ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Augusti 2016

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Enklare friläggning med Markera och maskera i Photoshop CC 2015.5.1

Friläggning av ett motiv kan vara mycket besvärligt för vissa bilder. I Photoshop CC 2015.5.1 har Adobe samlat flera av de nödvändiga verktygen i en ny arbetsyta benämnd Markera och maskera. Verktygen har dessutom fått betydligt högre precision.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Adobe Creative Cloud nyheter juni 2016

Adobe har under juni 2016 presenterat nya versioner av programmen i Creative Cloud. Av någon märklig anledning har programmen kvar 2015 i sina benämningar men man har lagt till ytterligare en siffra för att skilja dem från föregående års versioner. Sålunda heter de senaste versionerna InDesign CC 2015.4, Illustrator CC 2015.3.1, Photoshop CC 2015.5.1 och Premiere Pro. CC 2015.4. Uppdateringarna finns tillgängliga via nerladdning för alla som prenumererar på Creative Cloud.

Gemensamma nyheter hos programmen

Bibliotekspanelen Bibliotek (CC Library) som numera finns gemensamt tillgänglig i de flesta programmen från Adobe har ett nytt fält där du kan söka efter bilder på Adobe Stock. Inköpta bilder presenteras numera i panelen vilket gör det lättare att använda dem i dokument.

Exempel på sökning efter bilder i Adobe Stock.


Programmen InDesign CC 2015.4 och Illustrator CC 2015.3.1 har en ny arbetsyta benämnd Början resp Start som automatiskt visas när du öppnar programmen utan något dokument. Här visas miniatyrer av nyligen öppnade dokument (Senaste). Du kan även välja att presentera filerna i din Creative Cloud molntjänst (CC-filer).

Programmen erbjuder även ett stort antal Förinställningar med lämpliga egenskaper när du skall ta fram nya dokument för mobila enheter.

Arbetsytan innehåller även två knappar benämnda Nytt och Öppna som har samma funktioner som motsvarande kommandon hos tidigare programversioner.

Den nya arbetsytan Början hos InDesign CC 2015.4

 

Nya funktioner hos InDesign CC 2015.4

Renare och större gränssnitt

Många användare har tidigare klagat på att programmets många paneler och dialogrutor varit svåra att få överblick över. Hos den senaste versionen har Adobe både ökat storleken hos texten och ökat avståndet mellan olika kontroller.

Bättre stabilitet vid arbete i nätverk

Programmet stänger inte längre dokument när en nätverksförbindelse blir sämre.

Skrivskyddade bibliotek

Det är nu möjligt att skrivskydda vissa objekt i bibliotek. Andra användare kan då inte ändra objekten med det går bra att använda kopior.

 

Nya funktioner hos Illustrator CC 2015.3.1

Ny dialogruta för export till skärmar

Du kan exportera teckningar eller hela ritytor till olika filstorlekar och format med en enkel
knapptryckning. Funktionen är mycket användbar när man behöver bilder med flera olika upplösningar till mobila enheter.

Exempel på export av två bilder i var sin rityta till vardera fyra olika upplösningar.


Förbättringar för Live-former

Begränsningsramen hos Live-former som tas fram med verktyget Shaper har förenklats för att bli mer lik normala objekt. Polygoner behåller sina formegenskaper även efter att den ursprungliga Live-formen har ändrats (skalats, skevats, omformats).

Nya funktioner hos Photoshop CC 2015.5.1

Photoshop CC 2015.5.1 har flera nya användbara funktioner.

Enklare friläggning via den nya arbetsytan Markera och beskära

Friläggning av ett motiv kan vara mycket besvärligt för vissa bilder. I den senaste versionen av Photoshop har Adobe samlat flera av de nödvändiga verktygen i en ny arbetsyta. Verktygen har dessutom fått betydligt högre precision. Medlemmar kan läsa mer om detta i månadens användartips (se ovan).

Innehållsmedveten beskärning

När du rätar upp horisonten eller utökar arbetsytan hos en bild med verktyget Beskärning kan du få programmet att fylla i pixlar från den närliggande omgivningen. Du slår på funktionen genom att bocka för alternativet Innehållsmedveten i alternativfältet.

Verktyget Beskärning används här för att räta upp den sneda horisonten hos en bild.

 

Resultatet av beskärningen. Lägg märke till att programmet
fyllt i pixlar i de fyra hörnen hos bilden.

 

Filtret Gör flytande har nya funktioner för ansiktsigenkänning
Programmet kan identifiera teckensnitt hos punktbilder
Prestanda hos programmet har förbättrats

Nya funktioner hos Premiere Pro CC 2015.4

Redigering med lågupplösta Proxy-klipp

När man arbetar med högupplöst material som 4K eller när redigering sker med prestandasvaga datorer är det en stor fördel att man kan skapa lågupplösta Proxy-klipp. Redigeringen genomförs då med de lågupplösta klippen och vid den slutliga renderingen byts dessa automatiskt ut mot de högupplösta originalklippen.

Redigering kan påbörjas under pågående import av klipp

Import av stora mängder klipp till ett projekt kan ta lång tid. Programmet genomför nu importen i bakgrunden så att du kan börja arbeta direkt.

Förbättrade funktioner för färgkorrigering av klipp

 

Bekväm filöverföring mellan iOS-enhet och dator via USB-minnen

En irriterande begränsning hos iOS-enheter är att det inte går att ansluta externa minnesenheter. Orsaken till detta är att Apple vill försvåra illegal kopiering av musik, filmer, tidningar och böcker.

Denna begränsning försvårar överföringen av stora filer som filmer, bilder och andra dokument mellan dator och mobila enheter. Problem uppstår också när internminnet hos en iOS-enhet blir fullt, vilket kan gå snabbt när man exponerar många bilder eller spelar in videofilmer.

USB-minnen med två kontakter

På marknaden finns nu flera modeller av USB-minnen som har både en vanlig USB-kontakt för anslutning till dator och en Lightning-kontakt för anslutning till moderna iOS-enheter. När du ansluter ett sådant USB-minne till datorn presenteras det som en vanlig skivenhet vilket låter dig kopiera filer. Om USB-minnet ansluts till en iOS-enhet så används en tillhörande app för att visa minnesinnehållet och överföra filer.

Med ett sådant USB-minne kan du även överföra filer mellan olika iOS-enheter som iPhone och iPad trots att de inte använder samma konto hos Apple. Lägg dock märke till att överföring inte fungerar för upphovsrättsskyddad information som inköpt musik, filmer mm.

Tre vanliga USB-minnen för filöverföring. Från vänster SanDisk iXpand, Leef USB iBridge och Lexar JumpDrive.

OBS!
Företaget Lexar gick i konkurs under hösten 2017 vilket innebär att man inte uppgraderat appen till senaste systemversionen iOS 11. Detta kan leda till att USB-minnet blir låst och inte går att formatera om i datorn. Undvik därför att använda Lexar Jumpdrive med iOS 11!

Själv har jag valt en Lexar JumpDrive eftersom denna har USB3-anslutning. De flesta andra modeller har USB2-anslutning vilket ger sämre prestanda vid filöverföring med datorn. JumpDrive kan även användas för att ladda upp iOS-enheten från datorns USB-port.

USB-minnena finns med kapaciteter från 16 GB och ända upp till 128 GB. Priserna börjar vid 500 kr.


Hantering av filer med datorn

USB-enheten innehåller ett vanligt Flash-minne som är formaterat med filsystemet FAT32. Detta innebär att minnet kan hanteras av alla moderna datorer, både med Windows och med Mac OSX. Enheten monteras på datorns skrivbord precis som en vanlig skivenhet. Det är därför lätt att kopiera filer mellan datorn och USB-minnet.

Du skapar själv en personlig struktur med mappar för att hålla ordning på minnesinnehållet.

Min egen struktur med mappar på Lexar JumpDrive. Datorn hanterar minnet precis som en normal skivenhet.

En begränsning med filsystemet FAT32 är att filstorleken är begränsad till 4 GB. Det kan därför uppstå problem när väldigt stora filmer skall lagras. I sådana fall blir du tvungen att formatera om minnet med filsystemet exFAT innan filer kopieras in.

Filhantering med appen hos iOS-enheten

Innan du kan använda USB-minnet med din iOS-enhet så måste du hämta en kostnadsfri app från Apple App Store. Hos flera av enheterna får du automatiskt en uppmaning om detta när du ansluter USB-minnet till din mobila enhet första gången.

Till enheten Lexar JumpDrive heter denna app Lexar Mobile Manager. I fortsättningen beskrivs enbart denna app. Apparna till övriga enheter har snarlika funktioner men användargränssnitten kan variera en hel del.

När du ansluter USB-minnet till din mobila enhet och öppnar appen Mobile Manager så visas en startskärm med information om minnesanvändningen och ett antal knappar med olika funktioner. Bland flera användbara funktioner kan nämnas knappen Dropbox som ger tillgång till denna molntjänst via appen.

Startskärmen hos appen Lexar Mobile Manager.


Innehållet på USB-minnet visas när du pekar på symbolen External Storage. Filerna presenteras med samma mappstruktur som du tidigare arbetat med i datorn. Navigering in i en mapp sker genom att du pekar på mappsymbolen.

Vid behov kan du skapa och namnge nya mappar på USB-minnet via kommandot +Add. Om du pekar på Select så får du tillgång till andra kommandon för att kopiera, flytta, dela, ta bort, låsa och komprimera filer. En begränsning är dock att du inte kan namnändra filer.

En annan irriterande begränsning är att det inte går att ändra orienteringen hos den mobila enheten vid filhantering.

External Storage ger dig tillgång till hela filsystemet hos USB-minnet.

 

Mobile Manager har också ett internt filsystem på den mobila enheten benämnt In-App Storage. Här kan du skapa en egen filstruktur med namngivna mappar. Med kommandona för att kopiera eller flytta går det att överföra filer mellan External Storage och In-App Storage. Filerna hos InApp Storage är tillgängliga alltid även utan att USB-minnet är anslutet till den mobila enheten. Men tänk på att det interna filsystemet hos Mobile Manager förbrukar minne hos den mobila enheten.

Exempel på hur du via kommandot Move kan flytta två markerade filer till en annan mapp i filsystemet antingen på USB-minnet eller i det interna minnet.


Inbyggd bläddringsfunktion

Appen Mobile Manager har en egen bläddringsfunktion som kan öppna filer i de flesta vanliga standardiserade filformat. Du kan därefter växla sida och zooma i dokumenten men inte utföra några redigeringar. Appen kan hantera filformaten JPG, PNG, TIF för bilder, MP3 för ljud, MOV och MP4 för filmer samt PDF-filer.

Appen kan dessutom hantera filer från flera vanliga tillämpningsprogram som Word, Excel, PowerPoint, Pages och Keynote. Detta underlättar avsevärt när man arbetar växelvis med dator och mobila enheter i samma dokument.

Vid bläddring med appen går det dessbättre att ändra orienteringen hos den mobila enheten, vilket är helt nödvändigt vid visning av filmer eller presentationer.

Exempel på uppspelning av en videofilm som är lagrad på det externa USB-minnet.


När du har behov av att redigera filer som överförts från datorn till den mobila enheten så kan du via knappen Dela välja att öppna en kopia av dokumentet i någon app som kan hantera det aktuella filformatet. Detta fungerar bra med filer från tillämpningsprogrammen Word, Excel och PowerPoint under förutsättning att du har Office 365-apparna (Word, Excel och PowerPoint) tillgängliga på den mobila enheten.

Den redigerade kopian sparas då med fördel i Dropbox så att den blir tillgänglig både i Mobile Manager och i Office 365-apparna.

Via knappen Dela kan du överföra en kopia av det öppna PowerPoint-dokumentet till appen PowerPoint på den mobila enheten.

 

Själv använder jag allt oftare en iPad Pro för visning av presentationer som är framtagna i PowerPoint på min dator. Det blir då möjligt att utföra smärre redigeringar på den mobila enheten, i sista minuten omedelbart före visningen.

Apple slutar underhålla QuickTime för Windows

Många som arbetar med videotillämpningar i Windows har säkert systemtillägget QuickTime installerat på sin dator. QuickTime används för att ge program som Premiere Pro, Media Encoder och After Effects möjlighet att hantera professionella videoformat som Apple ProRes.

Apple har slutat att ta fram säkerhetsuppdateringar till QuickTime för Windows vilket innebär att version 7.7.9 är den sista som finns tillgänglig. Många sakkunniga i branschen rekommenderar därför att man avinstallerar QuickTime från Windows-datorer. Annars finns risk för att skadlig kod på sikt tar sig in i datorn.

För att ta bort beroendet av QuickTime har Adobe tagit fram nya versioner av programmen Premiere Pro CC (2015.4), Media Encoder CC (2015.4) och After Effects CC (2015.3) som ger programmen understöd för de videoformat som tidigare tillhandahållits av QuickTime.

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av september.


© 2016 www.programsupport.se