ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Augusti 2018

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Ny rapport om video med mobila enheter

Mobila enheter har numera så bra prestanda att de kan användas för inspelning och redigering av videofilmer som skall publiceras på nätet. I en ny 50-sidig rapport beskrivs vilken utrustning som behövs och hur du går till väga för att få bra kvalitet hos filmerna.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Rapporter:

Infoga bilder från Illustrator i PowerPoint

När du behöver använda bilder från Illustrator i PowerPoint-presentationer måste bilderna först konverteras till något annat objektformat som fungerar bra med PowerPoint.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

 

Ta bilder som har kort skärpedjup med iPhone

De modeller av iPhone som har dubbla objektiv, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus och iPhone X, har en användbar funktion benämnd Porträtt som låter dig ta bilder med kortare skärpedjup än vad som är normalt med mobila enheter. Detta gör det möjligt att framhäva huvudmotivet via en oskarp bakgrund.

Funktionen Porträtt innebär att kameran tar bilder både med 24 mm objektivet och med 56 mm objektivet och via programvara kombinerar dessa till en och samma bild. Hos iPhone 8 Plus och iPhone X kan du efter fotografering välja om du vill ha kort eller långt skärpedjup hos bilden.

iPhone 8 Plus har dubbla objektiv hos kameraenheten uppe till vänster.

 

Du aktiverar funktionen genom att svepa till läget Porträtt i appen Kamera. Appen zoomar då in motivet och visar det kortare skärpedjupet direkt på skärmen. Funktionen kräver att huvudmotivet befinner sig på ett avstånd mellan 0,5 och 2,5 m från kameran. I annat fall visas en varningstext som uppmanar dig att gå längre bort eller närmare innan du exponerar bilden.

Appen Kamera är här inställd för att ta en bild med funktionen Porträtt.

 

Hos iPhone 8 Plus och iPhone X kan du även använda funktionen Porträttbelysning som erbjuder fyra olika ljuseffekter vilka läggs på bilden. Från början är Naturligt ljus förinställd, dvs ingen effekt används. Du kan förutom denna välja mellan effekterna Studioljus, Konturljus, Scenljus och Scenljus mono genom att svepa på kubsymbolen.

För de bilder som är exponerade med funktionen Porträtt kan du även efter exponering använda Porträttbelysning genom att öppna bilderna i appen Bilder, peka på Ändra och därefter svepa på kubsymbolen.

Du kan även stänga av det korta skärpedjupet genom att peka på den gula knappen Porträtt. Detta är möjligt eftersom kameran har lagrat två varianter av bilden. Men lägg märke till att detta enbart fungerar så länge bilder lagras i telefonens minne. Om bilder överförs till en dator så är det enbart varianten med det korta skärpedjupet som följer med.

 

Du kan stänga av det korta skärpedjupet hos exponerade fotografier i appen Bilder.

 

Filkonvertering via den nätbaserade tjänsten CloudConvert

Alla som arbetar med information får ibland filer som är framtagna med program vilka man själv inte har tillgång till. Detta gäller i synnerhet bildfiler och videofilmer där det förekommer ett stort antal olika filformat.

Lösningen på problemet är då att använda ett filkonverteringsprogram och spara om filerna i något annat filformat som egna program har understöd för. Allra enklast blir det om du anlitar någon tjänst på nätet där omvandlingen genomförs på en server. Du behöver då inte installera något program på din egen dator.

CloudConvert är en av de bästa konverteringstjänsterna på nätet. Tjänsten har understöd för mer än 200 av de mest använda filformaten på marknaden. För att kunna använda CloudConvert skapar du först ett personligt konto. Du har därefter möjlighet att konvertera en begränsad mängd filer kostnadsfritt. Begränsningen är 25 min per dag med en maximal filstorlek på 1 GB. Om du har behov av större volymer så går det att köpa till olika paket med extra konvertering.

CloudConvert är mycket lätt att använda. Du börjar med att logga in och skicka filen som skall konverteras till tjänsten via webbläsaren. Välj därefter önskat filformat i en meny och starta konverteringen via knappen Start Conversion. Under pågående konvertering visas en förloppsindikator i webbläsaren och när det är klart kan du hämta resultatet till din egen mapp Hämtade filer på datorn genom att klicka på knappen Download.

CloudConvert har här slufört konverteringen av en AI-bild till filformatet EMF.


Jag har själv annvänt CloudConvert vid några tillfällen och är genomgående nöjd med resultatet. Än så länge har jag klarat mig med gratisvarianten av tjänsten. Du kommer till CloudConvert via nedanstående webbadress:

https://cloudconvert.com/

 

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av september.


© 2018 www.programsupport.se