ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

PowerPoint-presentationer med dator

Överblick kurser

Kursmål:

Att ge ingående kunskaper om hur man med PowerPoint tar fram slagkraftiga presentationer innehållande bilder, ljud, video och interaktion samt hur de presenteras med hjälp av dator och projektor.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som vill fördjupa sitt kunnande om PowerPoint och användning av olika typer av media.

Förkunskaper:

Grundläggande vana vid PowerPoint.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Programmets normalläge

• Dispositionsverktygen hos PowerPoint

• Formgivningsmallar

• Bildlayouter

• Hjälpmedel vid textutformning

• Import av text från andra program

• Anteckningssidor och åhörarkopior

• Stavningskontroll och synonymer

• Mediat ställer krav på utformningen

• Bättre färger via färgscheman

• Grafiska verktyg i PowerPoint

• Montera bilder från andra program

• Standardiserade filformat för bilder

• Genomskinlighet hos bilder

• Översikt samlingar med färdiga bilder

• Skapa och utforma diagram

• Utskrift av presentationsbilder

• Användning av ljud i presentationer

• Videofilmer i presentationer

• Visa Flash- YouTube-filmer i presentationer

• Presentation via dator och projektor

• Effekter vid presentation

• Anpassade presentationer

• Självgående presentationer

• Interaktivitet

• Visa presentationer via två bildskärmar

• Flytta presentationer till andra datorer

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se