5D

Thunderbolt

218

MacBook Pro SSD

Drobo 5D

USB3

164

MacBook Pro SSD

LaCie 2 Big RAID 4 TB

Thunderbolt

323

MacBook Pro SSD

Extern SSD 240 GB

Thunderbolt

240

MacBook Pro SSD

Extern HD 3,5 tum 3 TB

Thunderbolt

90

MacBook Pro SSD

Extern HD 2,5 tum 1 TB

USB3

81

Drobo 5D

MacBook Pro SSD

Thunderbolt

277

Drobo 5D

MacBook Pro SSD

USB3

215

LaCie 2 Big RAID 4 TB

MacBook Pro SSD

Thunderbolt

352

Extern SSD 240 GB

MacBook Pro SSD

Thunderbolt

397

Extern HD 3,5 tum 3 TB

MacBook Pro SSD

Thunderbolt

113

Extern HD 2,5 tum 1 TB

MacBook Pro SSD

USB3

100

Som framgår av tabellen är Drobo 5D-enheten mer än dubbelt så snabb vid skrivning som andra moderna externa hårddiskar (218 alt 164 jämfört med 90 alt 81), ja faktiskt nästan lika snabb som en extern SSD-enhet (218 jämfört med 240). Detta trots att Drobo-enheten lagrar data på vanliga mekaniska hårddiskar.

Jämfört med en optimerad RAID-enhet (LaCie 2 Big) som har dubbla parallellt arbetande hårddiskar är Drobo dock långsammare (218 jämfört med 323). Men en sådan RAID-enhet har ju obefintlig datasäkerhet och kan inte heller byggas ut utan omformatering.

En tung videofilm på 10 GB tar ca en minut att kopiera till/från Drobo vilket är mer än dubbelt så snabbt som med vanliga skivenheter.

Det höga priset är den enda allvarliga nackdelen

Finns det då inga dåliga sidor hos Drobo? Jo det skulle vara det relativt höga priset. En tom Drobo 5D kostar ca 6000 kr och en tom Drobo Mini kostar ca 4700 kr. Till detta kommer kostnaden för ev mSATA-kort (ca 1000 kr) och naturligtvis hårddiskarna. Men de allra flesta har säkert några gamla hårddiskar liggande som man kan montera i enheten. Det går bra att blanda olika fabrikat och kapaciteter. Undvik dock att använda hårddiskar som är äldre än ca 5 år eftersom risken för haveri då ökar markant. Riktigt gamla hårddiskar har dessutom begränsad kapacitet.


Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande julhelg. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari.

© 2013 www.programsupport.se