ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

FrameMaker grundkurs

Överblick kurser

Kursmål:

Deltagarna skall efter kursen kunna använda FrameMaker med färdiga mallar för att ta fram långa dokument med text, tabeller och bilder.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som vill komma igång med FrameMaker.

Förkunskaper:

Vana vid arbete med Word och gärna något bildprogram.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på förkunskaper och urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Ordbehandling och textutformning

• Mallstyrningen hos FrameMaker

• Tabellhantering

• Rita och montera bilder

• Projekthantering via bokfunktionen

• Skapa innehåll och index

• Korsreferenser och länkar i dokument

• Import av text och bilder från databaser

• Framtagning av PDF-filer

• Ändra i formatmallar och mallsidor

• Orientering om SGML och XML

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se