ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Word med långa dokument

Överblick kurser

Kursmål:

Ge kunskaper om hur man använder Word effektivt med långa dokument som innehåller tunga bildfiler, stora tabeller och som har automatisk numrering av rubriker och figurer.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som arbetar med Word för framtagning av böcker, manualer, kursmaterial, kataloger och andra långa dokument.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper om Word.

Kurstid:

2 dagar.

Kursinnehåll urval:

• Utformning av text

• Effektiv textredigering

• Arbetslägen i Word

• Marginalinställning och spalter

• Sidbrytningar och avsnitt

• Sidhuvud och sidfot

• Textrutor för flera flöden och bilder

• Symboler och specialtecken

• Sök och Ersätt för tvättning av text

• Stavningskontroll och avstavning

• Skapa och redigera tabeller

• Tabellutformning

• Konvertera text/tabell

• Ritverktygen hos Word

• Infoga färdiga bildfiler

• Länkning av bilder

• Hantering av monterade bilder

• Användning av formatmallar

• Skapa och ändra formatmallar

• Formatmallar för listor och tabeller

• Dokumentmallar hos Word

• Autotext

• Arbeta med dispositioner

• Numrering av rubriker och figurer

• Innehållsförteckningar och index

• Skapa och hantera hypertext

• Hantera projekt via samlingsdokument

• Hjälp och kortkommandon hos Word

• Anpassa verktyg, kommandon, menyer

• Datautbyte med andra program

• Spara tid med makron i Word

• Skydda dokument

• Samverkan med Acrobat

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se