ProgramSupport till grafiska programKuts Visio, grundkurs Visio
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Visio grundkurs

Överblick kurser

Kursmål:

Ger grundläggande kunskap om hur Visio används för att snabbt ta fram ritningar, scheman, blockdiagram, flödesplaner mm.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som vill lära sig använda Visio för att skapa professionella ritningar utan att ha tidigare erfarenhet av grafiska program.

Förkunskaper:

Grundläggande erfarenhet av Office-programmen.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Rita med färdiga former från stenciler

• Redigera former i Visio

• Automatiska kopplingar

• Text i former

• Låsa och skydda former

• Verktygsfälten hos Visio

• Navigering i ritningar

• Hjälpmedel för noggrann positionering

• Storlek och placering hos former

• Justera och fördela former

• Gruppera och sammanfoga former

• Frihandsritning med Visio

• Flera lager i ritningar

• Färger, mönster, skuggor och kantlinjer

• Texthantering med Visio

• Skapa egna stenciler med former

• Skapa kopplingspunkter hos former

• Översikt över filformat för ritningar

• Exportera ritningar till andra program

• Konvertera bilder från CAD-program

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se