ProgramSupport kurs InDesign
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
ProgramSupport kurs InDesign

Kurs om InDesign för informatörer

Överblick kurser

Kursmål:

Ger deltagarna nödvändiga kunskaper för att på egen hand ta fram interninformation, original till trycksaker och presentationer.

Vänder sig till:

Kursen om InDesign vänder sig till informatörer som redan idag arbetar med layoutprogram eller ordbehandlingsprogram.

Förkunskaper:

Grundläggande erfarenhet av Office.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Ramar – ett centralt begrepp

• Montering av text från andra program

• Textredigering med InDesign

• Infoga specialtecken

• Tabeller

• Avancerad typografisk kontroll

• Rita med pennverktyget

• Färger hos fyllningar och kantlinjer

• Gruppera och kombinera objekt

• Montera färdiga bilder

• Genomskinlighet

• Figursättning

• Länkning av bilder

• Styckeformat

• Teckenformat

• Mallsidor

• Malldokument

• Återanvändning via bibliotek

• Textvariabler

• Numrering av sidor

• Hyperlänkar och korsreferenser

• Knappar och övergångar

• Animeringar och video

• Automatisk numrering av listor och rubriker

• Innehållsförteckningar

• Sakregister

• Bokfunktionen hos InDesign

• Hur du undviker problem vid utskrift

• Konvertera PageMaker- och XPress-filer

• Skapa PostScript och PDF-filer

• Preflight-funktionen

• Samla ihop filer för tryck

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se