ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Boktips om grafisk teknik


Färglära

Docendo. ISBN 9188973557

Boken ger på 63 sid en grundläggande överblick över hur vi människor uppfattar färg och hur färg återges via olika färgmodeller i datorer.

http://www.docendo.se


Grafisk Kokbok 3

Av Johansson, Lundberg och Ryberg. Arena 2006. ISBN 9178432243

Den svenska bibeln om grafisk produktion på 430 sid. En lättläst, välillustrerad och heltäckande lärobok som blivit standard på de flesta grafiska utbildningar. Beskriver utförligt produktionsflödet ända från bildinläsning och fram till tryck. Finns tillgänglig även på engelska, norska och danska.

http://www.arenabok.se


Grafisk ordbok för medieanvändare

Av Åke Hallberg. Natur och Kultur 2001. ISBN 9127082245

En användbar ordbok på 272 sid med facktermer, engelska förkortningar och fackuttryck för grafisk verksamhet samt för alla som använder datorn för textframställning, bildbehandling och annat.

http://www.naturochkultur.se


Real World Color Management, 2nd Edition

Av Fraser, Murphy och Bunting. Pearson Professional Education 2004.
ISBN 0321267222

En faktaspäckad och välillustrerad bok på 582 sid som ger konkret information om hur man arbetar med färghantering via ICC-profiler.

http://www.colorremedies.com/realworldcolor/