ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport April 2015

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Ny rapport om Acrobat DC och molnlagring i Document Cloud

Acrobat DC (Document Cloud) är en ambitiös satsning från Adobe som via nya versioner av Acrobat-programmen och appar för mobila enheter erbjuder molnlagring för PDF-filer. Med de nya programmen och apparna kan du skapa, redigera, signera och dela PDF-filer på alla enheter som är anslutna till ditt Adobe ID.

Document Cloud synkroniserar automatiskt dina PDF-filer så att du alltid har tillgång till aktuella versioner av nyligen öppnade PDF-filer på alla dina enheter.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Rapporter:

Adobe Fill & Sign DC hämtar in och fyller i blanketter på iPad

Med den här fria appen från Adobe kan du hämta in både färdiga PDF-blanketter och pappersblanketter samt på ett bekvämt sätt fylla i dem med förinställda personliga uppgifter. När du är klar med en blankett kan du signera den med din namnteckning och skicka den via mejl.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Adobe Lightroom 6 med flera nya användbara funktioner

Adobes populära bildhanteringsprogram Lightroom erbjuds nu i två nya varianter. Lightroom CC ingår i abonnemanget Creative Cloud medan Lightroom 6 säljs som ett fristående program. De båda varianterna har snarlik funktionalitet men Lightroom CC erbjuder dessutom bildlagring i Adobes molntjänst och synkronisering med Adobes mobilappar. De nya programversionerna kräver datorer med 64 bitars operativsystem.

Lightroom har många nya användbara funktioner och jag har valt ut några av de viktigaste som beskrivs i var sitt avsnitt nedan.

Bättre prestanda vid bläddring och efterbehandling

Den nya programversionen kan utnyttja processorn hos moderna grafikkort vilket ger betydligt bättre prestanda vid bläddring i stora bibliotek och vid efterbehandling av bilder. För att du skall få bättre prestanda krävs dock att grafikkortet har understöd för Open GL samt att datorn körs med Windows 7 eller nyare, alternativt Mac OS X 10.9 eller nyare.

Ny funktion för ansiktsigenkänning i bilder

När du importerar bilder till ett bibliotek kan du välja att låta Lightroom söka efter ansikten hos bilderna. Programmet jämför då ansikten i alla bilder och skapar travar med de bilder som liknar varandra. Du kan därefter skriva in namn hos travarna så att alla personer identifieras. De namngivna travarna samlas då i en egen avdelning hos programmet. De inskrivna namnen lagras dessutom som nyckelord så att du kan söka via personnamn.

Programmet har här skapat ett antal travar med olika personers ansikten. Du skriver själv in personnamnen under resp trave.

 

När du skrivit in namn på dina personer kan programmet visa deras namn via små skyltar ovanför ansiktena. Du kan också lägga till fler personer som programmet inte lyckats identifiera via verktyget Rita ansiktsregion som lägger till en rektangel där du även kan skriva in ett namn.

Lightroom kan visa inskrivna personnamn ovanför ansikten hos bilderna. Du kan även lägga till ytterligare personer med namn manuellt.

Funktioner för HDR och Panorama

Lightroom har två nya funktioner för sammanslagning av flera olika bilder. Funktionen HDR slår samman flera bilder tagna på samma motiv, fast med olika exponering, till en enda bild med extra stort tonomfång. Funktionen Panorama används för att skapa en långsmal bild av flera exponeringar på samma motiv tagna med var sin sidförskjutning. Du väljer dessa båda funktioner genom att först markera önskade bildminiatyrer och därefter välja önskat kommando via Foto-Fotosammanfogning.

Exempel på panoramabild som har tagits fram via sammanfogning av fyra olika bilder med var sin vy över motivet.

Nytt övertoningsfilter

Modulen Framkalla har flera nya funktioner där den mest intressanta är ett nytt Övertoningsfilter som kan lägga tonade masker över bilder. Detta kan du använda för att skapa mjuka övergångar mellan olika färgtoner eller olika exponeringar.

Börja med att välja verktyget Övertoningsfilter genom att klicka på dess symbol (en ofylld rektangel). I panelen nedanför visas då flera olika reglage med inställningar för Temperatur, Färgton, Exponering och andra egenskaper som du kan använda i masker.

Innan du skapar övertoningen kan det vara lämpligt att grovinställa de egenskaper du vill använda. I vårt exempel med en landskapsbild skall vi skapa en toning som gör den platta himlen mörkare i överkant. Det är då lämpligt att minska värdet hos reglaget för Exponering genom att dra det åt vänster.

Reglaget för exponering har flyttats åt vänster innan toningen läggs på himlen i bilden.

 

För att skapa en övertoningsmask över en del av bilden klickar du på lämplig plats och drar med muspekaren tills du får önskvärd position och storlek hos masken. Programmet visar tre linjer där den övre och undre symboliserar var masken börjar och slutat. Du kan justera maskens position och storlek i efterhand.

Påpekas bör att det inte är helt lätt att positionera och rita masker i början men övning ger som bekant färdighet. Om du misslyckas kan du ta bort masken med knappen Återställ.

En mask med variabel exponering har här positionerats på lämplig plats i bilden för att skapa en tonad himmel.

Hos många bilder passar det inte med en helt rektangulär mask. Du kan då använda en Pensel för att måla bort de delar hos motivet som skall undantas från masken. Klicka på knappen Pensel och på Radera och välj lämplig Storlek samt Ludd via reglagen i panelens underkant.

Måla därefter med penseln hos bildfönstret till vänster i de områden som du vill undanta från masken. Det blir ofta nödvändigt att utföra finjusteringar med mycket liten storlek hos penseln.

Penseln har målat bort masken i vissa områden hos bilden (trädet till vänster).

Siri förstår nu äntligen svenska

Den digitala röststyrda assistenten Siri hos mobila enheter med iOS har fått understöd för svenska språket. Flera vanliga funktioner som mejl, SMS, uppringning, sökning på nätet mm kan därmed utföras via röstkommandon.

Siri på svenska följer med iOS 8.3 som kan köras på alla moderna modeller av iPhone och iPad. Röststyrningen aktiveras genom att du håller ner hemknappen ett par sekunder. Enheten svarar då med frågan Vad kan jag hjälpa till med? och lyssnar sen på din röst under ett par sekunder. Om du inte ställer någon fråga visas istället ett antal tips på vad du kan fråga om och en mikrofonsymbol längst ner på skärmen som du kan peka på för att på nytt aktivera röststyrningen.

Siri är beredd och lyssnar på din röst!

Siri kommunicerar med Apples datorer som tolkar din röst och skickar tillbaka information till den mobila enheten för manövrering av olika appar. Röststyrningen fungerar förvånansvärt bra, även med min skånska dialekt, och kan vara till god hjälp för flera vanliga åtgärder.

Några exempel på vad Siri kan hjälpa dig med

Du säger

Detta händer

Slå på (av) Bluetooth

Funktionen aktiveras (avaktiveras)

Spela Lugna låtar

Musik från spellistan Lugna låtar spelas

Ta en bild

Appen Kamera öppnas

Öppna Word

Appen Word öppnas

Ring upp Linda

Telefonen letar i Kontakter och ringer upp Lindas nummer

Skicka SMS till Olle

Nytt SMS skapas med Olle som mottagare. Siri uppmanar dig sen att tala in texten

Öppna Google

Webbläsaren öppnas och Siri uppmanar dig sen att tala in vad du söker efter

Läs upp mejl från Björn

Siri läser upp datum och titeln hos alla mejl från Björn


Vissa röstkommandon kräver att du ger kompletterande information till Siri. Du får då en uppmaning från Siri både via syntetiskt tal och via text på skärmen. Detta gäller t ex när du vill skicka SMS och när du söker på webben via Google.

Siri har under årens lopp blivit allt bättre på att tolka kommandon och kan numera utföra relativt komplexa åtgärder via den mobila enhetens appar. Som exempel visas nedan resultatet av frågan Hur lång tid tar det att köra med bil från Malmö till Uppsala?

 

Ett mycket informativt och förutseende svar från Siri på en relativt komplex fråga. Appen kartor öppnas och är klar att dirigera dig under körningen med bil.


En ny användbar funktion hos Siri är att du kan aktivera röstigenkänningen via röstkommandot Hej Siri. Detta fungerar även om den mobila enheten är i viloläge och utan att du behöver trycka på hemknappen. Vid användning i bil behöver du då inte fingra på telefonen under pågående körning.

Men en begränsning är att kommandot enbart fungerar medan enheten har extern strömmatning via laddare.

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av maj.


© 2015 www.programsupport.se