ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Boktips om multimedia


An Introduction to Digital Multimedia Program som kan öppna EPS-bilder

Av Savage och Vogel. Jones & Bartlett Publishers 2008. ISBN 0763750522

En lättläst och aktuell introduktion på 344 sid till produktion av muiltimedia-program. Beskriver alla faser från idé till färdigt projekt.

http://www.jbpub.com/catalog/9780763750527/


Multimedia: Making it Work, Seventh Edition

Av Tay Vaughan. McGraw-Hill Osborne Media 2006. ISBN  0072264519

En tegelsten på 514 sid som ger den erfarne användaren all tänkbar information om produktion av multimediaprogram.

http://www.mhprofessional.com


Multimedia A

Docendo. ISBN 9189493192

En lättläst nybörjarbok på 109 sid som är anpassad för gymnasiets kurser i multimedia. Behandlar översiktligt programmet Macromedia Director.

http://www.docendo.se


Multimedia från grunden

Av Georg Ryttman. Studentlitteratur 2003. ISBN 9144030797

En lättläst nybörjarbok på 255 sid som ger en allmän orientering inom ämnet.

http://www.studentlitteratur.se