ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Flash grundkurs

Överblick kurser

Kursmål:

Ger grundläggande kunskap om hur Flash används för att ta fram grafik, animationer, banners och bildspel.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som vill lära sig använda Flash utan att ha tidigare erfarenhet av arbete med animeringar.

Förkunskaper:

Grundläggande erfarenhet av Office-programmen.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Programmets menyer och paneler

• Anpassa och spara arbetsyta

• Grundläggande inställningar hos filmer

• Rita former med verktygen Rektangel och Oval

• Rita och fyll former med Penna och Pensel

• De nya verktygen Sprejpensel och Deco

• Rita och redigera med verktyget Ritstift

• Hantera fyllning och kantlinje hos former

• Fyll former med verktyget Färgpyts

• Gruppera former

• Arbeta i objektritläget

• Skapa primitiva rektanglar och ovaler

• Justera och omforma former

• Skriv och utforma text

• Arbeta med flera lager

• Arbeta med symboler i bibliotek

• Grunder om animering via tidslinjen

• Skapa animering Bildruta-för bildruta

• Testa animering och skapa SWF-fil

• Skapa en rörelseinterpolering

• Skapa en forminterpolering

• Förläng eller förkorta en animering

• Omvänd kinematik via Ben

• Skapa en kapslad animering i ett filmklipp

• Skapa och hantera knappar

• Importera fotografier och video

• Orientering om ActionScript

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se