ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport december 2011

Här kommer årets sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Snabbare arbete med textbundna bilder via objektformat hos InDesign

Vid arbete med långa dokument är det oftast bäst att förankra bilder till textflödet så att de följer med vid redigering. Varje bild måste då klistras in i texten och dessutom måste du göra flera inställningar i dialogrutan Alternativ för förankrat objekt. Arbetet med textbundna bilder förenklas avsevärt om du skapar Objektformat som via ett enda musklick per bild genomför alla inställningar för bilden.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till InDesign:

Skala upp bilder till affischer och fototavlor med Perfect Resize

Bilder från digitalkameror kan normalt inte tryckas eller skrivas ut i större storlekar än drygt A4 från kameror med 10-12 megapixel och A3 från kameror med drygt 20 megapixel. Men hur tar man då fram bilder till affischer och fototavlor som ju kan ha storlekar på mer än en meter?

Till Photoshop finns en användbar Plug-In benämnd Perfect Resize som låter dig skala upp bilder med relativt bra kvalitet ända upp till 10 gånger originalbildens storlek.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till Photoshop:

Moderna smartphones har allt bättre kameror

De bästa modellerna av smartphones har numera kameror som ger bilder med tillräckligt bra kvalitet för användning i presentationer och även för bilder i trycksaker. Eftersom mobiltelefonen alltid finns tillgänglig erbjuder den därför ett bra alternativ till en kompaktkamera. Detta gäller bl a Apple iPhone 4S, HTC Sensation XL, Samsung Galaxy SII och Sony Ericsson Xperia Arc. Dessa telefoner har kameror med upplösningen 8 megapixel och bra objektiv som drar nytta av den höga upplösningen.

Apple iPhone 4S och Samsung Galaxy SII ger dig även möjlighet att spela in video med Full HD kvalitet (1080p) medan övriga modeller spelar in video med 720p kvalitet.

Hanteringen av mobilkameror är i de flesta fall mycket enkel. Kamerorna styrs av en app som ställer in både fokus och exponering automatiskt. Vid behov kan du peka på skärmen och ange var i bilden kameran skall fokusera. De flesta mobilkameror har inbyggd blixt som aktiveras automatiskt när ljuset inte räcker till. Bra är dock om du kan stänga av blixten eftersom blixtljus ofta ger ett hårt och tråkigt bildresultat.

Vid fotografering utomhus blir bildkvaliteten mycket bra med naturliga färger och måttligt brus hos bilderna. Bilder som exponeras inomhus blir inte lika bra eftersom bruset ökar. Ett annat problem vid fotografering inomhus är att mobilkameror då använder längre exponeringstid, vilket ökar risken för skakningsoskärpa.

Denna bild som exponerats med iPhone 4S har tillräcklig kvalitet för att tryckas i A4-storlek.

För att undvika skakningsoskärpa vid fotografering och filmning är det bäst om du tar stöd med kameran mot något föremål som en vägg eller stolpe. På marknaden finns även ett ministativ benämnt GorillaMobile som du fäster telefonen på via en sugkopp. Om du har telefonen på ett stativ undviker du också hanteringsljud under filmning. Har själv provat att videofilma med iPhone 4S på stativ och fått överraskande bra kvalitet hos både filmen och ljudet.


Om du monterar din smartphone på ett GorillaMobile får du betydligt stadigare bilder och filmer.

Arbeta effektivare via arbetsytorna i Adobe CS

Moderna versioner av programmen i Adobe CS har ett stort antal paneler som krävs för att utföra nödvändiga inställningar hos programmen. Alla paneler tas fram genom att du väljer deras namn i menyn Fönster hos programmen. Undvik att ha onödiga paneler liggande öppna på skärmen eftersom de minskar ner den tillgängliga arbetsytan och skapar förvirring under arbetet. De paneler som är öppna får en bock bredvid resp namn i menyn Fönster.

Panelerna kan antingen visas i flytande fönster som du placerar på önskad plats på bildskärmen eller dockade till det mörkgrå området längst till höger hos det aktuella programmet. Fördelen med att docka en panel är att den bekvämt kan tas fram eller minimeras via ett klick på dess namn när den är minimerad eller på den dubbelpil som visas uppe i den öppnade panelens högra hörn.

Du dockar en panel till programmets högra del genom att klicka på panelens namn och dra tills en tjock blå linje indikerar att panelen är i rätt position.

För att underlätta arbetet med paneler har Adobe från och med version CS3 infört begreppet Arbetsyta. Varje namngiven arbetsyta representerar en förinställd uppsättning paneler som visas i området till höger hos programmet. Den valda arbetsytan presenteras via sitt namn längst upp hos programmet, ovanför menyraden. För att växla till någon annan arbetsyta klickar du på triangeln bredvid det aktuella namnet, vilket tar fram en meny med en lista över tillgängliga arbetsytor och kommandon för att hantera dem.

Menyn med arbetsytor hos Photoshop CS5 och längst ner i menyn kommandon för hantering.

Om du själv ordnar om panelerna hos en arbetsyta går det alltid att förinställa den till sitt grundläggande utseende via kommandot Återställ.

För att skapa en personlig arbetsyta öppnar och arrangerar du valfritt antal paneler genom att bocka för deras namn i menyn Fönster. Du kan naturligtvis även ta bort förinställda dockade paneler genom att dra dem ut från det dockade området och stänga dem via ett klick i deras stängningsruta uppe till höger. När du är klar med alla paneler skapas arbetsytan via kommandot Ny arbetsyta. Programmet visar då en dialogruta där du kan skriva in valfritt eget namn.

Exempel på personlig arbetsyta med eget urval av paneler hos programmet InDesign CS5.

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande ledighet under jul- och nyårshelgerna. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av januari.

© 2011 www.programsupport.se