ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Acrobat-framtagning och efterbehandling av PDF-filer

Kursmål:

Ge kunskap om hur man skapar Acrobat
PDF-filer från olika program, redigerar i filerna samt lägger till bokmärken och länkar. Övningar genomförs med Office samt valfritt layoutprogram.

Vänder sig till:

Informatörer och utbildare som behöver ta fram och hantera Acrobat PDF-filer för webb eller tryck.

Förkunskaper:

Vana vid Office samt helst något layoutprogram som InDesign, FrameMaker eller Quark XPress.

Kurstid:

1 - 2 dagar beroende på urvalet av avsnitt.

Kursinnehåll urval:

• Användningsområden för Acrobat PDF-filer

• Navigering i PDF-filer med Adobe Reader

• Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller

• Spara PDF direkt i tillämpningar

• Konvertera skannade original till PDF

• Konvertera webbsidor till PDF-filer

• Skapa miniatyrer och bokmärken

• Korrigering av text och bilder

• Hantera dokument och sidor

• Begränsa åtkomsten till dokument

• Integration med andra program

• Presentationer med PDF-filer

• Elektroniska blanketter

• Sökning och indexering av PDF-filer

• Olika komprimeringsmetoder

• Typsnittshantering

• PDF-filer i andra program

• Hypertextlänkar

• Första hjälpen för vanliga problem

För information om kostnader och genomförande kontakta:
info@programsupport.se