ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport April 2022

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Visa video på dig själv i presentationer via Cameo hos PowerPoint

Moderna versioner av PowerPoint i Microsoft 365 (prenumeration) har en användbar funktion, benämnd Cameo, som låter dig visa en video på dig själv i dina presentationer. Detta är särskilt användbart när du vill dela presentationer i mötesprogram som Teams eller Zoom.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Söka med rösten i Word

Moderna versioner av Word i Microsoft 365 (prenumeration) ger dig möjlighet att utföra sökningar med hjälp av röstkommandon. Du kan söka efter ord i texten, manövrera programmet via röstkommandon och fråga efter synonymer till ord.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

 

Gruppera blad i Excel för bättre överblick och snabbare redigering

Dokument i Excel kan innehålla flera olika Blad (flikar) som förbättrar överblicken över en stor kalkyl. För att skapa ett nytt blad hos en arbetsbok (så benämns dokument i Excel) klickar du på plustecknet nere under arbetsbokens rutnät. Nya blad namnges automatiskt med Blad1, Blad2 osv men du kan ändra namnen genom att dubbelklicka på bladfliken och redigera texten.

Ett tomt dokument (arbetsbok) som utrustats med tre olika blad via klickning på plussymbolen. Bladen är inte grupperade vilket indikeras genom att endast det aktiva bladet (Blad1) har vit omgivande färg.


I många dokument arbetar man med samma struktur hos de olika bladen i en kalkyl. Du kan då spara massor med tid genom att gruppera flera olika blad. När du sen skriver in rubrikrader och ev rubriker i vänsterkolumnen så matas samma information automatiskt in i alla grupperade blad.


För att gruppera flera blad klickar du först på fliken för Blad1, håller ner tangenten Skift och klickar därefter på övriga blad som du vill ha med i grupperingen. Grupperade blad omges med vit färg i motsats till ogrupperade blad som omges med ljusgrå färg.


Alla de tre bladen är nu grupperade vilket indikeras genom att namnen hos bladen omges med vit färg. Blad1 är det aktiva bladet medan text skrivs in till rubrikerna. När man matar in förkortningar för månaderna så räcker det med att skriva Jan, bekräfta med Enter och sen fylla nedåt till Dec.
Efter det att all gemensam information skrivits in med bladen grupperade behöver man ofta ändra någon detalj som identifierar varje blad. I vårt exempel skall bladen gälla för var sitt av åren 2019, 2020 och 2021. Ta då bort grupperingen genom att klicka på en av bladflikarna vilket indikeras genom att enbart den fliken omges med vit färg.

Grupperingen har tagits bort och redigering sker enbart i Blad2.Årtalet har nu ändrats till 2020 för kalkylen i Blad2.

 

Universal Control gör det möjligt att använda samma tangentbord och mus både hos Macintosh och hos iPad

Den nya funktionen Universal Control låter dig manövrera både din Macintosh och en iPad i närheten med samma tangentbord och mus. Detta sker genom att du flyttar muspekaren utanför skärmens sida åt det håll där din iPad är placerad. Resultatet blir att muspekaren visas som en grå ring på skärmen hos iPad. Den grå ringen fungerar då som pekare så att du kan manövrera din iPad ungefär som du normalt gör genom att peka på skärmen. Du kan härigenom öppna appar och välja kommandon hos dessa.

När du öppnar en app som hanterar text så går det att mata in denna via datorns tangentbord, vilket är mycket bekvämare än via den mobila enhetens virtuella tangentbord.

Förutom för manövrering av iPad från datorn så kan du även kopiera filer mellan datorn och den mobila enheten. Du måste då ha en iPad-app öppen vilken kan hantera den aktuella filtypen. Välj därefter ut en fil i en mapp hos datorn samt dra och släpp den hos den öppna appen i iPad. Kopiering kan även ske åt andra hållet genom att du drar ett objekt, t ex en bild hos appen Bilder, från iPad över till en mapp hos datorn. Detta är den i särklass enklaste metoden för att överföra bilder från iPad till dator.

En bild kopieras här från en mapp hos datorn över till appen Bilder hos iPad genom att man drar och släpper den från datorskärmen och över till skärmen hos iPad. Förloppet är inspelat i en animerad GIF-film som repeteras så att du lättare kan följa med och se vad som händer.

Systemkrav för Universal Control

Universal Control kräver moderna modeller av iPad och Macintosh. iPad måste vara av fjärde generationen eller senare och köras med iPad OS 15.4 eller nyare. De modeller av Macintosh som lanserats under 2016 eller senare och som körs med MacOS Monterery 12.3 eller nyare har understöd. Både datorn och iPad måste ha WiFi och Bluetooth aktiverade. Båda måste dessutom vara inloggade på samma iCloud-konto.

Inställningar hos iPad

Hos iPad räcker det med att du tar fram Inställningar-Allmänt-AirPlay och Handoff och kontrollerar att reglaget Pekare och tangentbord (Beta) är påslaget (dvs grönt). Om inget sådant reglage visas så saknar din iPad understöd för funktionen.

Hos iPad aktiverar du Universal Control via den här Inställningen.

 

Inställningar hos Macintosh

Hos Macintosh tar du fram Systeminställningar-Bildskärmar och klickar på knappen Lägg till skärm nere till vänster. Detta tar fram en meny där du väljer Länka tangentbord och mus och bockar för namnet hos din iPad som visas i menyn.

Så här aktiverar du Universal Control hos Macintosh.

 


Första gången du använder Universal Control så bör du även klicka på knappen Universal Control i Systeminställningen Bildskärmar. Detta tar fram en ny dialogruta där du kan bocka för tre olika alternativ.

I den här dialogrutan kan du en gång för alla välja vilka av funktionerna hos Universal Control som du vill ha tillgång till.

När du aktiverat funktionen Universal Control så visas din tillgängliga iPad som en extern bildskärm hos Systeminställningen Bildskärmar. Vid behov kan du här placera symbolen för iPad till höger eller till vänster om datorskärmen så att detta återspeglar den mobila enhetens fysiska placering.

Funktionen Universal Control är nu aktiverad med iPad placerad till höger om datorskärmen.

 

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av maj.© 2022 www.programsupport.se