ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Länktips till bättre språkbehandling


Avigsidan

En lättsam och informativ webbplats med massor av exempel på språkliga grodor.

http://www.avigsidan.com


Bergmans Bokstäver

Erbjuder konkreta artiklar, kåserier och språktips för publicering i tryck och på webben.

http://www.bergman.com


Referensboken

Här hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon, ordböcker och kartor, tidningar och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk.

http://www.referensboken.com


Svenska datatermgruppen

Ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

http://www.nada.kth.se/dataterm


Svenska språknämnden

Sveriges officiella språkvårdsorgan ger ut ordböcker och andra språkböcker samt tidskriften Språkvård.

http://www.spraknamnden.se


Svenska Akademien

Svenska Akademien bedriver en omfattande publiceringsverksamhet och ligger bakom standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista samt Svenska Akademiens grammatik.

http://www.svenskaakademien.se


Terminologicentrim, TNC

Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk. TNC tar bl a fram ordlistor inom ett stort antal olika tekniska fackområden.

http://www.tnc.se


Överblick tips