ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport April 2018

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Dela InDesign CC-filer via Creative Cloud

Vid arbete med InDesign händer det relativt ofta att man behöver dela med sig av sina filer till andra användare som inte har tillgång programmet. Adobe erbjuder en elegant metod för att dela filer via molntjänsten Creative Cloud.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Visa PDF-filer i presentationer med PowerPoint

Av någon outgrundlig anledning går det inte att visa PDF-filer i presentationer hos PowerPoint. Du kan kringgå begränsningen genom att infoga PDF-sidor som objekt eller genom att konvertera PDF-sidor till PNG-bilder.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

 

Ta bort distorsion i överstyrda inspelningar med Adobe Audition

För att få bra ljudkvalitet hos videoinspelningar är det i de flesta fall bäst om du ställer in ljudnivån manuellt. Men detta ökar samtidigt risken för att vissa ljud spelas in med för hög nivå (benämns överstyrning) vilket ger kraftig distorsion hos ljudet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Premiere Pro:

 

Automatisk översättning av text i Office 2016 programmen

Om du ställt in din dator så att Office 2016-programmen uppdateras automatiskt så får du regelbundet (ungefär en gång i månaden) tillgång till den senaste programversionen med nya funktioner. Funktionen Microsoft Translator finns numera tillgänglig hos programmen Word, Excel och PowerPoint, både i Windows och i Mac OSX.

Microsoft Translator är en molnbaserad tjänst som skickar över din text till servrar hos Microsoft och översätter den mellan ett stort antal olika språk. Resultatet presenteras direkt i det öppna dokumentet hos programmet.

Funktionen finns tillgänglig via knappen Översätt hos fliken Granska. Du kan välja mellan Översätt markering där endast markerad text översätts eller Översätt dokument där hela det öppna dokumentet översätts.

Med det här kommandot översätts all text i det öppna dokumentet.


När du valt något av kommandona för översättning så visas åtgärdsfönstret Translator till höger om det öppna dokumentet. Här väljer du mellan vilka språk översättningen skall ske. I menyn Från anger du befintligt språk och i menyn Till det språk som du vill ha texten översatt till. Microsoft Translator har understöd för mer än 60 av de vanligaste språken som engelska, franska, tyska, spanska, svenska, norska, danska men även arabiska, kinesiska och japanska.

När du valt språk så genomförs översättningen via ett klick på knappen Översätt. Om du valt att översätta ett helt dokument så presenteras resultatet i ett nytt dokumentfönster. Om du istället valt att översätta en markerad text så ersätts denna med den översatta texten i samma dokument.

Du kan nu översätta det öppna dokumentet från svenska till engelska via ett klick på knappen Översätt.


Jag har själv provat att översätta dokument mellan svenska och engelska och är genomgående mycket nöjd med resultatet. Även texter med facktermer ger i de flesta fall bra resultat.

Den här översättningen blev så bra att jag kunde använda resultatet direkt utan några manuella korrigeringar.


För att verkligen hårdtesta Microsoft Translator provade jag att först översätta en text från svenska till japanska och sen översätta resultatet från japanska tillbaka till svenska. Döm om min förvåning då den resulterande svenska texten var i det närmaste identisk med originalet! Med dagens kraftfulla datorverktyg kan det inte vara lätt att försörja sig som professionell översättare!Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av maj.


© 2018 www.programsupport.se