ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport december 2005

Ett händelserikt och spännande år med webbplatsen närmar sig nu sitt slut och här kommer årets sista nyhetsbrev.

Fortsatt stort intresse för webbplatsen

Trots att rapporterna och de flesta användartipsen nu enbart är tillgängliga för medlemmar så har ProgramSupport fortfarande lika många besökare som tidigare då hela webbplatsen var tillgänglig för alla. Antalet unika besökare är ca 500 per vecka och ungefär hälften av dessa kommer via sökningar med Google medan övriga är återvändande besökare som tidigare hämtat information.

Ny rapport om mediadatabaser

Alla som arbetar med digitalkameror vet att mängden bilder växer snabbt och att det efter en tid är det mycket svårt att få överblick över sin bildsamling. I en ny rapport om mediadatabaser får du information om de vanligaste programmen och konkreta tips för hur du kan organisera din bildsamling så att det går lättare att snabbt hitta önskad bild. Rapporten som omfattar 29 sid kan laddas ner från avdelningen Rapporter och skrivas ut för bekväm läsning.

Flera användbara nyheter hos InDesign CS2

Har nu arbetat en dryg månad med den nya versionen och erfarenheterna är genomgående mycket positiva. Bland flera användbara nyheter kan nämnas interaktiv stavningskontroll, möjlighet att förankra ramar till textflödet, objektformat som ger möjlighet till global mallstyrning även för grafik och ramar, lagersynlighet som kan ställas in för monterade bilder från Photoshop och för PDF-filer samt sist men inte minst möjligheten att spara utdrag med text- och grafikobjekt som därefter bekvämt kan återanvändas i andra dokument. Dessa funktioner kommer att beskrivas utförligt i en kommande rapport på webbplatsen. Medaljens baksida med programmen i CS2-paketet är dock avsevärt ökade prestanda- och minneskrav på datorn som bör ha hög klockfrekvens och allra minst 1 GB internminne!

Ny version av FrameMaker

FrameMaker 7.2 för Windows, som nu har börjat levereras, erbjuder nya möjligheter främst för de som arbetar med strukturerade dokument baserade på XML eller SGML. Programmet har understöd för XML Schema Language (XSL) enligt W3C-standarden. Det har också blivit enklare att omvandla ostrukturerade dokument till motsvarande strukturerade. Bland nya funktioner som är till nytta för alla användare kan nämnas en historik-palett med möjlighet att ångra flera åtgärder. FrameMaker 7.2 använder samma filformat som versionerna 7.1 och 7.0. Programmet har dessutom möjlighet att spara filer till version 6.0. Sammanfattningsvis är FrameMaker 7.2 en intressant uppgradering enbart för ett begränsat antal användare medan de allra flesta säkert klarar sig lika bra med version 7.1 och därmed sparar 2500 kr.

Adobe Acrobat 7 Professional kan rätta till felaktiga PDF-filer

Många PDF-filer som tas fram av sporadiska användare innehåller olika typer av fel som kan ställa till problem både vid tryckning och vid utskrift på egen skrivare. Den nyaste versionen av Adobe Acrobat Professional har fått kraftigt utökade möjligheter både för att hitta fel (Preflight) och även för att rätta till dem så att PDF-filerna fungerar bättre. Ett av de vanligaste felen är att PDF-filer innehåller fotografier i RGB-format. Andra vanliga fel är för tunna eller för tjocka linjer samt att man glömt inkludera de använda teckensnitten i PDF-filen. Nya Acrobat kan åtgärda alla dessa fel via ett antal nya verktyg för Tryckproduktion samt via verktyget för Slutredigering av Text.

Kommande information på webbplatsen

Avdelningen med Användartips kommer under januari månad att utökas med ett stort antal nya tips till InDesign CS2, Photoshop CS2, Illustrator CS2 och Acrobat 7. Arbetar också med rapporter om Tryckfärdiga PDF-filer och de nya möjligheterna hos Adobe CS2-paketet. Även dessa kommer att läggas ut under januari månad

Det var allt för den här gången. Hoppas att du har nytta av informationen från ProgramSupport. Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål om innehållet på webbplatsen. Nästa nyhetsbrev kommer i början av januari.

© 2005 www.programsupport.se